หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

นักวิจัยค้นพบวิธีปลูกถ่ายเซลล์หัวใจใน 'ใบผักโขม' เพิ่มความหวังรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด   

Spinach หรือ ผักโขม คือหนึ่งในอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง แต่รายงานวิจัยชิ้นใหม่ช่วยเปิดเผยศักยภาพในทางการแพทย์ของผักชนิดนี้ ซึ่งอาจเป็นกุญแจไขไปสู่การรักษาโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดได้ในอนาคต คณะนักวิจัยแห่งสถาบัน Worchester Polytechnic Institute (WPI) มหาวิทยาลัย Wisconsin วิทยาเขต Madison และจาก Arkansas State University ได้ร่วมกันทดลองปลูกถ่ายเซลล์หัวใจของมนุษย์ลงในใบผักโขม หรือ Spinach โดยใช้เครือข่ายท่อลำเลียงบนใบผักโขมเป็นตัวส่งผ่านของเหลวไปยังส่วนต่างๆ ของใบผักโขมนั้น นักวิจัยเชื่อว่าผลการทดลองนี้อาจนำไปสู่การพัฒนาเนื้อเยื่อหัวใจของมนุษย์ ซึ่งในที่สุดอาจนำมาใช้ในการเปลี่ยนถ่ายเซลล์หัวใจใหม่ให้กับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือผู้ที่เคยมีอาการหัวใจล้มเหลว ศาสตราจารย์ Glenn Gaudette แห่งภาควิชาวิศวกรรมชีวะการแพทย์ แห่งสถาบัน WPI หนึ่งในคณะนักวิจัยชุดนี้ กล่าวว่า “ปกติแล้ว พืชและสัตว์มีรูปแบบพื้นฐานในการลำเลียงของเหลว สารเคมี และโมเลกุลต่างๆ ในร่างกาย แตกต่างกัน แต่ก็มีโครงสร้างของเครือข่ายท่อลำเลียงเหล่านั้นคล้ายคลึงกันจนน่าแปลกใจ" นักวิจัยผู้นี้ยังบอกด้วยว่า “วิธีทดลองด้วยการนำเซลล์ของพืชออกมาจากใบให้หมดเพื่อศึกษาโครงสร้างภายในนี้ อาจช่วยเปิดประตูสู่วิทยาศาสตร์สาขาใหม่ที่ศึกษาเกี่ยวกับความเหมือนหรือแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์ได้ และยังถือเป็นการแก้ปัญหาหรือข้อจำกัดหลายอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ประสบอยู่” Voice of America 29 มี.ค.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร