หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

“ไข่เหลวพลาสเจอร์ไรซ์” เลือกได้จะใช้ไข่ขาวหรือไข่แดง  

อีกหน่อยการทำขนมอร่อยๆ จะยิ่งสะดวกมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาแยกไข่ขาว ไข่แดง เพราะมี “ไข่พลาสเจอร์ไรส์” ที่แยกมาให้เสร็จสรรพ และยิ่งเหมาะสำหรับโรงงานทำขนมที่เลือกได้ว่าจะซื้อไข่ส่วนไหนมาใช้ สำหรับ “ไข่ขาว” และ “ไข่แดง” นั้นมี “สมบัติเชิงหน้าที่” ในอาหารแตกต่างกัน โดยโปรตีนในขาวมีหน้าที่ให้เกิดโฟมและเจล ซึ่งเหมาะสำหรับทำเบเกอรี เมื่อตีไข่จะได้โฟมโปร่งฟูเนื่องจากแรงกลจากการตีทำให้โปรตีนไข่ขาวคลายตัวและกักอากาศไว้ภายใน และเมื่อไข่ขาวโดนความร้อน จะเกิดเจลขอโปรตีน ซึ่งเป็นคุณลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหาร สวนไข่แดงมีคุณสมบัติให้เกิด “อีมัลชัน” ทำให้น้ำมันและน้ำรวมตัวกันได้ เห็นได้จากตัวอย่างผลิตภัณฑ์ประเภทมายองเนวและไอศครีม ขณะที่ในต่างประเทศมีองค์ความรู้จากการวิจัยไข่อย่างจริงจัง แต่ประเทศไทยและประเทศไทยยังพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไข่ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อยู่น้อย ทางบริษัท ดีเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) จึงร่วมมือกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ศึกษาปัจจัยกระบวนการผลิตที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของไข่หลวพลาสเจอร์ไรส์ เป้าหมายการศึกษาดังกล่าวเพื่อให้ได้ไข่พาสเจอร์ไรส์ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงไข่สดมากที่สุด เพราะไข่ที่ผ่านการพาสเจอร์ไรส์จะมีคุณสมบัติเชิงหน้าที่บางลดลง เช่น การขึ้นฟูได้น้อย เจลโปรตีนไม่แข็งแรง ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อย จึงต้องหาภาวะที่เหมาะสมที่จะทำให้ไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์คงคุณสมบัติเชิงหน้าที่มากที่สุด อีกประโยชน์ของไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์ซึ่งนับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของไทย คือช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมมีโอกาสเลือกได้ว่าจะใช้แค่ไข่ขาวหรือไข่แดง โดยไม่ต้องซื้อไข่มาทั้งฟองแล้วใช้แค่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ซึ่งเหมาะสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เลือกใช้ไข่เพียงชนิดเดียว อีกทั้งยังสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยจากเชื้อต่อโรคจากปนเปื้อนอีกด้วย นอกจากนี้ความร่วมมือวิจัยระหว่างไบโอเทคและดีเอ็มเอฟยังพบด้วยว่า เปลือกไข่ไก่ที่เหลือทิ้งจากการผลิตไข่พลาสเจอร์ไรส์ในแต่ละวันสามารถนำไปผลิต “ไบโอแคลเซียม” ที่ร่างกายย่อยและดูดซึมได้ง่ายกว่า “มิเนอรัลแคลเซียม” ที่ร่างกายดูดซึมได้เพียง 30-40% ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้เปลือกไข่ได้ งานวิจัยดังกล่าวเปลือกไข่ 1 ฟอง มีแคลเซียมประมาณ 5-7 กรัม ซึ่งประกอบไปด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตและแร่ธาตุอื่นๆ อีกประมาณ 27 ชนิดที่ไม่พบในพืช เมื่อนำเปลือกไข่ไปผ่านกระบวนการจะได้รูปแบบที่ย่อยง่าย ดูดซึมง่าย และสะดวกแก่ผู้บริโภค และเยื่อไข่จากเปลือกไข่นั้นให้กลูโคซามีนและคอนโดรตินซัลเฟตที่มีประสิทธิภาพภาพสูงที่มีประโยชน์ต่อข้อต่อมนุษย์ สำหรับงานวิจัย “ไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์” และการผลิตแคลเซียมชีวภาพและโปรคอลลาเจนจากเปลือกไข่ จะร่วมจัดแสดงในนิทรรศการผลงานวิจัยภายในจัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 (NSTDA Annual Conference: NAC2017) ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้แนวคิด “สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. - 1 เม.ย.60 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ผู้จัดการออนไลน์ 28 มี.ค.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร