Browse Keyword
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :

ค้นเฉพาะ e-book
: : คำค้น : :


 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
DSS Science eBook
e-book ของสำนักพิมพ์ CRC กว่า 6500 เล่ม
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2560
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2560
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

อัศวินสร้างห้องสมุดขงขื๊อ ส่งเสริมเด็กเรียนรู้หลักนักนักปราชญ์  

สานสัมพันธุ์ด้านการศึกษากับ ซานตง ผู้ว่าฯกทม.เตรียมสร้างห้องสมุดขงขื๊อ ส่งเสริมเด็กเรียนรู้หลักนักนักปราชญ์ รายงานข่าวแจ้งว่าระหว่างวันที่ 19-25 มี.ค.60 ที่ผ่านมาในการเดินทางสานสัมพันธ์กรุงเทพมหานครกับเมืองฉวี่ฟู่ และจี่หนาน มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน  นำโดยพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯกทม. และคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา กทม.โดยมีสภาวัฒนธรรมไทย-จีน ที่นำโดยนายพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมฯ เป็นผู้ประสานงานและร่วมสานสัมพันธ์ทั้ง2ฝ่าย ซึ่งได้มีการลงนามความร่วมมือด้านการศึกษา และด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว กับเมืองฉวี่ฟู่และเมืองจี่หนาน ของมณฑลซานตง สำหรับความร่วมมือกับ กทม.ที่จะเกิดขึ้นจากการสานสัมพันธ์ครั้งนี้ในส่วนของด้านการศึกษานั้น กทม.และทั้ง2เมืองของมณฑลซานตง จะร่วมกันพัฒนาความสามารถด้านการศึกษาภาษาจีนทั้งในส่วนของข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมนักเรียนในสังกัด กทม.ให้มีความรู้ทางภาษาจีนมากขึ้น นอกจากนี้ให้มีทุนการเรียนภาษาจีนแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กทม.และโรงเรียนในในสังกัด กทม. ต่อไปส่วนด้านการท่องเที่ยวนั้น พล.ต.อ.อัศวิน ได้กล่าวเน้นย้ำว่า กรุงเทพมหานคร ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีน เพราะอย่างไรก็ตาม ไทยและจีน ก็คือพี่น้องกัน พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวอีกว่า ทั้งนี้เรื่องที่น่ายินดีอีกประการหนึ่งก็คือ จากการเยือนเมืองฉวีฟู่ซึ่งเป็นบ้านเกิดของนักปราชญ์ชาวจีนชื่อดังอย่างท่านขงจื๊อ ได้ยินดีให้ความร่วมมือในเรื่องของการศึกษาตามแนวทางของท่านขงจื๊อ โดยสนับสนุนงบประมาณ 20 ล้านเพื่อสร้างห้องสมุดขงจื๊อให้ กทม.ซึ่งจะเป็นการสนับสนุน ตำราการศึกษาของท่านขงจื๊อ และหนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งเป็นภาษาจีนและฉบับแปล เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ที่สนใจรวมถึง นักท่องเที่ยวสนใจสามารถหาอ่านหรือหรือสัมผัสตำราการศึกษาของท่านได้ที่กรุงเทพฯ ได้เรียนรู้เสริมกับการเรียนในหลักสูตร ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา ว่าจะตั้งอยู่ที่หอสมุดเมือง ถนนราชดำเนิน ที่กำลังจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้ รวมถึงนำไปเผยแพร่ให้แก่โรงเรียน กทม.ที่มีการเรียนการสอนภาษาจีน  ด้วย เดลินิวส์ออนไลน์ 26 มี.ค.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม      


   


   
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th
Tuesday April 25, 2017 9:56 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร