Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

อาจมีสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วสร้างมีเทนบน "เอนเซลาดัส" ดวงจันทร์ของดาวเสาร์  

          ลดความคาดหวังที่จะเจอสิ่งมีชีวิตทรงปัญญานอกโลกลงก่อน เพราะมนุษย์เราอาจจะได้พบสิ่งมีชีวิตต่างดาวในรูปของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวในบริเวณไม่ไกลเกินขอบเขตอิทธิพลของดวงอาทิตย์ โดยนักวิจัยเผยว่า “เอนเซลาดัส” ดวงจันทร์บริวารของดาวเสาร์อาจจะมีสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอาศัยอยู่ แบบเดียวกับที่พบในถิ่นทุรกันดารสุดหฤโหดบนโลก
ทั้งนี้ นักวิจัยได้เขียนรายงานลงวารสารวิชาการเนเจอร์คอมมูนิเคชันส์ (Nature Communications) ว่าดวงจันทร์เอนเซลาดัส (Enceladus) ซึ่งเป็นเหมือนก้อนน้ำแข็งปูดๆ โคจรรอบดาวเสาร์นั้น อาจเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่เรียกว่า “อาร์เคีย” (archaeans) เหมือนอย่างที่พบในสภาพแวดล้อมสุดทารุณบนโลก
ทีมวิจัยระบุว่า อาร์เคียมีเทโนจีนิค (methanogenic archaean) หรืออาร์เคียที่ผลิตมีเทนได้ ซึ่งมีชื่อเรียกวิทยาศาสตร์ว่า “มีทาโนเทอร์โมคอคคัส โอกินาเวนซิส” (Methanothermococcus okinawensis) นี้ สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการที่จำลองสภาพแวดล้อม ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสภาพแวดล้อมบนดวงจันทร์ของดาวเสาร์ดวงนี้ได้
สำหรับบนนั้นตามรายงานเอเอฟพีระบุว่า พบอาร์เคียอยู่ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงจัดอย่างปล่องน้ำร้อน (hydrothermal vents) ในทะเลลึก และอาร์เคียชนิดนี้สามารถเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซไฮโดรเจนให้เป็นมีเทนได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการตรวจพบมีเทนจากไอระเหยที่ออกมาจากรอยแตกของพื้นผิวดวงจันทร์เอนเซลาดัส
ทีมวิจัยจากเยอรมนีและออสเตรีย ซึ่งร่วมทำงานรายงานครั้งนี้เขียนสรุปว่า พวกเขาได้สรุปว่าก๊าซมีเทนที่ตรวจพบจากไอพวยพุ่งบนดวงจันทร์เอนเซลาดัสนั้น โดยหลักการแล้วน่าจะผลิตขึ้นมาจากสิ่งมีชีวิตที่ผลิตมีเทนได้ อีกทั้งทีมวิจัยยังคำนวณว่า ต้องมีปริมาณไฮโดรเจนที่เหมาะสมเท่าไรที่จะเกื้อหนุนให้เกิดจุลินทรีย์ดังกล่าวได้จากกระบวนการทางเคมีธรณีภายในแกนกลางที่เป็นหินของดวงจันทร์เอนเซลาดัส
ทีมวิจัยที่เขียนรายงานยังเตรียมทดสอบสมมติฐานนี้ว่า ปัจจัยบนดวงจันทร์ของดาวเสาร์ดวงนี้นั้นดีพอที่จะเป็นแหล่งอาศัยของอาร์เคียมีทาโนจีนิคหรือไม่ โดย ไซมอน ริตต์มันน์ (Simon Rittmann) จากมหาวิทยาลัยเวียนนา (University of Vienna) ออสเตรีย ผู้ร่วมวิจัย และเขียนรายงานทางวิชาการนี้ กล่าวว่า ข้อมูลที่มาจากการศึกษาทางห้องปฏิบัติการอย่างนั้น เผยให้เห็นว่า (สมมติฐาน) “มีความเป็นไปได้” แต่ก็ได้ย้ำผ่านเอเอฟพีว่า ผลที่ได้ออกมานั้นไม่ใช่หลักฐานว่า มีสิ่งมีชีวิตต่างดาว
“การศึกษาของเรานั้นพุ่งเป้าไปที่จุลินทรีย์ขนาดเล็ก ผมอยากจะเลี่ยงถึงการคาดการณ์ใดๆ เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทรงปัญญา” ริตต์มันน์กล่าว
งนี้ ดาวเสาร์เป็นเคราะห์ลำดับที่ 6 ในระบบสุริยะ อยู่ห่างจากโลกโดยมีเพียงดาวอังคารและดาวพฤหัสบดีขั้นเท่านั้น และดาวเคราะห์ดวงนี้ยังดวงจันทร์เป็นบริวารอีกหลายสิบดวง
งานวิจัยก่อนหน้านี้ชี้ว่า เอนเซลาดัสเป็นแหล่งมหาสมุทรของน้ำในสถานะของเหลวที่อยู่ใต้พื้นผิวน้ำแข็ง ซึ่งน้ำในสถานะดังกล่าวเป็นองค์ประกอบสำคัญของสิ่งมีชีวิต และยังเชื่ออีกว่าดวงจันทร์ของเพื่อนบ้านดวงนี้มีองค์ประกอบอย่างมีเทน าร์บอนไดออกไซด์ และแอมโมเนีย และที่ขั้วใต้ของดาวเคราะห์มีความเคลื่อนไหวของน้ำร้อน ซึ่งกลายเป็นปัจจัยสอดประสานให้ดวงจันทร์ดวงนี้เป็นเป้าหมายในการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลก
อย่างไรก็ตาม ทีมเขียนรายงานวิจัยระบุว่า ยังต้องมีงานวิจัยเพิ่มเติมเพื่อตัดความเป็นไปได้ว่า มีเทนที่พบบนดวงจันทร์เอนเซลาดัสนั้นอาจจะมาจากกระบวนการทางเคมีธรณี ซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางชีววิทยา

 

Manager online 28.02.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร