Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

น้ำแช่เห็ดหอม อันตรายกว่าที่คิด  

           เชื่อว่าครัวหลายๆ บ้าน น่าจะมีวิธีการทำอาหารที่แตกต่างกันไป แต่กรรมวิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยมมาก คือ การนำเห็ดหอมแห้งมาทำอาหาร ซึ่งก่อนที่จะนำมาทำนั้น ก็ผ่านการแช่น้ำสะอาดจนนุ่ม แล้วนำเห็ดหอมนิ่มๆ มาหั่นเป็นชิ้นๆ แล้วค่อยไปในขั้นตอนต่อไป ซึ่งขั้นตอนจากนี้ ก็เอาน้ำที่ล้างมาต้มในหม้อด้วย เพราะเชื่อว่าได้น้ำซุปที่ดีขึ้น แต่หารู้ไม่ว่า อาจจะเป็นสัญญาณอันตรายต่อร่างกายก็เป็นได้
          เห็ดหอมแห้งที่เราได้มาจากแหล่งซื้อนั้น มีความเป็นไปได้สูงว่าจะผ่านกระบวนการต่างๆ ที่จะทำให้เห็ดหอมอยู่ได้นานขึ้น ผ่านการชุบสารต่างๆ เช่น กรดเกลือ กำมะถัน โดยอาจจะมาจากน้ำปุ๋ยที่ใช้เพาะเลี้ยงเห็ดด้วยอีกทางหนึ่ง จนท้ายสุด เห็ดหอมที่นำมารับประทาน อาจจะมีสารตกค้างอย่าง คาร์บอนไดซัลไฟด์ ที่เป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยเรยอน แผ่นพลาสติกเชโลเฟน ผลิตภัณฑ์ยางพารา แต่ในภาคอุตสาหกรรมอาจลักลอบมาใช้ในการกำจัดแมลง ซึ่งเห็ดหอมที่มีสารดังกล่าวนั้น สังเกตได้ง่ายๆ จากการที่เก็บเอาไว้ได้นาน โดยที่ไม่มีแมลงรบกวน
อันตรายจากคาร์บอนไดซัลไฟด์
ถ้าเราได้รับสารดังกล่าวเข้าสู่ร่างกาย ในส่วนของการสัมผัส อาจจะมีการระคายเคือง และรบกวนการทำงานของระบบประสาท เช่น ทำให้ประสาทตื่นตัวมากเกินไป มึนเมา กระสับกระส่าย แต่หากสะสมสารพิษทีละเล็กละน้อยเป็นเวลานานๆ ก็อาจจะทำให้เป็นพิษเรื้อรัง เจ็บหน้าอก ปวดกล้ามเนื้อ สายตาพร่ามัว ความจำเสื่อม และหากได้รับสารมากขึ้นเรื่อยๆ ก็สามารถส่งผลต่อชีวิตได้ในที่สุด
ควรเทน้ำแช่เห็ดหอมทิ้ง
สำหรับวิธีที่จะลดความเสี่ยงได้นั้น คือ ไม่ควรนำน้ำแช่เห็ดหอมมาประกอบอาหาร เพื่อเป็นการลดสารตกค้างจากเห็ดหอม นอกจากนี้การเลือกทานเห็ดหอมจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ หรือเลี่ยงไปทานเห็ดหอมสด แทนเห็ดหอมแห้ง ก็เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกับร่างกายเช่นเดียวกัน

 

Manager online 22.02.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร