Browse Keyword
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :

ค้นเฉพาะ e-book
: : คำค้น : :


 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
DSS Science eBook
e-book ของสำนักพิมพ์ CRC กว่า 6500 เล่ม
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2560
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2560
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

“ไข่เหลวพลาสเจอร์ไรซ์” เลือกได้จะใช้ไข่ขาวหรือไข่แดง  

อีกหน่อยการทำขนมอร่อยๆ จะยิ่งสะดวกมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาแยกไข่ขาว ไข่แดง เพราะมี “ไข่พลาสเจอร์ไรส์” ที่แยกมาให้เสร็จสรรพ และยิ่งเหมาะสำหรับโรงงานทำขนมที่เลือกได้ว่าจะซื้อไข่ส่วนไหนมาใช้ สำหรับ “ไข่ขาว” และ “ไข่แดง” นั้นมี “สมบัติเชิงหน้าที่” ในอาหารแตกต่างกัน โดยโปรตีนในขาวมีหน้าที่ให้เกิดโฟมและเจล ซึ่งเหมาะสำหรับทำเบเกอรี เมื่อตีไข่จะได้โฟมโปร่งฟูเนื่องจากแรงกลจากการตีทำให้โปรตีนไข่ขาวคลายตัวและกักอากาศไว้ภายใน และเมื่อไข่ขาวโดนความร้อน จะเกิดเจลขอโปรตีน ซึ่งเป็นคุณลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหาร สวนไข่แดงมีคุณสมบัติให้เกิด “อีมัลชัน” ทำให้น้ำมันและน้ำรวมตัวกันได้ เห็นได้จากตัวอย่างผลิตภัณฑ์ประเภทมายองเนวและไอศครีม ขณะที่ในต่างประเทศมีองค์ความรู้จากการวิจัยไข่อย่างจริงจัง แต่ประเทศไทยและประเทศไทยยังพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไข่ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อยู่น้อย ทางบริษัท ดีเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) จึงร่วมมือกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ศึกษาปัจจัยกระบวนการผลิตที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของไข่หลวพลาสเจอร์ไรส์ เป้าหมายการศึกษาดังกล่าวเพื่อให้ได้ไข่พาสเจอร์ไรส์ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงไข่สดมากที่สุด เพราะไข่ที่ผ่านการพาสเจอร์ไรส์จะมีคุณสมบัติเชิงหน้าที่บางลดลง เช่น การขึ้นฟูได้น้อย เจลโปรตีนไม่แข็งแรง ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อย จึงต้องหาภาวะที่เหมาะสมที่จะทำให้ไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์คงคุณสมบัติเชิงหน้าที่มากที่สุด อีกประโยชน์ของไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์ซึ่งนับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของไทย คือช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมมีโอกาสเลือกได้ว่าจะใช้แค่ไข่ขาวหรือไข่แดง โดยไม่ต้องซื้อไข่มาทั้งฟองแล้วใช้แค่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ซึ่งเหมาะสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เลือกใช้ไข่เพียงชนิดเดียว อีกทั้งยังสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยจากเชื้อต่อโรคจากปนเปื้อนอีกด้วย นอกจากนี้ความร่วมมือวิจัยระหว่างไบโอเทคและดีเอ็มเอฟยังพบด้วยว่า เปลือกไข่ไก่ที่เหลือทิ้งจากการผลิตไข่พลาสเจอร์ไรส์ในแต่ละวันสามารถนำไปผลิต “ไบโอแคลเซียม” ที่ร่างกายย่อยและดูดซึมได้ง่ายกว่า “มิเนอรัลแคลเซียม” ที่ร่างกายดูดซึมได้เพียง 30-40% ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้เปลือกไข่ได้ งานวิจัยดังกล่าวเปลือกไข่ 1 ฟอง มีแคลเซียมประมาณ 5-7 กรัม ซึ่งประกอบไปด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตและแร่ธาตุอื่นๆ อีกประมาณ 27 ชนิดที่ไม่พบในพืช เมื่อนำเปลือกไข่ไปผ่านกระบวนการจะได้รูปแบบที่ย่อยง่าย ดูดซึมง่าย และสะดวกแก่ผู้บริโภค และเยื่อไข่จากเปลือกไข่นั้นให้กลูโคซามีนและคอนโดรตินซัลเฟตที่มีประสิทธิภาพภาพสูงที่มีประโยชน์ต่อข้อต่อมนุษย์ สำหรับงานวิจัย “ไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์” และการผลิตแคลเซียมชีวภาพและโปรคอลลาเจนจากเปลือกไข่ จะร่วมจัดแสดงในนิทรรศการผลงานวิจัยภายในจัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 (NSTDA Annual Conference: NAC2017) ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้แนวคิด “สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. - 1 เม.ย.60 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ผู้จัดการออนไลน์ 28 มี.ค.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม      


   


   
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th
Tuesday April 25, 2017 9:56 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร