Browse Keyword
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :

ค้นเฉพาะ e-book
: : คำค้น : :


 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
DSS Science eBook
e-book ของสำนักพิมพ์ CRC กว่า 6500 เล่ม
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2560
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2560
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

นักวิจัยติดกล้องไว้ที่ ‘โลมา’ นอกชายฝั่งนิวซีแลนด์ เพื่อศึกษาการใช้ชีวิต  

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์และมหาวิทยาลัยแห่งอลาสกาเซาธ์อีสต์ ทดลองติดกล้องไว้กับกระโดงของโลมาบริเวณนอกชายฝั่งของประเทศนิวซีแลนด์จำนวน 8 ตัว พร้อมกับเสาอากาศที่ใช้แป้นยางสุญญากาศติดไว้กับตัวโลมา เพื่อเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ส่งผลให้ทีมวิจัยได้วิดีโอทรงคุณค่าทางวิชาการนานกว่า 8 ชั่วโมง กล้องดังกล่าวมีแบตเตอรี่ที่ทำงานได้เพียง 6 ชั่วโมง แต่มีระบบกำหนดตำแหน่งด้วยดาวเทียม (จีพีเอส) และอุปกรณ์ตรวจจับความลึกติดตั้งอยู่ด้วย ผลลัพธ์ที่ได้พร้อมทั้งวิดีโอบางส่วนถูกนำเสนอผ่านวารสารเจอร์นัล มารีน ไบโอโลจี เมื่อเร็วๆ นี้ แสดงให้เห็นถึงสภาพการใช้ชีวิตในธรรมชาติอย่างแท้จริงในมุมมองของโลมา โดยปราศจากสิ่งรบกวนภายนอกใดๆ ให้เห็นเป็นครั้งแรก อาทิ การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบซึ่งกันและกันระหว่างแม่โลมากับลูก, ภาพการเล่นสนุกของโลมาในดงสาหร่ายเคลป์ หรือสาหร่ายทะเลสีน้ำตาล และพฤติกรรมแสดงความใกล้ชิดซึ่งกันและกันระหว่างโลมาที่คุ้นเคยกัน ด้วยการใช้ครีบถูกันไปมา เป็นต้น ไฮดี เพียร์สัน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านโลมา ของมหาวิทยาลัยอลาสกาเซาธ์อีสต์ อธิบายว่า เมื่อสังเกตการณ์จากผิวน้ำนั้นนักวิทยาศาสตร์ได้เห็นพฤติกรรมของโลมาเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ ของพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของมัน การได้เห็นการใช้ชีวิตจริงๆ ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ในมุมมองของโลมา โดยปราศจากการรบกวนใดๆ ช่วยสร้างความเข้าใจสิ่งที่ท้าทายต่างๆ ที่โลมาเผชิญในพื้นที่อยู่อาศัยของมัน ทั้งยังช่วยให้นักอนุรักษ์เข้าใจภาวะเครียดที่เกิดกับโลมาเมื่อมีสิ่งรบกวนจากภายนอก ตั้งแต่การเดินเรือหรือการพัฒนาชายฝั่งได้มากขึ้นและเนื่องจากโลมาเป็นสัตว์นักล่าที่อยู่บนสุดในห่วงโซ่อาหาร การเข้าใจโลกของโลมาได้มากขึ้นก็จะช่วยสร้างความเข้าใจในระบบนิเวศทางทะเลและหาช่องทางอนุรักษ์ได้มากขึ้นนั่นเอง matichononline 7 มี.ค.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม      


   


   
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th
Tuesday April 25, 2017 9:56 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร