หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

รพ.จุฬาฯ เปิดนวัตกรรม “จี้หลอดลม” รักษาโรคหืดขั้นรุนแรง ลดกำเริบ 5 ปี  

จุฬาฯ เปิดตัวนวัตกรรม “จี้หลอดลมด้วยความร้อน” รักษาโรคหืดขั้นรุนแรง ช่วยลดอาการกำเริบนานถึง 5 ปี ลดการมาพบแพทย์ห้องฉุกเฉิน 5 เท่า ลดการนอน รพ. 73% ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา วันนี้ (2 มี.ค.) ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข่าว “รพ.จุฬาลงกรณ์ ส่องกล้องรักษาโรคหืดแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย” ว่า รพ.จุฬาฯ มีการสนับสนุนและส่งเสริมค้นคว้าวิจัย ในการผลิตนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย และเข้าถึงบริการได้ โดยล่าสุด รพ.จุฬาฯ สามารถผลิตนวัตกรรมรักษาโรคหืดเรื้อรังขั้นรุนแรง ช่วยให้ผู้ป่วยลดปริมาณการรับประทานยาและฉีดยาได้ เป็นเวลานานถึง 5 ปี และช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย งบประมาณในการรักษาผู้ป่วยปีละประมาณหลายแสนบาทต่อคน ศ.นพ.สมเกียรติ วงษ์ทิม นายกสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โรคหืดเกิดจากการอักเสบเรื้อรังของหลอดลม สาเหตุมาจากปัจจัยทางพันธุกรรม และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เช่น สารก่อภูมิแพ้ ทำให้มีการอักเสบเกิดตลอดเวลา การกระตุ้นของสารเคมี เป็นต้น หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง การอักเสบเรื้อรังของหลอดลมอาจนำไปสู่การเกิดพังผืดและการหนาตัวอย่างมากของผนังหลอดลม ทำให้มีการอุดกั้นของหลอดลมอย่างถาวร ทั้งนี้ โรคหืดจัดว่ามีความชุกสูง โดยปี 2545 มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาใน รพ.ด้วยอาการหอบรุนแรง 102,245 ราย และมากกว่าหนึ่งแสนราย ต้องเข้ารับการรักษาที่แผนกฉุกเฉินด้วยอาการหอบเฉียบพลัน การควบคุมอาการของโรคคือ การใช้ยาในกลุ่มควบคุมอาการเพื่อลดการอักเสบ ร่วมกับการใช้ยาขยายหลอดลมเพื่อบรรเทาอาการ นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์ หน่วยโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตการหายใจ ฝ่ายอายุรศาสตร์ รพ.จุฬาฯ กล่าวว่า สำหรับนวัตกรรมการรักษาโรคหืดขั้นรุนแรงของ รพ.จุฬาฯ คือ “การจี้หลอดลมด้วยความร้อน (Bronchial thermoplasty)” โดยการส่องกล้อง ใส่สายแคสเตเตอร์หย่อนลงไปผ่านหลอดลมเข้าไปในปอด ที่มีขนาดความกว้าง 2 - 3 มิลลิเมตร เซนเซอร์จะเปลี่ยนจากคลื่นวิทยุเป็นความร้อนที่ 65 องศาเซลเซียส และจี้เข้าไปที่หลอดลมส่วนปลายเพื่อทำลายกล้ามเนื้อเรียบให้บางลงไม่ให้หลอดลมตีบ โดยใช้เวลา 2 ชั่วโมงในการทำ 1 ครั้ง จะต้องจี้ให้ได้ 100 จุด จุดละ 10 วินาที หรือมากที่สุดในบริเวณปอดล่างขวา ปอดล่างซ้าย และปอดด้านบนสองข้าง โดยต้องทำทั้งหมดจำนวน 3 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 3 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ 2 แสนบาท นับเป็นอีกทางเลือกของการรักษาให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติ ไม่เหนื่อยหอบ และไม่ต้องนอนโรงพยาบาลบ่อย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารักษาตัวของคนไข้เอง และประหยัดงบประมาณของประเทศ วิธีดังกล่าวจะทำในเฉพาะผู้ที่เป็นโรคหืดขั้นรุนแรงเท่านั้น ส่วนผู้ที่ป่วยโรคหืดไม่รุนแรงไม่สมควรทำ เพราะจากการศึกษาในต่างประเทศ พบว่า วิธีรักษานี้ไม่ได้แตกต่างจากการใช้ยาพ่นเลย ทั้งนี้ จากงานวิจัยในสหรัฐอเมริกาและประเทศพัฒนาแล้ว พบว่า การจี้กล้ามเนื้อเรียบทำให้สามารถควบคุมโรคหืดได้ ลดอาการกำเริบได้นานถึง 5 ปี ไม่มีผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยและปอดไม่ถูกทำลาย ซึ่ง รพ.จุฬาฯ เป็นแห่งที่ 3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย ที่ทำได้ โดยเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยโรคหืดด้วยวิธีนี้ โดยผลจากการรักษากับผู้ป่วยพบว่า ลดโอกาสเกิดหอบหืดกำเริบมากกว่าครึ่งหนึ่งจากเดิม ลดการมาพบแพทย์ห้องฉุกเฉินประมาณ 5 เท่า ลดโอกาสการมานอนโรงพยาบาลประมาณ 73% ซึ่งเราคาดหวังว่าคนไข้จะได้ไม่ต้องมาห้องฉุกเฉินบ่อย ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล เพราะโรคหืดกำเริบ ไม่ต้องกินยาสเตียรอยด์จำนวนมาก คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม” นพ.ธิติวัฒน์ กล่าว ผู้สื่อข่าวถามว่า มีข้อควรระวังในเรื่องใดหรือไม่ นพ.ธิติวัฒน์ กล่าวว่า การรักษาด้วยวิธีนี้ จะไม่ทำในผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคหัวใจโดยใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ เพราะคลื่นจะรบกวนกัน กับผู้ป่วยที่มีเลือดออกง่าย และคนไข้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ผู้จัดการออนไลน์ 2 มี.ค.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร