นักวิจัยติดกล้องไว้ที่ ‘โลมา’ นอกชายฝั่งนิวซีแลนด์ เพื่อศึกษาการใช้ชีวิต  

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์และมหาวิทยาลัยแห่งอลาสกาเซาธ์อีสต์ ทดลองติดกล้องไว้กับกระโดงของโลมาบริเวณนอกชายฝั่งของประเทศนิวซีแลนด์จำนวน 8 ตัว พร้อมกับเสาอากาศที่ใช้แป้นยางสุญญากาศติดไว้กับตัวโลมา เพื่อเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ส่งผลให้ทีมวิจัยได้วิดีโอทรงคุณค่าทางวิชาการนานกว่า 8 ชั่วโมง กล้องดังกล่าวมีแบตเตอรี่ที่ทำงานได้เพียง 6 ชั่วโมง แต่มีระบบกำหนดตำแหน่งด้วยดาวเทียม (จีพีเอส) และอุปกรณ์ตรวจจับความลึกติดตั้งอยู่ด้วย ผลลัพธ์ที่ได้พร้อมทั้งวิดีโอบางส่วนถูกนำเสนอผ่านวารสารเจอร์นัล มารีน ไบโอโลจี เมื่อเร็วๆ นี้ แสดงให้เห็นถึงสภาพการใช้ชีวิตในธรรมชาติอย่างแท้จริงในมุมมองของโลมา โดยปราศจากสิ่งรบกวนภายนอกใดๆ ให้เห็นเป็นครั้งแรก อาทิ การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบซึ่งกันและกันระหว่างแม่โลมากับลูก, ภาพการเล่นสนุกของโลมาในดงสาหร่ายเคลป์ หรือสาหร่ายทะเลสีน้ำตาล และพฤติกรรมแสดงความใกล้ชิดซึ่งกันและกันระหว่างโลมาที่คุ้นเคยกัน ด้วยการใช้ครีบถูกันไปมา เป็นต้น ไฮดี เพียร์สัน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านโลมา ของมหาวิทยาลัยอลาสกาเซาธ์อีสต์ อธิบายว่า เมื่อสังเกตการณ์จากผิวน้ำนั้นนักวิทยาศาสตร์ได้เห็นพฤติกรรมของโลมาเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ ของพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของมัน การได้เห็นการใช้ชีวิตจริงๆ ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ในมุมมองของโลมา โดยปราศจากการรบกวนใดๆ ช่วยสร้างความเข้าใจสิ่งที่ท้าทายต่างๆ ที่โลมาเผชิญในพื้นที่อยู่อาศัยของมัน ทั้งยังช่วยให้นักอนุรักษ์เข้าใจภาวะเครียดที่เกิดกับโลมาเมื่อมีสิ่งรบกวนจากภายนอก ตั้งแต่การเดินเรือหรือการพัฒนาชายฝั่งได้มากขึ้นและเนื่องจากโลมาเป็นสัตว์นักล่าที่อยู่บนสุดในห่วงโซ่อาหาร การเข้าใจโลกของโลมาได้มากขึ้นก็จะช่วยสร้างความเข้าใจในระบบนิเวศทางทะเลและหาช่องทางอนุรักษ์ได้มากขึ้นนั่นเอง matichononline 7 มี.ค.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม
   

Keyword Search  
Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
กระดานถาม-ตอบ
 
แผนการฝึกอบรมปี 2559 
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำเอกสาร
ใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
เอกสารใหม่
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
นิทรรศการบนเว็บไซต์
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
??????
?????
??????
????/? Reach
???
???????
? Electronic Journals ? Fulltext ??????
?????????
????????
????????, ...
???
? e-content
?????
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 

สถิติจาก truehit.net


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th

ปรับปรุง : Monday April 18, 2016 10:14 AM->
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร