หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

เครื่องแรกของโลก รพ.จุฬาฯ เปิดตัว เครื่องรักษามะเร็งเต้านม 3 มิติ-วัดอุณหภูมิ สุดไฮเทค  

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 14 มีนาคม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานและเยี่ยมชมนวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งเต้านมเครื่องแรกของโลก ที่ให้บริการประชาชนทั่วไป ณ อาคารว่องวานิช ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นพ.กฤษณ์ จาฏามระ ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวในการแถลงข่าวเปิดตัวเครื่องวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมว่า เนื่องจากอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งเต้านมของสตรีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยที่มารับการรักษาด้วยการผ่าตัด การให้เคมีบำบัด และการฉายรังสีมีอัตราที่สูงขึ้น ปัจจุบันจัดเป็นโรคที่มีสถิติเป็นอันดับหนึ่งของมะเร็งสตรีในประเทศไทย ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษามะเร็งเต้านม จึงมีการปรับปรุงและพัฒนาการรักษาขึ้นใหม่ โดยทางโรงพยาบาลได้ติดตั้งเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับเต้านม (Dedicated 3D Cone-Beam Computed Tomography) มูลค่าเครื่องละ 56 ล้านบาท ที่ใช้สำหรับบุคคลทั่วไปเป็นเครื่องแรกของโลกที่สามารถสร้างภาพสามมิติของเต้านม โดยไม่มีการบีบเต้านมและใช้เวลาในการตรวจเพียง 10 วินาทีเท่านั้น ซึ่งสามารถระบุตำแหน่งจุดที่มีความผิดปกติได้อย่างแม่นยำ ภาพที่ได้จากการเอ็กซเรย์ก็มีความละเอียดสูง สามารถหมุนได้ทุกทิศทางและขยายภาพเฉพาะจุดได้ ถ้าหากตรวจพบเซลล์ผิดปกติ แพทย์สามารถเปิดด้านข้างของเครื่องและนำเครื่องมือเข้าไปเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจได้ทันที โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ซึ่งโรงพยาบาลได้ส่งแพทย์ไปร่วมพัฒนากับทางบริษัทผู้ผลิตด้วย นพ.กฤษณ์ กล่าวต่อว่า ต่อมาเป็นเครื่องแมมโมแกรมสามมิติ (Tomosynthesis) มูลค่าเครื่องละ 22 ล้านบาท ซึ่งได้ติดตั้งเครื่องที่มีการพัฒนาเป็นรุ่นที่ 3 และเป็นเครื่องแรกในประเทศไทย คือ Affirm Tomosynthesis ที่สามารถตรวจเต้านมสามมิติ พร้อมฉีดสารทึบรังสี สามารถระบุพิกัดของจุดที่มีความผิดปกติได้อย่างแม่นยำ ทั้งยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เจาะชิ้นเนื้อ และวางลวดนำเพื่อระบุตำแหน่งในการผ่าตัดได้ โดยปัจจุบันมีเครื่องที่เปิดให้บริการรวมทั้งหมด 3 เครื่อง นอกจากนี้ยังติดตั้งเตียงระบุพิกัดด้วยระบบ ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าศูนย์ฯ กล่าวอีกว่า และเครื่องมือในการตรวจหามะเร็งเต้านม ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดคือ Digital Breast Infrared Imaging System (Breast Thermography) โดยเป็นการตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมด้วยการวัดอุณหภูมิในจุดต่างๆ ของเต้านมที่ละเอียดที่สุดเครื่องแรกของประเทศไทย เนื่องจากเซลล์มะเร็งที่มีการแบ่งตัวเร็วขึ้นจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีการสร้างเส้นเลือดใหม่ ทำให้กล้องตรวจพบบริเวณที่มีเซลล์แปลกปลอมได้ก่อนจะกลายเป็นก้อนมะเร็ง ซึ่งกล้องตัวนี้ทำงานด้วยรังสีอินฟราเรด โดยจะสามารถพบความต่างอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0.02 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ จุดเด่นของเครื่องมือชนิดดังกล่าวทำให้ไม่ต้องมีการบีบเต้านม ไม่ต้องสัมผัสรังสีเอกซเรย์ และไม่ใช้การฉีดยาเข้ามาในกระบวนการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ในทางกลับกันยังสามารถใช้ร่วมกับการเอ็กซเรย์เต้านม และอัลตราซาวน์ในการวินิจฉัยก้อนที่เต้านมได้อีกด้วย “สำหรับเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับเต้านม และเครื่องดิจิตอล บราสต์ อินฟาเรด อิมเมจจิง ซิสเต็ม (บราสต์ เธอร์โมกราฟี) เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่มาก จึงต้องใช้เวลาในการศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพก่อน คาดว่าต้องใช้เวลาราว 3 เดือน ก่อนเปิดให้ประชาชนใช้บริการ ขณะที่การทำงานของทั้ง 3 เครื่องนั้นต่างก็มีข้อดีและข้อเสียที่ต่างกัน ไม่มีเครื่องไหนที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเครื่องไหน หากการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องหนึ่งไม่ชัดเจน อาจต้องใช้อีกเครื่องมาใช้วินิจฉัยร่วมกัน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ แต่ทั้ง 3 เครื่องล้วนช่วยให้การวินิจฉัยมีความรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น ถามถึงค่าใช้จ่ายผู้ป่วยมารักษานั้น นพ.กฤษณ์กล่าวว่า สืบเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีรับสั่งกับตนครั้งเสด็จฯ มาทรงเปิดศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2548 ว่า “อยากให้ศูนย์ฯเป็นที่พึ่งของผู้หญิง” ซึ่งตนก็น้อมนำมาตีความว่า ศูนย์แห่งนี้จะต้องเก่งและเป็นเลิศ จึงเป็นที่มาทำให้จัดซื้อเครื่องมือวินิจฉัยโรคเหล่านี้มา แม้จะมีราคาสูงมาก แต่ก็ได้มาโดยการบริจาค ไม่ได้กู้ธนาคารมา ฉะนั้นค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่มารักษาจะต้องถูกที่สุด ไม่ว่าจะใช้สิทธิ์อะไรก็สามารถเข้ามารักษาได้ ส่วนตัวยังอยากให้โรงพยาบาลรัฐและเอกชนมาพึ่งพาเรา เพราะเรามีนวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุด มติชนออนไลน์ 15 มี.ค.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร