Browse Keyword
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :

ค้นเฉพาะ e-book
: : คำค้น : :


 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
DSS Science eBook
e-book ของสำนักพิมพ์ CRC กว่า 6500 เล่ม
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2560
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2560
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

นักวิจัยค้นพบวิธีปลูกถ่ายเซลล์หัวใจใน 'ใบผักโขม' เพิ่มความหวังรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด   

Spinach หรือ ผักโขม คือหนึ่งในอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง แต่รายงานวิจัยชิ้นใหม่ช่วยเปิดเผยศักยภาพในทางการแพทย์ของผักชนิดนี้ ซึ่งอาจเป็นกุญแจไขไปสู่การรักษาโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดได้ในอนาคต คณะนักวิจัยแห่งสถาบัน Worchester Polytechnic Institute (WPI) มหาวิทยาลัย Wisconsin วิทยาเขต Madison และจาก Arkansas State University ได้ร่วมกันทดลองปลูกถ่ายเซลล์หัวใจของมนุษย์ลงในใบผักโขม หรือ Spinach โดยใช้เครือข่ายท่อลำเลียงบนใบผักโขมเป็นตัวส่งผ่านของเหลวไปยังส่วนต่างๆ ของใบผักโขมนั้น นักวิจัยเชื่อว่าผลการทดลองนี้อาจนำไปสู่การพัฒนาเนื้อเยื่อหัวใจของมนุษย์ ซึ่งในที่สุดอาจนำมาใช้ในการเปลี่ยนถ่ายเซลล์หัวใจใหม่ให้กับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือผู้ที่เคยมีอาการหัวใจล้มเหลว ศาสตราจารย์ Glenn Gaudette แห่งภาควิชาวิศวกรรมชีวะการแพทย์ แห่งสถาบัน WPI หนึ่งในคณะนักวิจัยชุดนี้ กล่าวว่า “ปกติแล้ว พืชและสัตว์มีรูปแบบพื้นฐานในการลำเลียงของเหลว สารเคมี และโมเลกุลต่างๆ ในร่างกาย แตกต่างกัน แต่ก็มีโครงสร้างของเครือข่ายท่อลำเลียงเหล่านั้นคล้ายคลึงกันจนน่าแปลกใจ" นักวิจัยผู้นี้ยังบอกด้วยว่า “วิธีทดลองด้วยการนำเซลล์ของพืชออกมาจากใบให้หมดเพื่อศึกษาโครงสร้างภายในนี้ อาจช่วยเปิดประตูสู่วิทยาศาสตร์สาขาใหม่ที่ศึกษาเกี่ยวกับความเหมือนหรือแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์ได้ และยังถือเป็นการแก้ปัญหาหรือข้อจำกัดหลายอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ประสบอยู่” Voice of America 29 มี.ค.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม      


   


   
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th
Tuesday April 25, 2017 9:56 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร