หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

นักวิทยาศาสตร์ชุมนุม "March for Science" เสาร์ 22 เมษายน ที่กรุงวอชิงตันและอีก 500 เมืองทั่วโลก   

จากการที่รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก และมีการยกเลิกกฎเกณฑ์ที่คุ้มครองด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมหลายฉบับ รวมทั้งเสนอตัดงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพลงด้วยนั้น กมนักวิทยาศาสตร์จึงมีแผนจัดการชุมนุม "March for Science" ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน ที่กรุงวอชิงตัน รวมทั้งในอีก 500 เมืองทั่วโลกพร้อมกัน เพื่อแสดงจุดยืนของตน โดยบัญชี Facebook ที่ใช้ชื่อว่า "March for Science" สามารถดึงดูดผู้สนใจได้หลายแสนคนแล้ว คุณ Eric Davidson ประธานของสหภาพนักธรณีฟิสิกส์ของสหรัฐฯ ซึ่งมีสมาชิกราว 60,000 คน และเป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความสนับสนุนการชุมนุมครั้งนี้ กล่าวว่า การประท้วงของนักวิทยาศาสตร์ในลักษณะนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทั้งในแง่ขอบข่ายและจำนวนเมืองที่จะเข้าร่วมกิจกรรม แต่ในขณะนี้ นักวิทยาศาสตร์บางคนเห็นว่าภัยคุกคามและความเสี่ยงที่วงการวิทยาศาสตร์กำลังเผชิญอยู่ ภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์นั้น มีสูงเป็นประวัติการณ์" จึงต้องการแสดงพลังเพื่อประท้วงการกำหนดนโยบายซึ่งละเลยข้อเท็จจริงและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นั้น นักวิทยาศาสตร์บางคน เช่น นาย Rob Young ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยชายฝั่งของมหาวิทยาลัย Western Carolina กลับมองว่า ปัญหาที่มีอยู่ขณะนี้คือการขาดความเชื่อมต่อและความเข้าใจในหมู่ประชาชน ว่าวิทยาศาสตร์จะมีผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของตนอย่างไรมากกว่า ซึ่งสำหรับเรื่องนี้ นาย Eric Davidson ประธานสหภาพนักธรณีฟิสิกส์ของสหรัฐฯ ก็เห็นด้วย และชี้ว่ากลุ่มผู้จัดกิจกรรม March for Science ก็ต้องการแสดงให้เห็นว่า วิทยาศาสตร์มีคุณค่าต่อชีวิตประจำวันอย่างไรเช่นกัน พร้อมทั้งย้ำว่า วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายหรือความนิยมพรรคการเมืองใด แต่ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ก็เพราะในสังคมที่มีความแตกแยกทางความคิด อย่างเช่นในอเมริกาเวลานี้ ผู้ที่มีความคิดทางการเมืองต่างขั้วมักพยายามนำข้อมูลตามที่ตนเชื่อมาใช้กล่าวอ้าง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และประโยชน์ตามที่ตนต้องการ Voice of America 20.04.17

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร