Browse Keyword
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :

ค้นเฉพาะ e-book
: : คำค้น : :


 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
DSS Science eBook
e-book ของสำนักพิมพ์ CRC กว่า 6500 เล่ม
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2560
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2560
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

รพ.ศิริราชใช้ระบบหุ่นยนต์จ่ายยาปลายปีนี้  

วันนี้ (15มีนาคม 2560)ที่โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือทีเซล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และบริษัท สุพรีม ไฮทีร่า จำกัด แถลงข่าว “ความร่วมมือ 4 องค์กรสู่ศิริราช 4.0” โดยในงานมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง 4 องค์กร และสาธิตการทำงานของระบบหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติแบบครบวงจร ซึ่งฟีโบ้ร่วมกับบริษัทสุพรีม ฯ พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานในโรงพยาบาลศิริราชเป็นแห่งแรก ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยมาตรวจรับบริการที่โรงพยาบาลศิริราชเพิ่มขึ้นตลอดเวลา แม้ว่า รพ.ศิริราชจะมีจำนวนเภสัชกรมากที่สุดในประเทศไทยที่พร้อมจะจ่ายยาให้คนไข้ แต่ผู้ป่วยก็มีความต้องการยามากกว่าเดิม เพราะความซับซ้อนของโรคดังนั้นด้วยปริมาณการจัดยาที่มากถึง 8,000-10,000 ครั้งต่อวันทำให้มีโอกาสในการผิดพลาดได้ แม้ว่า จะมีกลไกในการป้องกัน แต่ก็ทำให้คนไข้ต้องเสียเวลามากขึ้นรพ.ศิริราชคำนึงความปลอดภัยของคนไข้เป็นหลัก เพื่อให้แน่ใจว่าคนไข้ได้ยาที่ถูกต้องในปริมาณที่ถูกต้องและได้ยาในเวลาที่รวดเร็วหุ่นยนต์จึงเป็นตัวที่เข้ามาตอบโจทย์เหล่านี้ เพราะกระบวนการที่จัดยาในช่องที่เฉพาะเจาะจงกับยาตัวนั้น ๆ โอกาสคลาดเคลื่อนจะน้อยลง  มีการระบุตัวบุคคลด้วยบาร์โค้ด และสามารถส่งยาในรางได้พร้อม ๆ กันถึง 10 ตัวขึ้นไปจึงช่วยลดระยะเวลาลงไปเหลือแค่ 1 ใน 10 ของเวลาเดิมที่เคยใช้คนจัด และในขั้นตอนสุดท้ายยังใช้เภสัขกรในการตรวจสอบความถูกต้องอีกด้วย ดังนั้นผู้ที่รับบริการที่รพ.ศิริราช จะมีความปลอดภัยมากขึ้นและได้ยาเร็วขึ้นอย่างแน่นอน ทั้งนี้โครงการติดตั้งและพัฒนาระบบหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติแบบครบวงจร ถือเป็นส่วนหนึ่งในการนำนวัตกรรมมาพัฒนาเพื่อก้าวสู่การเป็น ศิริราช 4.0 และเป็นความร่วมมือในการช่วยผลักดันแนวทาง Smart Hospital ในประเทศไทยให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ด้านผศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชกล่าวว่า รพ.ศิริราช ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท สุพรีม ไฮทีร่าในโครงการติดตั้งและพัฒนาระบบหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติแบบครบวงจรโดยจะเริ่มก่อสร้างและติดตั้งระบบ รวมถึงการทดสอบการทำงานอย่างเต็มรูปแบบ คาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้จริงประมาณปลายปี 2560โดยระบบหุ่นยนต์จ่ายยา จะสามารถรับใบสั่งยาโดยตรงจากแพทย์ผู้รักษา ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และจัดยาประเภทต่าง ๆ ด้วยความถูกต้องรวดเร็วทำให้ 95 % ของใบสั่งยามีระยะเวลาการจัดยา ลดลงจากที่เคยเป็นชั่วโมงเหลือไม่เกิน 15 นาที แม้ในช่วงเร่งด่วนและสามารถจัดยาส่งไปยังเภสัชกรผ่านระบบสายพานลำเลียงได้อย่างครบวงจรสำหรับอนาคตจะมีการต่อยอดนำระบบหุ่นยนต์มาใช้ในส่วนอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ระบบโลจิสติกส์ของโรงพยาบาล ดร.ศิรศัก เทพาคำ รองผู้อำนวยการทีเซล กล่าวว่า ทีเซลส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนาต่อยอดให้เกิด ผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม เมื่อบริษัท สุพรีม ไฮทีร่า นำความคิดในการพัฒนาระบบหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติมานำเสนอ จึงติดต่อไปยังสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามหรือ ฟีโบ้ เพื่อพัฒนาจากไอเดียมาเป็นหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติ โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาโปรแกรมในช่วงเริ่มต้นในการสร้างหุ่นยนต์ B-Hive 1 จนประสบผลสำเร็จและหลังจากโรงพยาบาลศิริราชได้ตอบรับแนวคิดในการนำหุ่นยนต์จ่ายยามาใช้ในโรงพยาบาลทีเซลก็ได้ร่วมศึกษา พัฒนาและวิจัยร่วมกับศิริราช ฟีโบ้ และ บริษัทสุพรีม จนเกิดความร่วมมือในการพัฒนาจากหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติ ให้เกิดเป็นระบบหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติแบบครบวงจร ซึ่งหลังจากนี้ทีเซลจะคอยช่วยประสานงานในส่วนอื่นๆ เพื่อให้ความร่วมมือที่เกิดขึ้น บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม หรือ ฟีโบ้ กล่าวว่า ฟีโบ้ ใช้เวลากว่า 2 ปี ในการสร้างหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติ โดยหุ่นยนต์ต้นแบบ B Hive 1 สำเร็จในปี 2558 และต่อยอดมาสู่การสร้าง “ระบบหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติแบบครบวงจร” ที่ฟีโบ้ใช้เวลากว่า 3 ปีในการพัฒนาร่วมกับบริษัทสุพรีม เพื่อนำมาติดตั้งและใช้งานใน รพ.ศิริราชเป็นแห่งแรก ซึ่งมีการทดสอบและพัฒนาให้เกิดการใช้งานที่สมบูรณ์ได้อย่างแท้จริง ด้านนายกำธร กาญจนวตี กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุพรีม ไฮทีร่า จำกัด เปิดเผยถึงแนวคิดว่า จากประสบการณ์ในการทำงานในวงการเครื่องมือแพทย์กว่า 35 ปี บริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่า การใช้หุ่นยนต์ มาเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการของโรงพยาบาลน่าจะสามารถลดเวลาในการรอคอยและลดความผิดพลาดจากการทำงานของมนุษย์ได้ จึงได้นำไอเดียในการสร้างหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติ มานำเสนอ ทีเซลซึ่งจากจุดนี้ทำให้เราได้ร่วมกับ ฟีโบ้ ในการสร้างระบบหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติแบบครบวงจร ด้วยฝีมือนักพัฒนาและนักวิจัยของไทยได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งการส่งเสริมการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยโดยฝีมือคนไทยที่มีมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญต่างๆ เพื่อทำให้เกิดขึ้นได้จริง เดลินิวส์ออนไลน์ 15 มี.ค.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม      


   


   
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th
Tuesday April 25, 2017 9:56 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร