รพ.ศิริราชใช้ระบบหุ่นยนต์จ่ายยาปลายปีนี้  

วันนี้ (15มีนาคม 2560)ที่โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือทีเซล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และบริษัท สุพรีม ไฮทีร่า จำกัด แถลงข่าว “ความร่วมมือ 4 องค์กรสู่ศิริราช 4.0” โดยในงานมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง 4 องค์กร และสาธิตการทำงานของระบบหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติแบบครบวงจร ซึ่งฟีโบ้ร่วมกับบริษัทสุพรีม ฯ พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานในโรงพยาบาลศิริราชเป็นแห่งแรก ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยมาตรวจรับบริการที่โรงพยาบาลศิริราชเพิ่มขึ้นตลอดเวลา แม้ว่า รพ.ศิริราชจะมีจำนวนเภสัชกรมากที่สุดในประเทศไทยที่พร้อมจะจ่ายยาให้คนไข้ แต่ผู้ป่วยก็มีความต้องการยามากกว่าเดิม เพราะความซับซ้อนของโรคดังนั้นด้วยปริมาณการจัดยาที่มากถึง 8,000-10,000 ครั้งต่อวันทำให้มีโอกาสในการผิดพลาดได้ แม้ว่า จะมีกลไกในการป้องกัน แต่ก็ทำให้คนไข้ต้องเสียเวลามากขึ้นรพ.ศิริราชคำนึงความปลอดภัยของคนไข้เป็นหลัก เพื่อให้แน่ใจว่าคนไข้ได้ยาที่ถูกต้องในปริมาณที่ถูกต้องและได้ยาในเวลาที่รวดเร็วหุ่นยนต์จึงเป็นตัวที่เข้ามาตอบโจทย์เหล่านี้ เพราะกระบวนการที่จัดยาในช่องที่เฉพาะเจาะจงกับยาตัวนั้น ๆ โอกาสคลาดเคลื่อนจะน้อยลง  มีการระบุตัวบุคคลด้วยบาร์โค้ด และสามารถส่งยาในรางได้พร้อม ๆ กันถึง 10 ตัวขึ้นไปจึงช่วยลดระยะเวลาลงไปเหลือแค่ 1 ใน 10 ของเวลาเดิมที่เคยใช้คนจัด และในขั้นตอนสุดท้ายยังใช้เภสัขกรในการตรวจสอบความถูกต้องอีกด้วย ดังนั้นผู้ที่รับบริการที่รพ.ศิริราช จะมีความปลอดภัยมากขึ้นและได้ยาเร็วขึ้นอย่างแน่นอน ทั้งนี้โครงการติดตั้งและพัฒนาระบบหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติแบบครบวงจร ถือเป็นส่วนหนึ่งในการนำนวัตกรรมมาพัฒนาเพื่อก้าวสู่การเป็น ศิริราช 4.0 และเป็นความร่วมมือในการช่วยผลักดันแนวทาง Smart Hospital ในประเทศไทยให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ด้านผศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชกล่าวว่า รพ.ศิริราช ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท สุพรีม ไฮทีร่าในโครงการติดตั้งและพัฒนาระบบหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติแบบครบวงจรโดยจะเริ่มก่อสร้างและติดตั้งระบบ รวมถึงการทดสอบการทำงานอย่างเต็มรูปแบบ คาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้จริงประมาณปลายปี 2560โดยระบบหุ่นยนต์จ่ายยา จะสามารถรับใบสั่งยาโดยตรงจากแพทย์ผู้รักษา ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และจัดยาประเภทต่าง ๆ ด้วยความถูกต้องรวดเร็วทำให้ 95 % ของใบสั่งยามีระยะเวลาการจัดยา ลดลงจากที่เคยเป็นชั่วโมงเหลือไม่เกิน 15 นาที แม้ในช่วงเร่งด่วนและสามารถจัดยาส่งไปยังเภสัชกรผ่านระบบสายพานลำเลียงได้อย่างครบวงจรสำหรับอนาคตจะมีการต่อยอดนำระบบหุ่นยนต์มาใช้ในส่วนอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ระบบโลจิสติกส์ของโรงพยาบาล ดร.ศิรศัก เทพาคำ รองผู้อำนวยการทีเซล กล่าวว่า ทีเซลส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนาต่อยอดให้เกิด ผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม เมื่อบริษัท สุพรีม ไฮทีร่า นำความคิดในการพัฒนาระบบหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติมานำเสนอ จึงติดต่อไปยังสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามหรือ ฟีโบ้ เพื่อพัฒนาจากไอเดียมาเป็นหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติ โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาโปรแกรมในช่วงเริ่มต้นในการสร้างหุ่นยนต์ B-Hive 1 จนประสบผลสำเร็จและหลังจากโรงพยาบาลศิริราชได้ตอบรับแนวคิดในการนำหุ่นยนต์จ่ายยามาใช้ในโรงพยาบาลทีเซลก็ได้ร่วมศึกษา พัฒนาและวิจัยร่วมกับศิริราช ฟีโบ้ และ บริษัทสุพรีม จนเกิดความร่วมมือในการพัฒนาจากหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติ ให้เกิดเป็นระบบหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติแบบครบวงจร ซึ่งหลังจากนี้ทีเซลจะคอยช่วยประสานงานในส่วนอื่นๆ เพื่อให้ความร่วมมือที่เกิดขึ้น บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม หรือ ฟีโบ้ กล่าวว่า ฟีโบ้ ใช้เวลากว่า 2 ปี ในการสร้างหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติ โดยหุ่นยนต์ต้นแบบ B Hive 1 สำเร็จในปี 2558 และต่อยอดมาสู่การสร้าง “ระบบหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติแบบครบวงจร” ที่ฟีโบ้ใช้เวลากว่า 3 ปีในการพัฒนาร่วมกับบริษัทสุพรีม เพื่อนำมาติดตั้งและใช้งานใน รพ.ศิริราชเป็นแห่งแรก ซึ่งมีการทดสอบและพัฒนาให้เกิดการใช้งานที่สมบูรณ์ได้อย่างแท้จริง ด้านนายกำธร กาญจนวตี กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุพรีม ไฮทีร่า จำกัด เปิดเผยถึงแนวคิดว่า จากประสบการณ์ในการทำงานในวงการเครื่องมือแพทย์กว่า 35 ปี บริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่า การใช้หุ่นยนต์ มาเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการของโรงพยาบาลน่าจะสามารถลดเวลาในการรอคอยและลดความผิดพลาดจากการทำงานของมนุษย์ได้ จึงได้นำไอเดียในการสร้างหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติ มานำเสนอ ทีเซลซึ่งจากจุดนี้ทำให้เราได้ร่วมกับ ฟีโบ้ ในการสร้างระบบหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติแบบครบวงจร ด้วยฝีมือนักพัฒนาและนักวิจัยของไทยได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งการส่งเสริมการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยโดยฝีมือคนไทยที่มีมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญต่างๆ เพื่อทำให้เกิดขึ้นได้จริง เดลินิวส์ออนไลน์ 15 มี.ค.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม
   

Keyword Search  
Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
กระดานถาม-ตอบ
 
แผนการฝึกอบรมปี 2559 
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำเอกสาร
ใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
เอกสารใหม่
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
นิทรรศการบนเว็บไซต์
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
??????
?????
??????
????/? Reach
???
???????
? Electronic Journals ? Fulltext ??????
?????????
????????
????????, ...
???
? e-content
?????
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 

สถิติจาก truehit.net


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th

ปรับปรุง : Monday April 18, 2016 10:14 AM->
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร