หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ชมผลงานคนไทย “โดรนแจมเมอร์” ควบคุมโดรนไม่ให้ล้ำเส้นที่งาน NAC2017   

เดี๋ยวนี้ใครๆ ก็ใช้โดรน ทั้งงานอีเวนต์ งานถ่ายภาพ งานสำรวจ หรือแม้แต่เกษตรกรยุคใหม่ แต่ใช่ว่าโดรนจะบินไปไหนก็ได้ เพราะบางพื้นที่ก็มีความลับที่ต้องรักษาไว้ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศ หรือแม้แต่บริษัท องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการรักษาความลับไว้ จากประเด็นที่ในประเทศไทยมีการใช้งานโดรนจำนวนมาก แต่ยังไม่มีกฎหมายรองรับการใช้งาน ทางบริษัท T-Net จำกัด จึงได้พัฒนา Drone Jammer T-NET 1.0 D ซึ่งเป็นปืนรบกวนสัญญาณบังคับระหว่างโดรนและจ้าของโดรน แต่ไม่ใช่ปืนทำลายล้าง ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถควบคุมโดรนได้ และโดรนจะบินกลับไปยังจุดที่ปล่อย เครื่องโดรนแจมเมอร์มีรูปร่างคล้ายปืน มีน้ำหนักประมาณ 15 กิโลกรัม สามารถยิงโดรนในรัศมีที่ห่างออกไปได้ถึง 700-1,000 เมตร ทำให้เจ้าของโดรนไม่สามารถควบคุมได้ และโดรนจะบินกลับไปยังจุดที่ปล่อย ซึ่งเครื่องโดรนแจมเมอร์ผลงานไทยนี้จะใช้เพื่อป้องกันงานภารกิจลับทางการทหาร ตำรวจ และความมั่นคง ตลอดไปถึง บริษัท หน่วยงาน และองค์กร ต่างๆ ซึ่งปกติก็ไม่ให้คนนอกเข้าไปและถ่ายภาพได้ เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันความลับรั่วไหล ผลงานโดรนแจมเมอร์นี้ยังได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในงาน Asian ICT Awards (AICTA) ครั้งที่ 5 ณ ประเทศบรูไน ดารุซารัม เมื่อ25 พ.ย.2016 ซึ่งมีตัวแทนจากกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ ส่งผลงานประกวดมากกว่า 100 ผลงาน และโดรนแจมเมอร์ของไทยนี้ได้รับ รางวัล Silver Award ทางด้านการวิจัยและพัฒนา จากเวทีประกวดดัง สนใจโดรนแจมเมอร์ผลงานคนไทยแวะไปชมได้ที่นิทรรศการผลงานวิจัยภายในจัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 (NSTDA Annual Conference: NAC2017) ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานพัฒนาวิทาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้แนวคิด “สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. - 1 เม.ย.60 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ผู้จัดการออนไลน์ 29 มี.ค.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร