Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

เร่งวิจัย “ภูมิคุ้มกันบำบัด” ฆ่าเซลล์มะเร็งเต้านมในร่างกาย คาดอีก 1 ปี รู้ผลชัด  

          กรมวิทย์ ร่วมศูนย์สิริกิติ์ฯ พัฒนาตรวจยีน “มะเร็งเต้านม” ช่วยวางแผนรักษาแบบเจาะจง แม่นยำมากขึ้น เลี่ยงความเสี่ยงแพ้ยา ลดการการให้ยาเคมีบำบัดได้กว่า 30% เร่งศึกษา “ภูมิคุ้มกันบำบัด” เผย ระดับหลอดทดลองฆ่าเซลล์มะเร็งเต้านมได้ดี คาด อีก 1 ปีรู้ผลวิจัยในคนฆ่าเซลล์มะเร็งเต้านมได้หรือไม่
          วันนี้ (26 ก.พ.) ที่ห้องประชุมศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ ชั้น 9 อาคารว่องวานิช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นพ.กฤษณ์ จาฏามระ หัวหน้าศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ สภากาชาดไทย และ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน
นพ.สุขุม กล่าวว่า กรมฯ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แม่นยำ โดยเฉพาะเรื่องของการตรวจพันธุกรรมหรือยีน เพื่อให้ทราบว่าผู้ป่วยมีโอกาสเป็นมะเร็งหรือไม่ อย่างเช่น แองเจลินา โจลี นักแสดงหญิงชื่อดังที่ตรวจพบยีนมะเร็งเต้านม และตัดสินใจตัดเต้าเพื่อป้องกัน หรือดูว่าแพ้ยาหรือไม่ เมื่อพบว่ามีความเสี่ยงก็สามารถป้องกันล่วงหน้าได้ ก็ช่วยให้การรักษามีอันตรายน้อยลง หรือมะเร็งตอบสนองต่อยาอะไร ก็สามารถให้ยาเหมาะสมกับบุคคลได้ ซึ่งการร่วมมือกันระหว่างสองหน่วยงานจะทำให้ประเทศไทยได้ประโยชน์ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐานในอนาคต ซึ่งปัจจุบันเรารู้มากขึ้น การตรวจยีนมะเร็งเต้านมก็สามารถรู้ได้หลายจุด จึงช่วยให้เลือกวิการรักษาได้ดีขึ้น
“การร่วมผลักดันให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการตรวจในระดับยีนส่วนบุคคล มีประโยชน์ในการวินิจฉัยโรค ติดตามผลการรักษา ติดตามการกลับมาเป็นซ้ำของผู้ป่วยภายหลังเข้ารับการรักษาและใช้เป็นแนวทางในการเลือกยาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ช่วยลดการใช้ยาเคมีบำบัดโดยไม่จำเป็น สำหรับสิ่งที่เราสนใจพัมนาร่วมกันต่อ คือ การพัมนาเรื่องของการนำภูมิคุ้มกันตนเองมาใช้รักษาโรคมะเร็ง เพิ่มเติมจากการรักษามาตรฐาน คือ การผ่าตัด การใช้เคมีบำบัด และฉายแสง ซึ่งการใช้ภูมิคุ้มกันตนเองคือ ทำให้ร่างกายรู้จักมะเร็งและทำลายมะเร็ง ซึ่งถ้าผลวิจัยออกมาเป็นที่น่าพอใจก็จะสามารถใช้บริการโดยทั่วไปได้ ถือเป็นความหวังใหม่ในการรักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเต้านมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” นพ.สุขุม กล่าว
นพ.สมชาย แสงกิจพน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากความร่วมมือระหว่างกรมฯ และศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ พบว่า ในการตรวจยีน 1 ยีน เราสามารถได้ถึง 50 จุด ส่งผลให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ศูนย์สิริกิติ์ฯ รักษามะเร็งได้ตรงมากยิ่งขึ้น แม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยผู้ป่วยประมาณ 20 ราย สามารถเลือกวิธีการรักษาได้ บางรายไม่ต้องใช้เคมีบำบัด เพราะอย่างไรก็ใช้ไม่ได้ผล ส่วนเรื่องการศึกษาภูมิคุ้มกันวิทยาในมะเร็งเต้านม ขณะนี้ทำมาได้ประมาณ 1 ปี โดยเอาเซลล์มะเร็งผู้ป่วย และเซลล์ภูมิคุ้มกันผู้ป่วยมาพบกันให้จำกันได้ และใส่เซลล์ภูมิคุ้มกันเข้าไปใหม่ ให้ไปทำลายมะเร็งโดยตรงนั้น ในขั้นของหลอดทดลองเห็นชัดเจนว่าสามารถทำลายมะเร็งได้ แต่การทดลองในมนุษย์ยังอยู่ระหว่างการศึกษาคาดว่าอีก 1 ปี จะตอบคำถามได้ชัดเจนว่าสามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้หรือไม่
นพ.กฤษณ์ กล่าวว่า ความร่วมมือมีการดำเนินการมากว่า 5 ปีแล้ว ทำให้ขณะนี้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถสามารถให้บริการตรวจยีนโปรไฟล์ได้ และให้บริการมากว่า 6 เดือนแล้ว โดยการสร้างยีนโปรไฟล์คนไข้จะช่วยให้ทราบว่า ยีนมะเร็งของคนไข้รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร อยู่กลุ่มไหน ซึ่งมะเร็งเต้านมก็มีหลายชนิด ตอบสนองต่อการรักษาแบบใด ควรรักษามากน้อยอย่างไร ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าเกือบ 30% ไม่ต้องให้ยาเคมีบำบัด เป็นต้น การมีข้อมูลเช่นนี้ช่วยให้เราสามารถวางแผนการรักษาให้พอดีๆ เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้ ถือเป็นการแพทย์แม่นยำที่มีความยาก เพราะเป็นการลงลึกค้นเป็นคนๆ ไป ไม่ใช่การรักษาแบบกวาดกว้าง ซึ่งการรักษาแบบแม่นยำพอดี จะช่วยให้คนไข้สบายขึ้น โอกาสหายยิ่งสูง และคุณภาพชีวิตดีขึ้น

 

Manager online 26.02.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร