หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

นักวิทยาศาสตร์พบวิธีใช้หินจากก้อนอุกกาบาตช่วยเก็บกักพลังงานหมุนเวียน   

ตอนที่ก้อนอุกกาบาต Gibean พุ่งชนประเทศนามีเบียเมื่อสี่พันล้านกว่าปีที่แล้ว ก้อนอุกกาบาตก้อนนี้แตกเป็นชิ้นๆ และกระจายไปทั่วบริเวณที่กว้างใหญ่มาก ปัจจุบัน เศษของก้อนอุกกาบาตเหล่านี้ถูกนำไปใช้ผลิตเป็นสารเร่งปฏิกิริยาเคมี หรือ "คะตะลิสต์" ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง เพื่อช่วยในการเก็บกักพลังงานจากเเหล่งพลังงานสะอาด เช่น ลมหรือแสงอาทิตย์ สารเร่งปฏิกิริยาเคมีเป็นสารที่สามารถเปลี่ยนแปลงอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีให้เร็วขึ้นได้ ทีมนักวิจัยจาก Swiss Federal Institute of Technology ได้ใช้เศษหินจากนอกโลกชิ้นต่างๆ ที่ได้จากก้อนอุกกาบาตก้อนนี้ ซึ่งมีองค์ประกอบเฉพาะตัว เพราะมีทั้งนิคเกิลและโคบอลท์ ไปพัฒนาเป็นตัวอิเลคโทรดเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ Florian Le Formal นักวิทยาศาสตร์แห่งสถาบัน Swiss Federal Institute of Technology กล่าวว่า เมื่อทีมงานนำเศษก้อนอุกกาบาตมาหลายชิ้นด้วยกัน แล้วทำการขัดเอาคราบอ็อกไซด์ออกจากเศษก้อนอุกกาบาต ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการตัดหิน หลังจากนั้นได้ทำการติดเเผ่นเเก้วลงไปเพื่อเพิ่มความเสถียรเชิงกล ก่อนจะต่อเข้ากับสายไฟ เเละหุ้มด้วยกาวชนิดพิเศษที่ไม่สร้างปฏิกิริยาทางเคมี ในขั้นตอนที่เรียกว่า "ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นน้ำ" เป็นกระบวนการที่ทีมนักวิทยาศาสตร์ส่งกระเเสไฟฟ้าผ่านตัวอิเลคโทรดที่สร้างขึ้นจากเศษหินอุกกาบาต เพื่อแยกโมเลกุลของน้ำออกเป็นแก๊สออกซิเจน เเละเเก๊สไฮโดรเจน เเก๊สไฮโดรเจนเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่ดีที่สุด ที่สามารถเก็บกักเอาไว้ในเเท็งส์เพื่อนำออกมาใช้ในภายหลัง Florian Le Formal นักวิทยาศาสตร์แห่งสถาบัน Swiss Federal Institute of Technology กล่าวว่า ในการทดลองนี้ ทีมงานสังเกตุเห็นว่าแผ่นหินอุกกาบาตอิเลคโทรดมีประสิทธิภาพสูงขึ้นระหว่างกระบวนการเร่งปฏิกริยาทางเคมี เนื่องจากมีองค์ประกอบที่เร่งปฏิกิริยาเคมีที่ดีเยี่ยม ก้อนอุกกาบาตอาจจะเป็นเป็นกุญเเจสำคัญของการพัฒนาพลังงานสะอาด ที่เสียค่าใช้จ่ายถูกลง และเป็นทางเลือกที่ดีกว่าพลังงานน้ำมันเเละถ่านหิน Kevin Sivula นักวิทยาศาสตร์แห่ง Swiss Federal Institute of Technology อีกคนหนึ่ง กล่าวว่า ในอนาคตเมื่อโลกไร้เเหล่งพลังงานน้ำมันเเละถ่านหิน คนเราจำเป็นต้องพัฒนาวิธีเก็บกักพลังงานหมุนเวียนเอาไว้ เช่น หากวันไหนลมเเรง เราสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม และกักเก็บเอาไว้ใช้ในภายหลัง ทีมนักวิจัยในสวิสเซอร์เเลนด์ทีมนี้ชี้ว่า อาจมีวัสดุธรรมชาติอีกมากมายหลายชนิดที่มีคุณสมบัติเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีได้เร็วขึ้น เช่นเดียวกับก้อนหินอุกกาบาต Gibean Voice of America 5.04.17

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร