Browse Keyword
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :

ค้นเฉพาะ e-book
: : คำค้น : :


 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
DSS Science eBook
e-book ของสำนักพิมพ์ CRC กว่า 6500 เล่ม
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2560
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2560
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

บรรจุภัณฑ์เก็บ “เห็ดหอมชาวดอย” ได้นาน 10 วัน   

เคยไหมซื้อเห็ดหอมสดแล้วเก็บไว้ได้กี่วันก็เน่าเสียแล้ว แต่บรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ "ActivePAK Ultra” ผลงานนักวิจัยไทยช่วยยืดอายุเห็ดหอมของชาวดอยให้สดใหม่ได้นานถึง 3 วัน นอกจากผู้บริโภคจะได้ของสดใหม่แล้ว ยังช่วยส่งเสริมอาชีพให้ชาวดอยขยายตลาดเห็ดหอมออกไปได้ไกลขึ้นด้วย ดร.นพดล เกิดดอนแฝก นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ทีมนักวิจัยของเอ็มเทค ได้ริเริ่มการพัฒนาเทคโนโลยีฟิล์มบรรจุภัณฑ์สำหรับยืดอายุและรักษาคุณภาพผักผลไม้สดในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลากว่า 15 ปี โดยมีการรับโจทย์จริงจากผู้ประกอบการผักและผลไม้สด มีการพัฒนาและร่วมทดสอบกับภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง มาถึงบรรจุภัณฑ์ "ActivePAK Ultra” นี้เป็นงานวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการ และร่วมทดสอบกับมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อยืดอายุเห็ดหอมสดให้สดนานขึ้นกว่าบรรจุภัณฑ์แบบเดิม ที่เป็นถาดพลาสติกเจาะรูระบายอากาศและเก็บเห็ดหอมได้เพียง 3 วัน แต่บรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ของทีมวิจัยจากเอ็มเทคนี้ช่วยยืดอายุเห็ดหอมให้สดยาวนานถึง 10 วัน นอกจากช่วยยืดอายุเห็ดหอมแล้ว บรรจุภัณฑ์ "ActivePAK Ultra” ยังเหมาะสมกับสภาวะอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการบรรจุและการขนส่ง ตั้งแต่ยอดดอยมายังศูนย์กระจายสินค้า และมายังกรุงเทพฯ จนถึงชั้นวางจำหน่ายสินค้า เป็นการเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายเห็ดหอมสดจากเดิมที่เคยขายได้เฉพาะในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ดร.นพดลเผยอีกว่า บรรจุภัณฑ์ "ActivePAK Ultra” ยังสามารถนำไปใช้คงความสดของเห็ดยามาบูชิตาเกะ เห็ดพอตโตเบลโล่ และเห็ดคริมินี่ ให้สดนานขึ้นได้อีกด้วย "ความร่วมมือระหว่าง สวทช. และ มูลนิธิโครงการหลวง ประสบความสำเร็จ สามารถต่อยอดงานวิจัยในห้องทดลองสู่การค้าพาณิชย์ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพสินค้า เพิ่มโอกาส และยืดระยะเวลาการขายเห็ดหอมสดให้เกษตรกรชาวดอย สุดท้ายคือผู้บริโภคที่ได้เห็ดหอมสด คุณภาพสูง รสชาติดี คงคุณค่าทางโภชนาการ” ดรร.นพดลระบุ สนใจผลงานบรรจุภัณฑ์ "ActivePAK Ultra” เยี่ยมชมได้ที่นิทรรศการผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 (NSTDA Annual Conference: NAC2017) ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. - 1 เม.ย.60 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ภายในงาน NAC2017 ยังมีการประชุมสัมมนาเจาะลึกในประเด็นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การแสดงผลงานวิจัยจาก สวทช. และเครือข่ายพันธมิตร การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และมหกรรม รับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งใหญ่สุดของประเทศ ผู้จัดการออนไลน์ 29 มี.ค.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม      


   


   
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th
Tuesday April 25, 2017 9:56 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร