หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

บรรจุภัณฑ์เก็บ “เห็ดหอมชาวดอย” ได้นาน 10 วัน   

เคยไหมซื้อเห็ดหอมสดแล้วเก็บไว้ได้กี่วันก็เน่าเสียแล้ว แต่บรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ "ActivePAK Ultra” ผลงานนักวิจัยไทยช่วยยืดอายุเห็ดหอมของชาวดอยให้สดใหม่ได้นานถึง 3 วัน นอกจากผู้บริโภคจะได้ของสดใหม่แล้ว ยังช่วยส่งเสริมอาชีพให้ชาวดอยขยายตลาดเห็ดหอมออกไปได้ไกลขึ้นด้วย ดร.นพดล เกิดดอนแฝก นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ทีมนักวิจัยของเอ็มเทค ได้ริเริ่มการพัฒนาเทคโนโลยีฟิล์มบรรจุภัณฑ์สำหรับยืดอายุและรักษาคุณภาพผักผลไม้สดในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลากว่า 15 ปี โดยมีการรับโจทย์จริงจากผู้ประกอบการผักและผลไม้สด มีการพัฒนาและร่วมทดสอบกับภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง มาถึงบรรจุภัณฑ์ "ActivePAK Ultra” นี้เป็นงานวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการ และร่วมทดสอบกับมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อยืดอายุเห็ดหอมสดให้สดนานขึ้นกว่าบรรจุภัณฑ์แบบเดิม ที่เป็นถาดพลาสติกเจาะรูระบายอากาศและเก็บเห็ดหอมได้เพียง 3 วัน แต่บรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ของทีมวิจัยจากเอ็มเทคนี้ช่วยยืดอายุเห็ดหอมให้สดยาวนานถึง 10 วัน นอกจากช่วยยืดอายุเห็ดหอมแล้ว บรรจุภัณฑ์ "ActivePAK Ultra” ยังเหมาะสมกับสภาวะอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการบรรจุและการขนส่ง ตั้งแต่ยอดดอยมายังศูนย์กระจายสินค้า และมายังกรุงเทพฯ จนถึงชั้นวางจำหน่ายสินค้า เป็นการเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายเห็ดหอมสดจากเดิมที่เคยขายได้เฉพาะในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ดร.นพดลเผยอีกว่า บรรจุภัณฑ์ "ActivePAK Ultra” ยังสามารถนำไปใช้คงความสดของเห็ดยามาบูชิตาเกะ เห็ดพอตโตเบลโล่ และเห็ดคริมินี่ ให้สดนานขึ้นได้อีกด้วย "ความร่วมมือระหว่าง สวทช. และ มูลนิธิโครงการหลวง ประสบความสำเร็จ สามารถต่อยอดงานวิจัยในห้องทดลองสู่การค้าพาณิชย์ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพสินค้า เพิ่มโอกาส และยืดระยะเวลาการขายเห็ดหอมสดให้เกษตรกรชาวดอย สุดท้ายคือผู้บริโภคที่ได้เห็ดหอมสด คุณภาพสูง รสชาติดี คงคุณค่าทางโภชนาการ” ดรร.นพดลระบุ สนใจผลงานบรรจุภัณฑ์ "ActivePAK Ultra” เยี่ยมชมได้ที่นิทรรศการผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 (NSTDA Annual Conference: NAC2017) ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. - 1 เม.ย.60 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ภายในงาน NAC2017 ยังมีการประชุมสัมมนาเจาะลึกในประเด็นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การแสดงผลงานวิจัยจาก สวทช. และเครือข่ายพันธมิตร การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และมหกรรม รับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งใหญ่สุดของประเทศ ผู้จัดการออนไลน์ 29 มี.ค.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร