Browse Keyword
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :

ค้นเฉพาะ e-book
: : คำค้น : :


 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
DSS Science eBook
e-book ของสำนักพิมพ์ CRC กว่า 6500 เล่ม
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2560
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2560
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ก.วิทย์ติดปีกโอทอปมอบคูปอง 5แสน/ราย หนุนยกระดับด้วยนวัตกรรม  

ก.วิทย์ เดินหน้าโครงการ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” ปีที่ 2 มุ่งยกระดับโอทอปไทยโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม วางงบหนุน 199 ล้านบาท เผย 6 เดือนสมัครกว่า 587 ราย ผ่านอนุมัติโครงการแล้ว 381 ราย ตลอดทั้ง ตั้งเป้ารวม 629 ราย เพิ่มรายได้อย่างน้อย 10% ต่อราย ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยว่า ในปีงบประมาณ 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้สานต่อโครงการ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” ปีที่ 2 เพื่อยกระดับผู้ประกอบการโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้วยงบประมาณจำนวน 199 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายจะสนับสนุนผู้ประกอบการโอทอป 3 ประเภท คือ 1.รายที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่ (New Otop) 2.ผู้ประกอบการโอทอปที่ขึ้นทะเบียนแล้วและต้องการจะยกระดับ และ 3.ผู้ประกอบการโอทอปที่มีศักยภาพในการส่งออก สำหรับการสนับสนุนจะมอบคูปองที่มีมูลค่าสูงสุด 5 แสนบาทต่อราย ในระยะเวลา 1 ปี เพื่อเป็นทุนส่งผู้เชี่ยวชาญไปช่วยพัฒนาใน 6 ด้าน เรื่อง คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบต้นน้ำ พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักร และพัฒนาระบบมาตรฐาน โดยทางผู้ประกอบการออกงบประมาณเอง 30% ส่วนทางโครงการออกให้ 70% ซึ่งโดยเฉลี่ยการสนับสนุนต่อรายจะอยู่ที่ 1.5-2 แสนบาทต่อราย ดร.อรรชกา เผยต่อว่า ผลการดำเนินโครงการ“คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” ในปีแรก มีผู้ประกอบการโอทอปเข้าร่วมกว่า 230 ราย ซึ่งจากความสำเร็จทำให้ในปีงบประมาณ 2560 ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการโอทอปสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการมากถึง 587 ราย และผ่านการอนุมัติโครงการแล้ว 381 ราย โดยตลอดทั้งปีนี้ ตั้งเป้าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการและได้รับอนุมัติจำนวน 629 ราย ซึ่งทุกรายจะต้องมีรายได้เพิ่มก่อนเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 10% รัฐบาลต้องการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการโอทอปเพิ่มศักยภาพด้วยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน โดยโครงการทำให้ผู้ประกอบการโอทอปเห็นได้ว่า การสร้างนวัตกรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย ซึ่งเมื่อโอทอปมีความสามารถจะช่วยสร้างความเข้มแข็งจากระดับฐานราก และสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ กล่าว นอกจากนั้น ในครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ 2560 ทีมงานจะมีดำเนิน “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน/โอทอปรุ่นใหม่” (MOST InnoOTOP Academy2017) และการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนครั้งที่ 1 เพื่อจะสร้างคนรุ่นใหม่มาสานต่อและต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปของคนรุ่นปัจจุบัน เพื่อจะสร้างความยั่งยืนให้แก่ผลิตภัณฑ์โอทอปไทย ผู้จัดการออนไลน์ 30 มี.ค.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม      


   


   
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th
Tuesday April 25, 2017 9:56 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร