ปส.แจงเหตุปลาตาย ไม่ได้มาจากการปนเปื้อนรังสี  

ปส. แจงเหตุปลาตายบริเวณคลองระบายน้ำหน้าสำนักงาน ไม่ได้มาจากการปนเปื้อนรังสี คาดน่าจะมาจากน้ำเน่าเสีย เหตุปริมาณออกซิเจนในน้ำต่ำ นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่มีปลาจำนวนมากตายในคลองระบายน้ำด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ปส. ได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำรอบ ปส. ไปวิเคราะห์ปริมาณรังสี ในเบื้องต้นไม่พบการปนเปื้อนทางรังสีในน้ำตัวอย่าง ดังนั้น คาดว่าสาเหตุของปลาตายน่าจะมาจากการที่น้ำเน่าเสีย เนื่องจากผลการตรวจวัดค่าปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen: DO) มีค่าอยู่ในช่วง 0.1– 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานของแหล่งน้ำผิวดินทั่วๆไป ที่ควรมีปริมาณออกซิเจนละลายในช่วง 2-6 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) อ้างอิงจากมาตรฐานคุณภาพน้ำของกรมควบคุมมลพิษ นางสาววิไลวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปส. ได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำรอบ ปส. ไปวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีแกมมา ปริมาณกัมมันตภาพรังสีรวมแอลฟาและรวมบีตา เป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งยังมีสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศและในน้ำ รวม ๒๒ สถานี ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมทั้งยังส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์มายัง ปส. ตลอด 24 ชั่วโมง หากผู้ใดสนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลปริมาณกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศได้ที่เว็บไซต์ www.oap.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1123 - 1126 ผู้จัดการออนไลน์ 15 มี.ค.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม
   

Keyword Search  
Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
กระดานถาม-ตอบ
 
แผนการฝึกอบรมปี 2559 
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำเอกสาร
ใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
เอกสารใหม่
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
นิทรรศการบนเว็บไซต์
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
??????
?????
??????
????/? Reach
???
???????
? Electronic Journals ? Fulltext ??????
?????????
????????
????????, ...
???
? e-content
?????
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 

สถิติจาก truehit.net


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th

ปรับปรุง : Monday April 18, 2016 10:14 AM->
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร