Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

สุดยอดพลังงานสะอาดจาก "สาหร่าย" กักเก็บได้นาน ย่อยสลายได้เอง   

          ที่ผ่านมา เราอาจรู้จักหรือเคยใช้เชื้อเพลิงที่สกัดจากพืชกันมาบ้างแล้ว รวมทั้ง ข้าวโพด และถั่วเหลือง แต่เวลานี้ นักวิจัยอังกฤษสามารถพัฒนาเซลล์พลังงานที่ผลิตจากสาหร่าย ซึ่งเชื่อว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเชื้อเพลิงจากพืชชนิดอื่นๆ คือ นอกจากจะย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแล้ว ยังสามารถแบ่งตัวและซ่อมแซมตัวเองได้ด้วย
          ปกติแล้ว สาหร่ายที่แพร่ขยายพันธุ์จนไปปิดกั้นเส้นทางน้ำต่างๆ นั้น อาจกลายเป็นวัชพืชที่ไม่มีใครต้องการ แต่ที่ห้องแล็บของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ในประเทศอังกฤษ ได้มีการนำสาหร่ายเหล่านั้นมาศึกษาเพื่อนำมาผลิตเป็นเซลล์เชื้อเพลิงประสิทธิภาพสูง
คุณเปาโล บอมเบลลี นักชีวเคมีที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ กล่าวว่า เวลานี้ทีมนักวิจัยของเขาสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ ในระดับ 0.5 วัตต์ ต่อ 1 ตารางเมตร ได้จากเซลล์เชื้อเพลิงที่ผลิตขึ้นจากสาหร่าย ซึ่งแม้จะเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ไม่มากนัก คือราวๆ 1 ใน 10 ของไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์หนึ่งแผงเท่านั้น แต่ก็เพียงพอสำหรับการชาร์จอุปกรณ์ที่ไม่ต้องใช้พลังงานมาก อย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
นักวิจัยชี้ว่า ข้อได้เปรียบสำคัญของพลังงานที่ได้จากเซลล์เชื้อเพลิงจากสาหร่าย หรือที่เรียกว่า BPV (Bio – Photo – Voltaic) คือ เป็นพลังงานที่สะอาด และไฟฟ้าที่ได้จาก BPV สามารถกักเก็บไว้ได้นานในรูปของเหลว โดยสามารถนำกลับมาใช้เมื่อไรก็ได้โดยที่ไม่เสื่อมสภาพไป และยังสามารถชาร์จไฟในตอนกลางวันและนำไปใช้ในเวลากลางคืนได้
นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ กล่าวว่า แม้เซลล์เชื้อเพลิงจากสาหร่ายนี้จะยังไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอสำหรับนำไปใช้กับระบบจ่ายไฟฟ้าตามบ้านเรือนต่างๆ แต่ก็อาจมีประโยชน์สำหรับการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ชนบทห่างไกลที่ไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึง และยังถือเป็นพลังงานสีเขียวอย่างแท้จริง

 

Voice of America 24.02.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร