Browse Keyword
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :

ค้นเฉพาะ e-book
: : คำค้น : :


 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
DSS Science eBook
e-book ของสำนักพิมพ์ CRC กว่า 6500 เล่ม
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2560
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2560
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

โรงเรียนในอเมริกาเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดจาก 'แสงอาทิตย์' มากขึ้น  

คนในเมือง Fremont เมืองเล็กๆ ทางเหนือของรัฐ Indiana ได้ประโยชน์จากเเสงอาทิตย์มาตลอด ทั้งในด้านการเกษตรเเละการท่องเที่ยว William Stitt ผู้บริหารสำนักงานเขตการศึกษา Freemont ที่ดูแลโรงเรียนรัฐบาลในเมืองนี้ กล่าวว่า ทางสำนักงานเขตการศึกษากำลังวางเเผนที่จะลงทุนผลิตกระเเสไฟฟ้าพลังงานเเสงอาทิตย์ขึ้นใช้ในโรงเรียนภายใต้การดูแล เขากล่าวว่า เทคโนโลยีพลังงานเเสงอาทิตย์ก้าวหน้าอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาช่วยให้ผลิตกระเเสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้นทุนถูกลง ช่วยให้สำนักงานเขตการศึกษาสามารถลงทุนผลิตกระเเสไฟฟ้าจากเเสงแดดใช้ในโรงเรียนได้ การก่อสร้างโครงการพลังงานเเสงอาทิตย์จะเสียค่าลงทุน 3 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ และเมื่อก่อสร้างเสร็จ โครงการนี้จะผลิตกระเเสไฟฟ้าเพียงพอเเก่การใช้ในโรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยมต้น และโรงเรียนมัธยมปลาย นอกจากนี้ อาจจะผลิตกระเเสไฟฟ้าได้มากเกินความต้องการใช้ และสามารถขายให้กับบริษัทผลิตกระเเสไฟฟ้าเพื่อทำกำไร โครงการพลังงานเเสงอาทิตย์นี้ จะมีการติดตั้งเเผงโซล่าหลายพันแผงบนพื้นที่ดินขนาด 15 ไร่ ด้านหลังของโรงเรียนมัธยมเเห่งหนึ่ง สำนักเขตการศึกษาจะต้องเช่าอุปกรณ์จากบริษัท NIPSCO บริษัทไฟฟ้าท้องถิ่นเเห่งหนึ่งนาน 20 ปี ในอัตราค่าเช่าคงที่ แต่ Kim Quick ผู้อำนวยการโครงการ กล่าวว่า เเม้จะมีค่าเช่าอุปกรณ์นอกเหนือค่าลงทุน โครงการนี้จะช่วยโรงเรียนรัฐบาลประหยัดเงินค่าไฟฟ้าลง เพราะแผงโซล่านี้มีอายุการใช้งานนานถึง 40 ปี Kim Quick ผู้อำนวยการโครงการ กล่าวว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะเท่ากับค่าไฟฟ้าที่ทางเขตต้องจ่ายในปัจจุบันนี้ แต่จะไม่เพิ่มขึ้นตลอด 20 ปีต่อจากนี้ และหากบริษัท NIPSCO ที่ให้เช่าอุปกรณ์ต้องการเพิ่มค่าเช่า ก็ไม่สามารถทำได้เพราะตกลงให้เช่าในอัตราคงที่นาน 20 ปี ภายใน 20 ปี สำนักงานเขตการศึกษาจะเป็นเจ้าของอุปกรณ์ทันทีเเละไม่มีค่าใช้จ่ายในการผลิตกระเเสไฟฟ้าอีกต่อไป แต่เนื่องจากแผงโซล่าทำงานตลอดเวลา คุณ Quick กล่าวว่า สำนักงานเขตการศึกษาจะประหยัดเงินเพิ่มเติมด้วยการขายกระเเสไฟฟ้าที่ผลิตได้ในช่วงที่โรงเรียนปิดทำการ Kim Quick กล่าวว่า โครงการนี้จะผลิตกระเเสไฟฟ้าตลอดทั้งปี และเเม้แต่ในคืนพระจันทร์เต็มดวง ปัจจุบัน มีเพียง 3 เปอร์เซ็นต์ของโรงเรียนรัฐบาล 125,000 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา ที่ใช้กระเเสไฟฟ้าจากพลังงานเเสงอาทิตย์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง มูลนิธิพลังงานเเสงอาทิตย์ รายงานเมื่อไม่นานมานี้ว่า โรงเรียนรัฐบาลในสหรัฐฯ ราว 72,000 แห่ง สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ด้วยการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โรงเรียนเหล่านี้ควรติดตั้งแผงโซล่าบนหลังคาหรือติดตั้งแผงโซล่าเหนือพื้นที่จอดรถ การผลิตกระเเสไฟฟ้าจากพลังงานเเสงอาทิตย์จะช่วยให้โรงเรียนส่วนใหญ่ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้เฉลี่ยหนึ่งล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ในช่วง 30 ปี นอกจากนี้ โครงการพลังงานเเสงอาทิตย์ ยังมีประโยชน์ทางด้านการศึกษาอีกด้วยเพราะจะกลายเป็นประเด็นที่ครูสามารถรวมเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ และหากเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โครงการพลังงานโซล่าของสำนักเขตการศึกษา Fremont ในรัฐ Indiana จะเริ่มผลิตกระเเสไฟฟ้าได้ภายในกลางปีนี้ Voice of America 15.04.17

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม      


   


   
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th
Tuesday April 25, 2017 9:56 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร