หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

นักวิจัยติดกล้องไว้ที่ ‘โลมา’ นอกชายฝั่งนิวซีแลนด์ เพื่อศึกษาการใช้ชีวิต  

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์และมหาวิทยาลัยแห่งอลาสกาเซาธ์อีสต์ ทดลองติดกล้องไว้กับกระโดงของโลมาบริเวณนอกชายฝั่งของประเทศนิวซีแลนด์จำนวน 8 ตัว พร้อมกับเสาอากาศที่ใช้แป้นยางสุญญากาศติดไว้กับตัวโลมา เพื่อเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ส่งผลให้ทีมวิจัยได้วิดีโอทรงคุณค่าทางวิชาการนานกว่า 8 ชั่วโมง กล้องดังกล่าวมีแบตเตอรี่ที่ทำงานได้เพียง 6 ชั่วโมง แต่มีระบบกำหนดตำแหน่งด้วยดาวเทียม (จีพีเอส) และอุปกรณ์ตรวจจับความลึกติดตั้งอยู่ด้วย ผลลัพธ์ที่ได้พร้อมทั้งวิดีโอบางส่วนถูกนำเสนอผ่านวารสารเจอร์นัล มารีน ไบโอโลจี เมื่อเร็วๆ นี้ แสดงให้เห็นถึงสภาพการใช้ชีวิตในธรรมชาติอย่างแท้จริงในมุมมองของโลมา โดยปราศจากสิ่งรบกวนภายนอกใดๆ ให้เห็นเป็นครั้งแรก อาทิ การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบซึ่งกันและกันระหว่างแม่โลมากับลูก, ภาพการเล่นสนุกของโลมาในดงสาหร่ายเคลป์ หรือสาหร่ายทะเลสีน้ำตาล และพฤติกรรมแสดงความใกล้ชิดซึ่งกันและกันระหว่างโลมาที่คุ้นเคยกัน ด้วยการใช้ครีบถูกันไปมา เป็นต้น ไฮดี เพียร์สัน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านโลมา ของมหาวิทยาลัยอลาสกาเซาธ์อีสต์ อธิบายว่า เมื่อสังเกตการณ์จากผิวน้ำนั้นนักวิทยาศาสตร์ได้เห็นพฤติกรรมของโลมาเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ ของพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของมัน การได้เห็นการใช้ชีวิตจริงๆ ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ในมุมมองของโลมา โดยปราศจากการรบกวนใดๆ ช่วยสร้างความเข้าใจสิ่งที่ท้าทายต่างๆ ที่โลมาเผชิญในพื้นที่อยู่อาศัยของมัน ทั้งยังช่วยให้นักอนุรักษ์เข้าใจภาวะเครียดที่เกิดกับโลมาเมื่อมีสิ่งรบกวนจากภายนอก ตั้งแต่การเดินเรือหรือการพัฒนาชายฝั่งได้มากขึ้นและเนื่องจากโลมาเป็นสัตว์นักล่าที่อยู่บนสุดในห่วงโซ่อาหาร การเข้าใจโลกของโลมาได้มากขึ้นก็จะช่วยสร้างความเข้าใจในระบบนิเวศทางทะเลและหาช่องทางอนุรักษ์ได้มากขึ้นนั่นเอง matichononline 7 มี.ค.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร