Browse Keyword
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :

ค้นเฉพาะ e-book
: : คำค้น : :


 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
DSS Science eBook
e-book ของสำนักพิมพ์ CRC กว่า 6500 เล่ม
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2560
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2560
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

พบความเชื่อมโยงแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำ กับผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง  

เมื่อ 30 มี.ค. เอเอฟพีรายงานว่า นักวิจัยประจำสถาบันประเมินความเสี่ยงตามหลักวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอูเทรชต์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ นำโดย นายโรล เวอร์ พบว่า ผู้ที่ได้รับคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และสายไฟฟ้า มีโอกาสป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือเอแอลเอส (อะไมโอโทรฟิก แลเตอรอล สเคอโรซิส) มากกว่าเป็น 2 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับคลื่นดังกล่าว โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงยังคงเป็นโรคที่มีผู้ป่วยน้อยอยู่ เฉลี่ยปีละ 2 คนจาก 100,000 คน ส่วนใหญ่อายุระหว่างอายุ 55-65 ปี เป็นโรคที่ไม่มีทางรักษา เกิดจากการเสื่อมสภาพของเซลล์ประสาทสั่งการ ผู้ป่วยมักเสียชีวิตในเวลาไม่กี่ปีหลังเริ่มแสดงอาการ งานวิจัยครั้งนี้ นักวิจัยสำรวจตรวจสอบบันทึกทางการแพทย์ ในกลุ่มชายและหญิง 120,000 คนที่ถูกจับตานาน 17 ปี จากอายุ 55 ปีจนอายุ 69 ปี ใช้ข้อมูลจากชาย 76 คน และหญิง 60 คน ที่เสียชีวิตเพราะโรคเอแอลเอสในช่วงเวลาดังกล่าว เปรียบเทียบกับกลุ่มคนที่สุ่มคัดเลือกมาราว 4,000 คน พบว่าชายหญิงกลุ่มนี้เชื่อมโยงกับการรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำ ส่วนผู้เสียชีวิตอื่นๆ พบความเชื่อมโยงกับกระแสไฟฟ้า ตัวทำละลาย สารโลหะ และยาฆ่าแมลง นีล เพียร์ซ อาจารย์ด้านระบาดวิทยาและชีวสถิติ กล่าวว่า หากการศึกษารวบรวมข้อมูลได้ดีกว่า และพิสูจน์ทราบได้แน่ชัดว่าสนามแม่เหล็กมีส่วนกับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจริง จะเป็นเรื่องที่ช่วยป้องกันสาเหตุของโรคได้ อย่างไรก็ตาม คริสเตียน โฮลเชอร์ อาจารย์มหาวิทยาลัยแลงคาสเตอร์ เห็นว่า ข้อมูลสถิติดังกล่าวยังต่ำเกินไปที่จะนำมาใช้ได้ ข่าวสดออนไลน์ 30 มี.ค.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม      


   


   
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th
Tuesday April 25, 2017 9:56 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร