Browse Keyword
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :

ค้นเฉพาะ e-book
: : คำค้น : :


 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
DSS Science eBook
e-book ของสำนักพิมพ์ CRC กว่า 6500 เล่ม
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2560
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2560
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ศูนย์กลางคลังสมองคนกรุง สานพันธกิจเมืองหนังสือโลก  

7เม.ย.60 - พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) นำคณะผู้บริหารกทม. สื่อมวลชน ทดสอบระบบการให้บริการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร พร้อมรับมอบหนังสือทรงคุณค่าจากภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านเพื่อนำเข้าหอสมุดฯ โดยพล.ต.อ.อัศวินได้มอบรางวัลแก่เยาวชนที่ชนะการประกวดกิจกรรมของหอสมุดฯ 4 กิจกรรม ได้แก่ การประกวดวาดภาพ หัวข้อ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครของเรา การประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครในฝันของหนู การประกวดแข่งขันคัดลายมือ และการประกวดแข่งขันอ่านข่าว พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า วันนี้ได้มาตรวจสอบระบบการให้บริการต่างๆ ของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 เม.ย.2560 ซึ่งผลการทดลองใช้บริการในวันนี้พบว่ามีความน่าพอใจ รวมทั้งวันนี้ยังได้มารับมอบหนังสือทรงคุณค่าจากภาคส่วนต่างๆ ที่นำมามอบเพื่อนำเข้าหอสมุดฯ ซึ่งกทม.ยังคงเปิดรับอย่างต่อเนื่องไม่จำกัด เนื่องจากหอสมุดแห่งนี้มีขนาดใหญ่ มีหนังสือมากมายหลากประเภท หลายภาษา ทั้งภาษาไทย อังกฤษ จีน ฝรั่งเศส อาหรับ เป็นต้น ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชน นักเรียน นักศึกษา มาอ่านหนังสือหาความรู้เพิ่มเติม มาเพิ่มอาหารสมอง และสมัครเป็นสมาชิก โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวนักศึกษา สมัครเป็นสมาชิกพร้อมค่าสมัคร สำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี ปีละ 5 บาท อายุเกิน 15 ปี ปีละ 10 บาท โดยในเบื้องต้น หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร กำหนดเปิดให้บริการวันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 21.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 09.00 –20.00 น. ปิดทำการวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโครงการจัดตั้งหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งใน 9 พันธกิจที่สำคัญของกทม. ตามแผนงานส่งเสริมการอ่านที่ได้เสนอต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ในฐานะเมืองหนังสือโลกประจำปี 2556 (World Book Capital 2013) เพื่อขยายพื้นที่ส่งเสริมการอ่าน สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้เข้มแข็งในสังคมไทย โดย กทม. ได้เช่าอาคารของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกคอกวัว ความสูง 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม 4,880.38 ตารางเมตร ออกแบบปรับปรุงอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิดการอนุรักษ์และเคารพในคุณค่าของสถาปัตยกรรมเดิม คงกลิ่นอายอารยธรรมตะวันตกผสมผสานการตกแต่งแบบศิลปะไทย เพื่อคงรูปแบบเดิมไว้ให้มากที่สุด ลักษณะอาคารได้รับการออกแบบให้มีความโอ่โถง โปร่งสบาย ภายใต้แนวคิดแสงแห่งปัญญา ตามรอยทางของพระราชา โดยได้เน้นการออกแบบในส่วนพื้นที่ให้บริการการอ่านและการทำงาน ซึ่งจะมีการคุมแสงให้อยู่ในระดับสบายตาในโทนสีที่ร่วมสมัย มีการตกแต่งใช้ลวดลาย สี และวัสดุที่บ่งบอกเอกลักษณ์ความเป็นไทย ซึ่งอยู่ในยุคเดียวกันกับศิลปะสไตล์อาร์ตเดคอร์ และนีโอ – คลาสสิค (สถาปัตยกรรมเดิม) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับภายในอาคารได้จัดสรรพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 4 ชั้น (รวมชั้นลอย) ดังนี้ ชั้นที่ 1 “ตามรอยทางของพระราชา ตามรอยแสงแห่งปัญญา” (Follow the Light of Wisdom of the King Bhumibol Adulyadej) อัญเชิญพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสที่เกี่ยวข้องกับการอ่านและการเรียนรู้ มาจัดแสดงเพื่อกระตุ้นเตือนให้คนไทยรู้จักการเรียนรู้อย่างชาญฉลาดผ่านกระบวนการต่างๆ โดยเฉพาะการอ่านหนังสือ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนองค์ความรู้ครอบคลุมทั้งเรื่องศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และสังคม ห้องนิตยสารและหนังสือพิมพ์ ส่วนบนิการข้อมูลภายในห้องสมุดและข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว ห้องฉายภาพยนตร์ และห้องสมุดสำหรับผู้พิการ ประกอบด้วย หนังสือเสียง หนังสืออักษรเบรลล์ และสื่อโสตทัศน์ต่างๆ ชั้น M เมื่อเด็กน้อยจะขอตามรอย “แสงแห่งปัญญา” (Play, Learn and Grow together with the Light of Wisdom) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของเด็กและเยาวชนเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตามรอยและเรียนรู้ “ความพากเพียร” และ “การใช้ปัญญาอย่างถูกต้อง” หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครได้รวบรวมหนังสือ วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน รวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครอบครัวไว้ในบริเวณชั้นนี้ ชั้นที่ 2 “โลกแซ่ซ้องพระบารมี เจริญไมตรีแห่งมหานคร” (Welcome to the Land of the Great King) รวบรวมเรื่องราวของเมืองหลวงนานาประเทศและหนังสือจากสถานทูตในประเทศไทย หนังสือจากประเทศเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนพร้อมทั้งหนังสือสื่อการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมถึงวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งมีห้องค้นคว้าและห้องประชุมอเนกประสงค์ให้ใช้บริการ รวมทั้งนิทรรศการหมุนเวียนเกี่ยวกับการอ่าน ชั้นที่ 3 “แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา” เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้แนวพระราชดำริ หลักการทรงงาน ตลอดจนโครงการอันเนื่องมา จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยรวบรวมองค์ความรู้ในด้านต่างๆ และโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่าน ตลอดจนรวบรวมเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครในด้านต่างๆ อาทิ ด้านประวัติศาสตร์ ด้านสถาปัตยกรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองการปกครอง ด้านศาสนา ด้านการคมนาคม ผังเมือง ข้อมูลทั้ง 50 เขต รวมไปถึงโครงการต่างๆ และหนังสือที่หน่วยงานกทม. เป็นผู้ผลิตขึ้น คม ชัด ลึก ออนไลน์ 7 เม.ย.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม      


   


   
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th
Tuesday April 25, 2017 9:56 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร