หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

นักวิจัยพบว่าความสามารถของสมองในการช่วยให้คนหลับสนิทเริ่มเสื่อมลงตั้งแต่อายุย่างเข้า 30 ปี   

นักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาปัญหาการนอนหลับว่ามีผลต่อโรคภัยต่างๆ อย่างไร เช่นโรคหัวใจ มะเร็ง และอัลไซเมอร์ และพยายามหาทางแก้ไขโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัย ผู้เชี่ยวชาญต้องการช่วยให้คนนอนหลับได้ดียาวนานและบ่อยมากขึ้นสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งน่าจะทำให้กลุ่มประชากรนี้มีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วย นักวิจัยกล่าวว่าเมื่อคนมีอายุมากขึ้น คุณภาพและความบ่อยของการนอนหลับสนิทลดลงและการหลับสนิทมักเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะระบบประสาทที่ควบคุมการนอนเสื่อมลงอย่างช้าๆ ตามวัย ความเสื่อมถอยนี้อาจเริ่มเร็วกว่าที่หลายคนคิด ข้อมูลระบุว่าระบบประสาทด้านการนอนหลับของเราเริ่มอ่อนแอตั้งแต่ช่วงอายุ 30 ปี นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเมื่อคนอายุย่างเข้า 50 ปี ความสามารถในการนอนหลับสนิทจะเสื่อมลงร้อยละ 50 โดยเฉลี่ย ศาสตราจารย์ แมทธิว วอล์คเกอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพการนอน จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเบิร์คลี่ย์กล่าวว่าการนอนหลับชนิดที่เกิดความฝันและมีการเคลื่อนไหวของตาขณะหลับ เป็นการหลับไม่สนิท คุณภาพของการนอนลักษณะนี้ไม่เสื่อมถอยมากนักเมื่อคนอายุมากขึ้น การนอนหลับประเภทนี้เรียกว่า REM Sleep อาจารย์วอล์คเกอร์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ Sleep and Neuroimaging Lab กล่าวว่า การนอนหลับอีกประเภทหนึ่ง ที่เรียกว่า non-REM Sleep เป็นการหลับสนิทและเป็นช่วงที่ทำให้สมองได้พักอย่างจริงจัง Non-REM Sleep ช่วยให้เราตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่น แต่ความสามารถของคนในการหลับลักษณะนี้เสื่อมถอยเมื่ออายุมากขึ้น แพทย์เชื่อว่ามีความสอดคล้องของการนอนหลับไม่สนิทเมื่อเราอายุมากขึ้นกับความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ มะเร็งและอัลไซเมอร์ อาจารย์วอล์คเกอร์กล่าวว่าการหลับไม่สนิทหรือหลับยากอาจเป็นความจริงที่ถูกมองข้ามในการศึกษาสาเหตุของความเสื่อมถอยของสมองและความจำ ผู้เชี่ยวชาญผู้นี้และคณะศึกษากลุ่มตัวอย่าง 2 ล้านคนและพบว่า คนที่ปัญหานอนหลับยากหรือหลับไม่สนิทมีคลื่นสมองที่แสดงถึงการทำงานของสมองที่ไปขัดจังหวะการหลับสนิทแบบ non-REM และพบการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสมองด้วยเขากล่าวว่าการนอนน้อยส่งผลต่อการทำงานของร่างกายเกือบทุกส่วน เช่นการทำงานของหัวใจ และการเผาผลาญอาหาร และนั่นอาจช่วยอธิบายถึงสาเหตุของโรคหัวใจและเบาหวานได้ เขาและคณะนักวิจัยเผยแพร่รายงานการศึกษาชิ้นนี้ในนิตยสาร Neuron และหวังว่าข้อมูลที่ได้จะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถหาทางช่วยให้ผู้ที่มีอายุมากขึ้นยังคงการนอนหลับสนิทได้ ศาสตราจารย์วอล์คเกอร์กล่าวว่าวิธีที่อาจทำได้คือการใช้เคลื่อนแม่เหล็กและเคลื่อนไฟฟ้าที่อ่อนมากๆ ไปกระตุ้นการทำงานของสมองด้านการนอนหลับ สำหรับข้อแนะนำที่บุคคลทั่วไปสามารถทำได้คือการออกกำลังกาย เลี่ยงใช้คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ทก่อนเข้านอน และอุณหภูมิห้องที่เย็นสามารถช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นด้วย Voice of America 7 เม.ย.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร