Browse Keyword
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :

ค้นเฉพาะ e-book
: : คำค้น : :


 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
DSS Science eBook
e-book ของสำนักพิมพ์ CRC กว่า 6500 เล่ม
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2560
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2560
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ทดสอบ “ยานมาร์สโรเวอร์” กลางทะเลทรายก่อนไปดาวอังคาร  

จะซื้อรถยังต้องทดลองขับ จะส่งยานยนต์ไปไกลถึงดาวอังคารก็ต้องทดสอบประสิทธิภาพว่าทำงานได้จริงไหม งานนี้นาซาจึงส่งทีมนำยานโรเวอร์ราคาแพงไปกลางทะเลทรายในชิลีที่มีสภาพภูมิประเทศใกล้เคียงดาวอังคารมากที่สุด เพื่อทดสอบการเคลื่อน การขุดเจาะและการตรวจหาสิ่งมีชีวิต ก่อนส่งยานไปปฏิบัติการจริง พื้นที่เหมาะสมสำหรับทดสอบยานโรเวอร์สำรวจดาวอังคารขององคการบริหารการบินอวกาศสหรัฐฯ (นาซา) คือทะเลทรายอาทาคามา (Atacama Desert) บนที่ราบสูงในชิลี ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่บนโลกที่มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงสภาพแวดล้อมบนดาวอังคารแบบที่ทีมนักวิจัยต้องการ รายงานจากนาซาระบุว่า ขณะนี้ทีมงานโครงการศึกษาการขุดเจาะเพื่อศึกษาสิ่งมีชีวิตในอวกาศโดยยานโรเวอร์อาทาคามา (Atacama Rover Astrobiology Drilling Studies) ของนาซา หรือโครงการอาราดส์ (ARADS) เพิ่งเสร็จสิ้นปฏิบัติการทดสอบในฤดูกาลที่สอง โดยโครงการนั้นมุ่งมั่นทดสอบว่า ยานโรเวอร์สามารถขับเคลื่อน ขุดเจาะและตรวจหาสิ่งมีชีวิตไปได้พร้อมๆ กัน พร้อมกับเป้าหมายที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ทางเทคนิคและคุณค่าเชิงวิทยาศาสตร์ของปฏิบัติการค้นหาร่องรอยสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร การทดสอบการทำงานของยานโรเวอร์สำรวจดาวอังคารในทะเลทรายบนโลกนี้ ทีมนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ วิศวกรและทีมงานสนับสนุนร่วม 35 ชีวิตต้องใช้เวลานานร่วมเดือน ทั้งเพื่อทดสอบเครื่องมือและเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่าทุกวันนี้มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในทะเลทรายบนที่สูงได้อย่างไร และสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นปรับตัวในสภาพแวดล้อมแบบครั้งแรกอย่างไร หลักฐานเชิงธรณีวิทยาและแร่ธาตุในดินบ่งชี้ว่าสภาพที่แล้งจัดนั้นถูกรักษาไว้ในทะเลทรายอาทาคามามาอย่างน้อย 10-15 ล้านปี และเป็นไปได้ว่าอาจจะนานกว่านัน อีกทั้งรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ที่แรงจัดนั้น บ่งบอกว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายอาทาคามานั้น อยู่ในรูปแบบสิ่งมีชีวิตจำพวกจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินหรือภายในก้อนหิน หากมีสิ่งมีชีวิตเคยอาศัยอยู่บนดาวอังคาร พื้นผิวดาวเคราะห์ที่แห้งแล้งและยังได้รับรังสีเข้มตลอดเวลาน่าจะผลักดันให้สิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารต้องอาศัยอยู่ใต้ดินเช่นเดียวกัน จากเหตุผลดังกล่าวรายงานข่าวของนาซาระบุ ว่านั่นทำให้ทะเลทรายอาทาคามาเป็นสถานที่เหมาะสมในการฝึกค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร ข่าวนาซาระบุอีกว่ากว่าที่มนุษย์จะเดินทางไปถึงดาวอังคาร ปฏิบัติการส่งงานยานยนต์สำรวจจะรับหน้าที่กรุยทางก่อน พร้อมกับภารกิจในการตรวจวัดสภาพพื้นผิวดาวเคราะห์และขุดเจาะใต้ดินในตำแหน่งที่มีความหวังจะพบสิ่งมีชีวิต สำหรับเทคโนโลยีที่ทีมอาราดส์นำไปทดสอบกลางทะเลทรายอันแห้งแล้งนั้น พัฒนาโดยศูนย์วิจัยเอมส์ (Ames Research Center) ของนาซา ที่ตั้งอยู่ในซิลิกอนวัลเลย์ที่แคลิฟอร์เนีย โดยยานโรเวอร์เครก-2 (KREX-2) ที่ทีมนำไปทดสอบนั้นมีแขนขุดเจาะยาว 2 เมตรที่มีน้ำหนักเบาและใช้พลังงานต่ำ ติดตั้งเคียงกับแขนกลลำเลียงตัวอย่าง และในปีนี้ยานโรเวอร์ได้ติดอุปกรณ์ตรวจหาสิ่งมีชีวิตเพิ่มไปอีกรวมเป็น 3 ชิ้น ในตำแหน่งใกล้ๆ อุปกรณ์ขุดเจาะ เพื่อรับตัวอย่างไปตรวจสอบหาสิ่งมีชีวิต อุปกรณ์ตรวจหาสิ่งมีชีวิตที่ติดเข้าไปแล้วมีอยู่ 2 ชิ้น คือห้องปฏิบัติการทางเคมีเวทเคมิสทรี (Wet Chemistry Laboratory) ซึ่งพัฒนาโดยห้องปฏิบัติการจรวดขับเคลื่อนความดัน (Jet Propulsion Laboratory) ของนาซา และเป็นอุปกรณ์แบบที่เคยติดให้แก่ยานฟินิกซ์ (Phoenix) ที่ส่งขึ้นไปปฏิบัติการบนดาวอังคารเมื่อปี 2007 ส่วนอีกอุปกรณ์ตรวจหาสิ่งมีชีวิตที่ติดบนยานโรเวอร์สำรวจดาวอังคารอยู่ก่อนแล้ว คืออุปกรณ์ตรวจหาสัญญาณสิ่งมีชีวิต (Signs of Life Detector) ที่สนับสนุนโดยศูนย์ชีววิทยาอวกาศ (Center for Astrobiology) ของสเปน ซึ่งใช้เทคนิคทางชีววิทยาเคมีแบบเดียวกับการทดสอบทางการแพทย์ระดับครัวเรือน ทว่ามีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ตัวอย่างเช่นการตรวจเบาหวานนั้น จะตรวจหาน้ำตาลในเลือดด้วยอุปกรณ์ที่ตรวจหาเพียงโมเลกุลเดียวนั่นคือโมเลกุลกลูโคส แต่อุปกรณ์ที่ติดบนยานโรเวอร์นั้นจะต้องค้นหาสารประกอบทางชีววิทยาที่แตกต่างกันถึง 512 ชนิด ทั้งอุปกรณ์ตรวจสอบทางเคมีและอุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณสิ่งมีชีวิตนั้นได้ถูกทดสอบไปแล้วในฤดูกาลทดสอบครั้งแรกของโครงการอาราดส์เมื่อเดือน ก.พ.2016 และกลับมาทดสอบอีกครั้งในปีนี้ เพื่อทดลองปรับปรุงใหม่ๆ บางอย่าง ส่วนอุปกรณ์ชิ้นใหม่ของปี 2017 คืออุปกรณ์วิเคราะห์สิ่งมีชีวิตไมโครฟลูอิด (Microfluidic Life Analyzer) จากห้องปฏิบัติการจรวดขับเคลื่อนความดัน ซึ่งเพิ่งได้ลงสนามทดสอบเป็นครั้งแรก โดยกระบวนการทดสอบจะใช้ปริมาณตัวอย่างของเหลวเพียงเล้กน้อยเพื่อแยกกรดอะมิโนและโครงสร้างสิ่งมีชีวิต ทั้งวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานในทะเลทรายอาทาคามาระหว่างเดือน ก.พ.ที่ผ่านมานี้ ประสบความสำเร็จในเป้าหมายหลักต้องขุดดินให้ลึกลงไป 2 เมตร และได้ตัวอย่างสำหรับทั้ง 3 เครื่องมือค้นหาสัญญาณสิ่งมีชีวิตทั้งในอดีตและปัจจุบัน ไบรอัน กลาส (Brian Glass) จากศูนย์วิจัยเอมส์ หัวหน้าทีมทดสอบของโครงการอาราดส์กล่าวว่า ทั้งการขุดเจาะ การขับเคลื่อน และแขนกลนั้นทำงานสอดประสานกันอย่างงดงามในภาคสนาม และยังอยู่ในสถานะมั่นคงที่ให้พวกเขาสามารถขุดเจาะต่อไปได้ลึกกว่าที่คาดไว้ ฤดูกาลทดสอบในปี 2017 นี้เป็นฤดูกาลการทดสอบครั้งที่ 2 ของการทดสอบรายปีทั้งหมด 4 ครั้ง ซึ่งมีแผนทดสอบไปจนถึงปี 2019 โดยปีหน้าทางโครงการวางแผนที่จะเห็นยานโรเวอร์บรรทุกและเดินเครื่องอุปกรณ์ตรวจหาสิ่งมีชีวิตได้เอง ควบคู่ไปกับการทดสอบการขุดเจาะอย่างที่ทดสอบในปีนี้ ในช่วงชีวิตของเรา นาซาและพันธมิตรจะสามารถตอบบางคำถามพื้นฐานแก่มนุษยชาติเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกได้ อย่างเช่นดาวอังคารเป็นบ้านของจุลินทรีย์ในอดีตหรือไม่ และหากมีแล้วทุกวันนี้ยังมีอยู่หรือไม่ หุ่นยนต์นักสำรวจทางวิทยาศาสตร์ของเรากำลังปูทางไปสู่คำตอบนั้น เมื่อรวมมือกันทั้งมนุษย์และหุ่นยนต์จะร่วมกันบุกเบิกดาวอังคารและระบบสุริยะ” นาซาแถลง ผู้จัดการออนไลน์ 14 มี.ค.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม      


   


   
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th
Tuesday April 25, 2017 9:56 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร