Browse Keyword
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :

ค้นเฉพาะ e-book
: : คำค้น : :


 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
DSS Science eBook
e-book ของสำนักพิมพ์ CRC กว่า 6500 เล่ม
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2560
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2560
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ชมผลงานคนไทย “โดรนแจมเมอร์” ควบคุมโดรนไม่ให้ล้ำเส้นที่งาน NAC2017   

เดี๋ยวนี้ใครๆ ก็ใช้โดรน ทั้งงานอีเวนต์ งานถ่ายภาพ งานสำรวจ หรือแม้แต่เกษตรกรยุคใหม่ แต่ใช่ว่าโดรนจะบินไปไหนก็ได้ เพราะบางพื้นที่ก็มีความลับที่ต้องรักษาไว้ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศ หรือแม้แต่บริษัท องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการรักษาความลับไว้ จากประเด็นที่ในประเทศไทยมีการใช้งานโดรนจำนวนมาก แต่ยังไม่มีกฎหมายรองรับการใช้งาน ทางบริษัท T-Net จำกัด จึงได้พัฒนา Drone Jammer T-NET 1.0 D ซึ่งเป็นปืนรบกวนสัญญาณบังคับระหว่างโดรนและจ้าของโดรน แต่ไม่ใช่ปืนทำลายล้าง ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถควบคุมโดรนได้ และโดรนจะบินกลับไปยังจุดที่ปล่อย เครื่องโดรนแจมเมอร์มีรูปร่างคล้ายปืน มีน้ำหนักประมาณ 15 กิโลกรัม สามารถยิงโดรนในรัศมีที่ห่างออกไปได้ถึง 700-1,000 เมตร ทำให้เจ้าของโดรนไม่สามารถควบคุมได้ และโดรนจะบินกลับไปยังจุดที่ปล่อย ซึ่งเครื่องโดรนแจมเมอร์ผลงานไทยนี้จะใช้เพื่อป้องกันงานภารกิจลับทางการทหาร ตำรวจ และความมั่นคง ตลอดไปถึง บริษัท หน่วยงาน และองค์กร ต่างๆ ซึ่งปกติก็ไม่ให้คนนอกเข้าไปและถ่ายภาพได้ เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันความลับรั่วไหล ผลงานโดรนแจมเมอร์นี้ยังได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในงาน Asian ICT Awards (AICTA) ครั้งที่ 5 ณ ประเทศบรูไน ดารุซารัม เมื่อ25 พ.ย.2016 ซึ่งมีตัวแทนจากกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ ส่งผลงานประกวดมากกว่า 100 ผลงาน และโดรนแจมเมอร์ของไทยนี้ได้รับ รางวัล Silver Award ทางด้านการวิจัยและพัฒนา จากเวทีประกวดดัง สนใจโดรนแจมเมอร์ผลงานคนไทยแวะไปชมได้ที่นิทรรศการผลงานวิจัยภายในจัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 (NSTDA Annual Conference: NAC2017) ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานพัฒนาวิทาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้แนวคิด “สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. - 1 เม.ย.60 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ผู้จัดการออนไลน์ 29 มี.ค.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม      


   


   
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th
Tuesday April 25, 2017 9:56 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร