Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

รมว.วิทย์แวะเยี่ยม "ไทยโอซูก้า" บริษัทญี่ปุ่นเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหารที่สมุทรสาคร  

          พื้นที่ อีอีซีไอชม“สมคิด” จุดประกายขยายฐานการผลิตอาหารฟังก์ชั่นในไทย มั่นใจเสริมเศรษฐกิจมั่นคง ยั่งยืน
ในระหว่างการเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ จ.เพชรบุรี ครอบคลุม 4 จังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 2 ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ นั้น          

         เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงฯ นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดฯ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมบริษัทไทยโอซูก้า ที่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นบริษัทในเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส
ทั้งนี้ ผู้บริหารไทยโอซูก้า นายชินซึเกะ ยุอาสะ ประธานบริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด กล่าวว่า บริษัท โอซูก้า เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำบริษัทยา ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศญี่ปุ่น มีรายได้ในปี 2560 จำนวน 350,000 ล้านบาท บริษัทฯมุ่งเน้นผลิตสินค้าเพื่อดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในผู้ป่วย และเมื่อปี 2559 ได้มีโอกาสพบและหารือกับ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ ดร.สุวิทย์ ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทั้งสองท่านได้แนะนำให้ร่วมงานกับเมืองนวัตกรรมอาหาร ซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่ต้องการเห็นการพัฒนานวัตกรรมอาหารตอบโจทย์ในทุกกลุ่ม ซึ่งบริษัทมีแนวนโนบายที่ใกล้เคียงจึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมงาน และได้รับการสนับสนุนจากเมืองนวัตกรรมอาหารในเรื่องของเทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลต่าง ๆ เพิ่มเติมด้วย ซึ่งทำให้การทำงานคล่องตัวขึ้น และบริษัทฯเองก็หวังว่า จะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศ
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่บริษัท ไทยโอซูก้า ได้พัฒนาความร่วมมือได้อย่างรวดเร็วกับโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร หลังจากพบกับรองนายกรัตฐมนตรี ดร.สมคิด และตน เมื่อปี 2559 ทั้งนี้อยากขอเรียนเชิญบริษัท ขยายความร่วมมือในอีกระดับ กล่าวคือรัฐบาลมีนโยบายกระจายการดำเนินการไปสู่ภูมิภาค ปัจจุบันบริษัทฯ เองมีความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาลแพทย์ ในเขตกรุงเทพมหานครได้แก่ รพ.ศิริราช รพ.รามาธิบดี ในการผลิตอาหารฟังก์ชั่น ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีอุทยานวิทยาศาสตร์อยู่ทั่วทุกภูมิภาคตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งทุกแห่งเป็นเครือข่ายของเมืองนวัตกรรมอาหาร เมื่อเสร็จสมบูรณ์พร้อมให้บริการ ก็ขอเรียนเชิญให้บริษัทเข้าร่วม เพื่อขยายเครือข่ายไปยังโรงพยาบาลแพทย์และมหาวิทยาลัยอย่างที่กล่าวข้างต้น
นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายขยายพื้นที่เศรษฐกิจไปยังเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) อุตสาหกรรมทางการแพทย์ ถือเป็นหนึ่งใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลที่จะพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยองค์ความรู้ จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้าไปช่วย
“บริษัทไทยโอซูก้า ตอบโจทย์ในสองด้านคือ ด้านอาหาร คือมีการผลิตอาหารฟังก์ชั่น สำหรับผู้ป่วย เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งสามารถขยายตลาดไปสุ่ประเทศในกลุ่ม CLMV ได้ในอนาคต อีกด้านหนึ่งคือ ผู้สูงอายุ ที่นับวันจะมีเพิ่มมากขึ้น และเป็นตลาดที่ใหญ่มาก” รมว.วิทยาศาสตร์ฯ กล่าว
ด้าน ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ กล่าวว่า สวทน. โดยโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารมีความร่วมมือกับบริษัทไทยโอซูก้าโดยการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยศิลปากร พัฒนาอาหารผู้ป่วยโรคเบาหวานในรูปแบบเจลลี่ และอยู่ระหว่าการประสานงานกับ มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อพัฒนาอาหารทางการแพทย์ในรูปแบบของเหลว นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนทางด้านการใช้วัตถุดิบในประเทศในขั้นตอนการผลิตลดการนำเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐในส่วนของการขึ้นทะเบียนอีกด้วย

Manager online 05.03.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร