หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

สนช.จับมืออิสราเอลสร้างโอกาส "สตาร์ทอัพ" ไทย  

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์มหาชน) หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับเอจีดับเบิลยู กรุ๊ป (AGW Group) ซึ่งเป็นกลุ่มนักลงทุนจากประเทศอิสราเอล เปิดตัวโครงการบ่มเพาะและเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น “Global Accelerator Program” ขึ้น ภายใต้ชื่อ “สปาร์ค (SPARK)” เพื่อเร่งสร้างและพัฒนาสตาร์ทอัพให้มีความพร้อมและมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ รวมถึงเพิ่มความโอกาสการแข่งขันในตลาดระดับสากลมากขึ้น โดยหวังว่า “SPARK” จะเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมและเติมเต็มระบบนิเวศของธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสามารถขับเคลื่อนไปตามความคาดหมายของรัฐบาล ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สนช. กล่าวว่า “สนช. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศและพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ สตาร์ทอัพ เพื่อให้เป็น “นักรบเศรษฐกิจยุคใหม่” ของประเทศ โดยในปี 2559 สนช. จึงได้ลงนามความร่วมมือกับเอจีดับเบิลยู กรุ๊ป (AGW Group) ซึ่งเป็นกลุ่มนักลงทุนจากประเทศอิสราเอลที่มีประสบการณ์ในการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ และได้ริเริ่มโครงการบ่มเพาะและเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ “Global Accelerator Program” ขึ้นภายใต้ชื่อ “SPARK” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญต่างชาติในหลายสาขา เช่น นักกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงด้านไซเบอร์ นักลงทุนในบริษัทกองทุนร่วมทุน การจัดการ Big Data, IoT เทคโนโลยีด้านการเงิน การพัฒนาธุรกิจและการตลาด ไปจนถึงการพัฒนาองค์กร ผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นจะร่วมเป็นวิทยากรและเป็นที่ปรึกษาแบบตัวต่อตัวให้แก่สตาร์ทอัพที่เข้าร่วมการฝึกอบรมเข้มข้น 8 สัปดาห์ ที่จะจัดขึ้น ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม สนช. โดยสตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ ซึ่ง ดร.พันธุ์อาจ ระบุด้วยว่าจุดเด่นของ “SPARK” คือการสร้างโอกาสให้สตาร์ทอัพไทยก้าวสู่ตลาดและเติบโตในระดับสากล โดยบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกและชนะการประกวดแผนธุรกิจในรอบสุดท้ายจะมีโอกาสได้เดินทางไปพบกับนักลงทุนหรือบริษัทกองทุนร่วมทุน และศึกษาดูงานในศูนย์บ่มเพาะชั้นนำของโลก เช่น Google, Barclays ในประเทศอิสราเอล รวมถึงช่วงแนะนำธุรกิจของบริษัทในงาน Startup Thailand 2017 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นอกจากนี้ คณะทำงานของเอจีดับเบิลยูยังมีบริการให้คำปรึกษาแก่สตาร์ทอัพที่ร่วมโครงการเป็นเวลา 24 เดือน (2 ชั่วโมงต่อเดือน) หลังการฝึกอบรม 8 สัปดาห์ที่ “SPARK” สิ้นสุดลงเพื่อให้การเติบโตของธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องอีกด้วย สตาร์ทอัพที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องมีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดี มีตัวอย่างผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยกลุ่มสาขาที่สนใจเป็นพิเศษ ได้แก่ FinTech, Cyber Security, E-commerce, IoTs, Big Data & Analytics และ Healthcare ผู้สนใจสามารถศึกษาเงื่อนไขเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ spark.nia.or.th ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม โดยจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 21 มีนาคม และเริ่มการฝึกอบรมในวันที่ 27 มีนาคมนี้” ดร. พันธุ์อาจ กล่าวเพิ่มเติม นายอีธาน เลวี ประธานบริษัท เอจีดับเบิลยู กรุ๊ป (AGW Group) กล่าวว่า เอจีดับเบิลยู กรุ๊ป มุ่งมั่นที่จะผลักดันสตาร์ทอัพของไทยให้ขยายตัวไปในทิศทางใหม่ๆ และก้าวไปสู่ตลาดในระดับสากลผ่านกิจกรรมต่างๆ โดย เอจีดับเบิลยู กรุ๊ป จะใช้ประสบการณ์ของทีมงานทุกคนและเครือข่ายของเราที่มีอยู่ทั่วโลกให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ เราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับ สนช. ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จะช่วยเติมเต็มระบบนิเวศของประเทศไทย ทำให้เกิดความร่วมมือกันในการสนับสนุนและส่งเสริมสตาร์ทอัพไทยให้ก้าวสู่เวทีโลก ซึ่งจะนำไปสู่โอกาสใหม่ๆ ทางการตลาดและการค้าระหว่างประเทศอีกด้วย ผู้จัดการออนไลน์ 3 มี.ค.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร