Browse Keyword
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :

ค้นเฉพาะ e-book
: : คำค้น : :


 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
DSS Science eBook
e-book ของสำนักพิมพ์ CRC กว่า 6500 เล่ม
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2560
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2560
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ปส.แจงเหตุปลาตาย ไม่ได้มาจากการปนเปื้อนรังสี  

ปส. แจงเหตุปลาตายบริเวณคลองระบายน้ำหน้าสำนักงาน ไม่ได้มาจากการปนเปื้อนรังสี คาดน่าจะมาจากน้ำเน่าเสีย เหตุปริมาณออกซิเจนในน้ำต่ำ นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่มีปลาจำนวนมากตายในคลองระบายน้ำด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ปส. ได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำรอบ ปส. ไปวิเคราะห์ปริมาณรังสี ในเบื้องต้นไม่พบการปนเปื้อนทางรังสีในน้ำตัวอย่าง ดังนั้น คาดว่าสาเหตุของปลาตายน่าจะมาจากการที่น้ำเน่าเสีย เนื่องจากผลการตรวจวัดค่าปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen: DO) มีค่าอยู่ในช่วง 0.1– 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานของแหล่งน้ำผิวดินทั่วๆไป ที่ควรมีปริมาณออกซิเจนละลายในช่วง 2-6 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) อ้างอิงจากมาตรฐานคุณภาพน้ำของกรมควบคุมมลพิษ นางสาววิไลวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปส. ได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำรอบ ปส. ไปวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีแกมมา ปริมาณกัมมันตภาพรังสีรวมแอลฟาและรวมบีตา เป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งยังมีสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศและในน้ำ รวม ๒๒ สถานี ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมทั้งยังส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์มายัง ปส. ตลอด 24 ชั่วโมง หากผู้ใดสนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลปริมาณกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศได้ที่เว็บไซต์ www.oap.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1123 - 1126 ผู้จัดการออนไลน์ 15 มี.ค.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม      


   


   
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th
Tuesday April 25, 2017 9:56 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร