หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

European Researchers’ Night 2016: ไอศกรีมไนโตรเจนเหลว  

ชื่อนักวิจัย : Valentina Beghetto  Lodovico Agostinis และ Vanessa Gatto รายละเอียด ทีมนักวิจัยจากประเทศอิตาลีได้ใช้ไนโตรเจนเหลวมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตไอศกรีม โดยพวกเขาได้ทำการสาธิต เริ่มจากการเทน้ำผลไม้ หรือน้ำหวานลงในภาชนะ จากนั้นก็เทไนโตรเจนเหลวที่มีอุณหภูมิอยู่ที่195 องศาสเซลเซียส ตามลงไป และใช้ไม้คนส่วนผสมในภาชนะ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็คือจะมีการถ่ายเทความร้อนจากน้ำผลไม้ไปยังไนโตรเจนเหลว ทำให้ไนโตรเจนเหลวที่ใส่ไปทั้งหมดระเหยกลายเป็นไอ ในขณะที่น้ำผลไม้นั้นจะเปลี่ยนรูปเป็นเกล็ดน้ำแข็ง ซึ้งถ้าถามว่าไอศกรีมที่ใช้ไนโตรเจนเหลวในการผลิตนั้นปลอดภัยต่อผู้บริโภคหรือไม่ ก็สามารถตอบได้ว่าปลอดภัย เพราะว่าไนโตรเจนเหลวที่ใช้ได้ระเหยกลายเป็นก๊าซลอยสู่ชั้นบรรยากาศไปหมดแล้วสำหรับข้อดีของการใช้ไนโตรเจนเหลวในการผลิตไอศกรีม เมื่อเทียบกับวิธีแบบดั้งเดิมก็คือ วิธีนี้เป็นนวัตกรรมทางเลือกใหม่ในการผลิตไอศกรีมที่ช่วยร่นระยะเวลาในการผลิตได้มาก อีกทั้งเนื้อสัมผัสของไอศกรีมที่ได้ยังนุ่มกว่าปกติ แต่ข้อควรระวังก็คือ ผู้ที่ทำต้องต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้ไนโตรเจนเหลว เพราะถ้าหากมีการสัมผัสโดยตรงกับไนโตรเจนเหลว จะสามารถก่อให้เกิดอันตรายอย่างรุนแรงแก่ผิวหนังได้

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร