หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ศูนย์กลางคลังสมองคนกรุง สานพันธกิจเมืองหนังสือโลก  

7เม.ย.60 - พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) นำคณะผู้บริหารกทม. สื่อมวลชน ทดสอบระบบการให้บริการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร พร้อมรับมอบหนังสือทรงคุณค่าจากภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านเพื่อนำเข้าหอสมุดฯ โดยพล.ต.อ.อัศวินได้มอบรางวัลแก่เยาวชนที่ชนะการประกวดกิจกรรมของหอสมุดฯ 4 กิจกรรม ได้แก่ การประกวดวาดภาพ หัวข้อ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครของเรา การประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครในฝันของหนู การประกวดแข่งขันคัดลายมือ และการประกวดแข่งขันอ่านข่าว พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า วันนี้ได้มาตรวจสอบระบบการให้บริการต่างๆ ของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 เม.ย.2560 ซึ่งผลการทดลองใช้บริการในวันนี้พบว่ามีความน่าพอใจ รวมทั้งวันนี้ยังได้มารับมอบหนังสือทรงคุณค่าจากภาคส่วนต่างๆ ที่นำมามอบเพื่อนำเข้าหอสมุดฯ ซึ่งกทม.ยังคงเปิดรับอย่างต่อเนื่องไม่จำกัด เนื่องจากหอสมุดแห่งนี้มีขนาดใหญ่ มีหนังสือมากมายหลากประเภท หลายภาษา ทั้งภาษาไทย อังกฤษ จีน ฝรั่งเศส อาหรับ เป็นต้น ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชน นักเรียน นักศึกษา มาอ่านหนังสือหาความรู้เพิ่มเติม มาเพิ่มอาหารสมอง และสมัครเป็นสมาชิก โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวนักศึกษา สมัครเป็นสมาชิกพร้อมค่าสมัคร สำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี ปีละ 5 บาท อายุเกิน 15 ปี ปีละ 10 บาท โดยในเบื้องต้น หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร กำหนดเปิดให้บริการวันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 21.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 09.00 –20.00 น. ปิดทำการวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโครงการจัดตั้งหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งใน 9 พันธกิจที่สำคัญของกทม. ตามแผนงานส่งเสริมการอ่านที่ได้เสนอต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ในฐานะเมืองหนังสือโลกประจำปี 2556 (World Book Capital 2013) เพื่อขยายพื้นที่ส่งเสริมการอ่าน สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้เข้มแข็งในสังคมไทย โดย กทม. ได้เช่าอาคารของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกคอกวัว ความสูง 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม 4,880.38 ตารางเมตร ออกแบบปรับปรุงอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิดการอนุรักษ์และเคารพในคุณค่าของสถาปัตยกรรมเดิม คงกลิ่นอายอารยธรรมตะวันตกผสมผสานการตกแต่งแบบศิลปะไทย เพื่อคงรูปแบบเดิมไว้ให้มากที่สุด ลักษณะอาคารได้รับการออกแบบให้มีความโอ่โถง โปร่งสบาย ภายใต้แนวคิดแสงแห่งปัญญา ตามรอยทางของพระราชา โดยได้เน้นการออกแบบในส่วนพื้นที่ให้บริการการอ่านและการทำงาน ซึ่งจะมีการคุมแสงให้อยู่ในระดับสบายตาในโทนสีที่ร่วมสมัย มีการตกแต่งใช้ลวดลาย สี และวัสดุที่บ่งบอกเอกลักษณ์ความเป็นไทย ซึ่งอยู่ในยุคเดียวกันกับศิลปะสไตล์อาร์ตเดคอร์ และนีโอ – คลาสสิค (สถาปัตยกรรมเดิม) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับภายในอาคารได้จัดสรรพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 4 ชั้น (รวมชั้นลอย) ดังนี้ ชั้นที่ 1 “ตามรอยทางของพระราชา ตามรอยแสงแห่งปัญญา” (Follow the Light of Wisdom of the King Bhumibol Adulyadej) อัญเชิญพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสที่เกี่ยวข้องกับการอ่านและการเรียนรู้ มาจัดแสดงเพื่อกระตุ้นเตือนให้คนไทยรู้จักการเรียนรู้อย่างชาญฉลาดผ่านกระบวนการต่างๆ โดยเฉพาะการอ่านหนังสือ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนองค์ความรู้ครอบคลุมทั้งเรื่องศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และสังคม ห้องนิตยสารและหนังสือพิมพ์ ส่วนบนิการข้อมูลภายในห้องสมุดและข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว ห้องฉายภาพยนตร์ และห้องสมุดสำหรับผู้พิการ ประกอบด้วย หนังสือเสียง หนังสืออักษรเบรลล์ และสื่อโสตทัศน์ต่างๆ ชั้น M เมื่อเด็กน้อยจะขอตามรอย “แสงแห่งปัญญา” (Play, Learn and Grow together with the Light of Wisdom) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของเด็กและเยาวชนเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตามรอยและเรียนรู้ “ความพากเพียร” และ “การใช้ปัญญาอย่างถูกต้อง” หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครได้รวบรวมหนังสือ วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน รวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครอบครัวไว้ในบริเวณชั้นนี้ ชั้นที่ 2 “โลกแซ่ซ้องพระบารมี เจริญไมตรีแห่งมหานคร” (Welcome to the Land of the Great King) รวบรวมเรื่องราวของเมืองหลวงนานาประเทศและหนังสือจากสถานทูตในประเทศไทย หนังสือจากประเทศเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนพร้อมทั้งหนังสือสื่อการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมถึงวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งมีห้องค้นคว้าและห้องประชุมอเนกประสงค์ให้ใช้บริการ รวมทั้งนิทรรศการหมุนเวียนเกี่ยวกับการอ่าน ชั้นที่ 3 “แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา” เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้แนวพระราชดำริ หลักการทรงงาน ตลอดจนโครงการอันเนื่องมา จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยรวบรวมองค์ความรู้ในด้านต่างๆ และโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่าน ตลอดจนรวบรวมเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครในด้านต่างๆ อาทิ ด้านประวัติศาสตร์ ด้านสถาปัตยกรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองการปกครอง ด้านศาสนา ด้านการคมนาคม ผังเมือง ข้อมูลทั้ง 50 เขต รวมไปถึงโครงการต่างๆ และหนังสือที่หน่วยงานกทม. เป็นผู้ผลิตขึ้น คม ชัด ลึก ออนไลน์ 7 เม.ย.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร