Browse Keyword
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :

ค้นเฉพาะ e-book
: : คำค้น : :


 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
DSS Science eBook
e-book ของสำนักพิมพ์ CRC กว่า 6500 เล่ม
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2560
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2560
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

องค์การอนามัยโลกชี้ "มะเร็ง" มีโอกาสหายสูงหากตรวจพบเเละบำบัดเเต่เนิ่นๆ   

องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานว่า ปัจจุบันมะเร็งกลายเป็นโรคที่พบได้ทั่วโลก แม้ว่าครั้งหนึ่งโรคมะเร็งเคยถือเป็นโรคของคนในประเทศร่ำรวยเท่านั้น ปัจจุบัน 2 ใน 3 ของผู้เสียชีวิตจากมะเร็งทั้งหมด เป็นคนในประเทศรายได้ต่ำถึงปานกลาง ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพชี้ว่า มีการคาดการณ์ว่าการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งในบรรดาประเทศไม่ร่ำรวย จะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ 8 ล้าน 2 เเสนคนต่อปี ไปอยู่ที่ 9 ล้านกว่าคน ภายในปี ค.ศ. 2030 หรืออีก 13 ปีข้างหน้า Etienne Krug ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการโรคไม่ติดต่อ ความพิการ ความรุนแรง และการป้องกันการบาดเจ็บ แห่งองค์การอนามัยโลก กล่าวว่า นอกจากมะเร็งเป็นเหตุให้เสียชีวิตเเล้ว ยังสร้างค่าใช้จ่ายมหาศาลอีกด้วย เขากล่าวว่า มะเร็งได้ทำให้เกิดการสูญเสียเป็นตัวเงินไปเเล้วราว 1 พัน 6 ร้อยล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมาก โดยตัวเลขนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับระบบการดูแลสุขภาพ เขากล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการบำบัดโรคมะเร็งสูงมาก และยังทำให้เกิดการสูญเสียด้านเเรงงานอีกด้วย Krug เจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การอนามัยโลก ชี้ว่าในอดีตที่ผ่านมา คนมองว่าหากเป็นมะเร็งก็เหมือนกับต้องโทษประหารชีวิต แต่ปัจจุบันความคิดนี้ได้เปลี่ยนไป เพราะเราสามารถป้องกันมะเร็งได้ด้วยการกำจัดปัจจัยเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการเลิกสูบบุหรี่ ปรับอุปนิสัยการกินให้ดีขึ้น ลดระดับมลพิษทางอากาศ และการลดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่บริโภคลง นอกจากนี้ เขายังกล่าวด้วยว่า มีหลายวิธีที่ช่วยคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งให้รอดชีวิตจากโรค โดยเฉพาะการตรวจพบมะเร็งแต่เนิ่นๆ และการตรวจคัดกรอง ตลอดจนปรับปรุงการบำบัดให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัด เคมีบำบัด รังสีบำบัดและการดูแลผู้ป่วยเเบบประคับประคอง สำหรับวันมะเร็งโลกในปีนี้ ทางองค์การอนามัยโลกได้เน้นความสำคัญของการตรวจพบมะเร็งแต่เนิ่นๆ และชี้ว่าผู้ป่วยที่ตรวจพบมะเร็งเเต่เนิ่นๆ และได้รับการบำบัดรักษาทันที จะมีโอกาสที่สูงขึ้นในการรักษาให้หาย โดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งทรวงอก มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำไส้ใหญ่ นอกจากนี้องค์การอนามัยโลกยังเน้นด้วยว่า การตรวจพบมะเร็งเเต่เนิ่นๆ ตั้งเเต่ที่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาลดลง Voice of America 3 มี.ค.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม      


   


   
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th
Tuesday April 25, 2017 9:56 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร