Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

นักวิทยาศาสตร์พัฒนาอุปกรณ์ทดสอบน้ำทำจากกระดาษรู้ผลทันที   

          น้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อเเบคทีเรียอาจนำไปสู่การระบาดรุนเเรงของโรคติดต่อได้ อาทิ การระบาดของอหิวาตกโรคในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ตั้งแต่เดือนกรกฏาคมปีที่ผ่านมา เเละมีคนเสียชีวิตจากโรคนี้เเล้วมากกว่าหนึ่งพันคน
          การทดสอบหาเชื้อเเบคทีเรียในน้ำทำได้ง่าย เเต่อุปกรณ์ยังราคาเเพงเกินไปสำหรับคนยากจนที่อาศัยในพื้นที่ระบาดของโรค
ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยบาธ ในทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ กำลังทดสอบอุปกรณ์อย่างง่าย ราคาถูก ที่สามารถช่วยคนยากจนทั่วไป ทดสอบความสะอาดน้ำก่อนบริโภค
มิเรลล่า ดี ลอเรนโซ (Mirella Di Lorenzo) นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยบาธ กล่าวว่า อุปกรณ์นี้สามารถนำไปใช้ในพื้นที่ เเละให้ผลการตรวจที่รวดเร็วภายในไม่กี่วินาที
ตัวอิเลคโทรดที่ผลิตจากคาร์บอนเเละย่อยสลายได้ ถูกพิมพ์ลงบนกระดาษเเละเคลือบด้วยของเหลวที่เรียกว่าไบโอฟิล์มหนึ่งชั้น อุปกรณ์อย่างง่ายชิ้นนี้สามารถสร้างสัญญาณไฟฟ้าที่สามารถบันทึกได้ด้วยเครื่องมือวัดระดับกระเเสไฟฟ้า
ดี ลอเรนโซ นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยบาธ กล่าวว่า ทีมงานเพียงเเค่ทำการบันทึกระดับสัญญาณไฟฟ้าที่่เกิดขึ้นจากอุกปรณ์วัดกระดาษเคลือบไบโอฟิล์มเท่านั้น เเล้วนำอุปกรณ์จุ่มลงไปในตัวอย่างน้ำที่ต้องการวัด เเล้วคอยสังเกตุดูว่าสัญญานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นคงที่หรือมีระดับลดลง หากมีระดับลดลงก็เเสดงว่าน้ำมีเชื้อโรคปนเปื้อน
เเละแทนที่จะใช้อุปกรณ์วัดระดับสัญญาณไฟฟ้า ทีมนักวิจัยนำตัวเซ็นเซอร์กระดาษไปเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือ
ดี ลอเรนโซ นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยบาธ กล่าวว่า อุปกรณ์ตรวจน้ำนี้เป็นเหมือนเครื่องเตือนในจุดที่ทำการวัดได้ทันที ว่าน้ำที่ตรวจสะอาดและปลอดภัยต่อการบริโภคหรือไม่?
ทีมนักวิจัยชี้ว่า เมื่อผลิตในจำนวนมหาศาล อุปกรณ์ตรวจน้ำแบบไบโอฟิล์มนี้จะมีราคาเพียงกว่าหนึ่งดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือสามสิบบาทเศษๆเท่านั้น

 

Voice of America 02.03.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร