"สมคิด" ย้ำกท.วิทย์ต้องปลุกเด็กไทยให้ตื่น  

"สมคิด” ย้ำหน้าที่หลัก กท.วิทย์ต้องปลุกเด็กไทยให้ตื่น สร้างแรงบันดาลใจ หนุนสร้างเวทีระดับชาติแข่งด้านวิทยาศาสตร์ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย พร้อมดันกระทรวงเป็นเจ้าภาพใช้เทคโนโลยีสร้าง “เกษตรกร4.0" วันนี้ (16 มีนาคม 2560) ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและมอบนโยบาย โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ รศ. ดร.นพ.สรรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และผู้บริหารให้การต้อนรับ ดร.สมคิด กล่าวภายในการประชุมมอบนโยบายฯ ว่าประเทศไทยทุกวันนี้มักจะทำที่ปลายทางทำให้ดำเนินไปแบบไม่มีทิศทาง ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนโอท้อปหรือสตาร์ทอัพ ซึ่งเป็นเรื่องรอง เรื่องใหญ่และเป็นหน้าที่หลักของกระทรวงวิทย์ในขณะนี้ ก็คือการสร้างกำลังคน โดยต้องปลุกเด็กไทยให้ตื่นและรู้ว่าอนาคตข้างหน้าเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ ซึ่งต่อจากนี้ไปงบประมาณแผ่นดินจะต้องไปสู่ด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น กระทรวงวิทย์จึงต้องสร้างแรงบันดาลใจ และทำให้เด็กหันมาเรียนวิทย์มากขึ้น ทั้งนี้ควรมีการสร้างเวทีระดับชาติในการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ ที่ทุกหน่วยงานทั้งโรงเรียนและภาคเอกชนมีส่วนร่วม และแสดงให้เห็นไปถึงการนำไปประกอบอาชีพ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นอนาคตของประเทศ อย่างไรก็ดี ในส่วนของกระทรวงวิทย์ ได้มีการนำเสนอเรื่องการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมแห่งใหม่ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.ซึ่งมีการเสนอให้เปลี่ยนชื่อเป็น “ ฟิวเจอร์เรียม (Futurium) ” หรือ ” เมืองแห่งอนาคต โดยเน้นการนำเสนอเทคโนโลยีสำคัญ ๆ และดึงภาคเอกชนเข้าร่วมนำเสนอในแต่ละด้านที่เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน ภายใต้งบเกือบ 2,1 00 ล้านบาท โดยมาจากภาครัฐ 1,600 ล้านบาท ซึ่งจะนำเสนอ ครม.เร็ว ๆ นี้ รองนายกรัฐมนตรี  กล่าวอีกว่า ชื่นชมโครงการฟู้ด อินโนโพลิส หรือเมืองนวัตกรรมอาหาร ที่มีผลดำเนินงานก้าวหน้าอย่างมาก โดยปัจจุบันมีเอกชนเข้าร่วมโครงการซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยกว่า 30 บริษัท คาดว่าจะมีเงินลงทุนประมาณ 1,500 ล้านบาท สร้างรายได้ ประมาณ 3,000 ล้านบาท และจ้างงานประมาณ 700-800 คน ขณะที่เมืองนวัตกรรมในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีซีซีไอ ซึ่งจะมีการก่อสร้าง ที่ วังจันทร์ วัลเล่ย์ จ.ระยองนั้น ควรดึงผู้เชี่ยวชาญและมีร่วมมือกับสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศมากขึ้น เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเกิดการลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว อย่างไรก็ดีรองนายกรัฐมนตรี ได้ฝากให้กระทรวงวิทย์ ไปบูรณาการการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปช่วยเกษตรในระดับฐานราก ซึ่งมีอยู่ในแต่ละหน่วยงาน โดยจัดทำให้เป็นโครงการหลัก “ เกษตรกร 4.0” ที่มีงบประมาณชัดเจน  ทั้งนี้การจะเป็นเกษตรกร 4.0 ไม่ใช่เรื่องไฮเทค แต่เป็นเรื่องของการเพิ่มมูลค่า มีความทันสมัยและมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งควรเริ่มจากเกษตรกรรุ่นใหม่ที่พร้อมรับเทคโนโลยีด้วย เดลินิวส์ออนไลน์ 16 มี.ค.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม
   

Keyword Search  
Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
กระดานถาม-ตอบ
 
แผนการฝึกอบรมปี 2559 
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำเอกสาร
ใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
เอกสารใหม่
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
นิทรรศการบนเว็บไซต์
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
??????
?????
??????
????/? Reach
???
???????
? Electronic Journals ? Fulltext ??????
?????????
????????
????????, ...
???
? e-content
?????
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 

สถิติจาก truehit.net


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th

ปรับปรุง : Monday April 18, 2016 10:14 AM->
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร