Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ผลวิจัยสหรัฐฯ พบความเชื่อมโยงในระดับต่ำของโรคมะเร็งกับการใช้โทรศัพท์มือถือ  

          ยังเป็นข้อถกเถียงกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับความเชื่อมโยงระหว่างโรคมะเร็งกับการใช้โทรศัพท์มือถือ แต่ไม่นานมานี้ มีผลการวิจัยจากรัฐบาลสหรัฐฯ ออกมาบอกว่า อาจจะไม่ต้องกังวลถึงขนาดนั้น
         จอห์น บูเชอร์ จากสถาบันอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา หัวหน้าผู้เขียนรายงานการวิจัยชิ้นล่าสุดนี้ อธิบายว่า เขาได้ทดลองวางโทรศัพท์มือถือจำนวนมากไว้ใกล้ๆหนูทดลองต่อเนื่อง 9 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลา 2 ปีเต็ม
ปรากฏว่า หนูตัวผู้ที่อยู่ในการทดลองครั้งนี้ มีขนาดเนื้องอกที่หัวใจโตขึ้น แต่ไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างรังสีจากโทรศัพท์มือถือกับเนื้องอกในสมองอย่างที่หลายฝ่ายกังวล และบอกด้วยว่า ด้วยความเข้มข้นของรังสีที่ใช้ทดสอบในหนูทดลองนั้น เป็นระดับที่มนุษย์จะได้รับแค่ในระยะสั้น ซึ่งไม่เหมือนกับที่หนูทดลองเผชิญอย่างต่อเนื่องหลายชั่วโมง
บูเชอร์ ยืนยันว่า การวิจัยนี้ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ และได้ทำการทดลองแบบเดียวกันมาแล้วเมื่อ 2 ปีก่อน ทุ่มเงินไปทั้งสิ้นว่า 25 ล้านดอลลาร์ ซึ่งให้ผลลัพธ์แบบเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม หัวหน้าผู้เขียนรายงานการวิจัยชิ้นล่าสุดนี้ บอกว่า รังสีจากโทรศัพท์มือถือ นับเป็นสารก่อมะเร็งอย่างอ่อน และพบในระดับที่ต่ำมาก แต่ก็จัดเป็นสารพิษต่อร่างกายอยู่ดี
หลังผลการวิจัยออกมา มีข้อโต้แย้งถึงประเด็นนี้ โดยนายโอทิส เบราว์ลีย์ หัวหน้าทีมแพทย์จากสถาบันโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกา บอกว่า หลังจากได้ศึกษางานวิจัยชิ้นนี้ ก็ไม่ได้ทำให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ และมองว่าการจัดสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยรังสีให้หนูทดลองนั้น ไม่ได้สะท้อนพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือที่แท้จริงของมนุษย์
ด้านนายเดวิด คาร์เพนเตอร์ หัวหน้าฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ก วิทยาเขตอัลบานี บอกว่า การวิจัยชิ้นนี้ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องผลกระทบของรังสีจากโทรศัพท์มือถือที่มีต่อก้อนเนื้อในสมอง ซึ่งเป็นเรื่องที่เพิกเฉยไม่ได้ เพราะแม้ว่าการใช้โทรศัพท์อาจไม่ส่งผลร้ายแรงเหมือนการสูบบุหรี่ แต่อาจเป็นอันตรายได้หากใช้โทรศัพท์มือถือในระยะยาว

 

Voice of America 26.02.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร