หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ปส.แจงเหตุปลาตาย ไม่ได้มาจากการปนเปื้อนรังสี  

ปส. แจงเหตุปลาตายบริเวณคลองระบายน้ำหน้าสำนักงาน ไม่ได้มาจากการปนเปื้อนรังสี คาดน่าจะมาจากน้ำเน่าเสีย เหตุปริมาณออกซิเจนในน้ำต่ำ นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่มีปลาจำนวนมากตายในคลองระบายน้ำด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ปส. ได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำรอบ ปส. ไปวิเคราะห์ปริมาณรังสี ในเบื้องต้นไม่พบการปนเปื้อนทางรังสีในน้ำตัวอย่าง ดังนั้น คาดว่าสาเหตุของปลาตายน่าจะมาจากการที่น้ำเน่าเสีย เนื่องจากผลการตรวจวัดค่าปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen: DO) มีค่าอยู่ในช่วง 0.1– 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานของแหล่งน้ำผิวดินทั่วๆไป ที่ควรมีปริมาณออกซิเจนละลายในช่วง 2-6 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) อ้างอิงจากมาตรฐานคุณภาพน้ำของกรมควบคุมมลพิษ นางสาววิไลวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปส. ได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำรอบ ปส. ไปวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีแกมมา ปริมาณกัมมันตภาพรังสีรวมแอลฟาและรวมบีตา เป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งยังมีสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศและในน้ำ รวม ๒๒ สถานี ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมทั้งยังส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์มายัง ปส. ตลอด 24 ชั่วโมง หากผู้ใดสนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลปริมาณกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศได้ที่เว็บไซต์ www.oap.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1123 - 1126 ผู้จัดการออนไลน์ 15 มี.ค.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร