Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ไม่ธรรมดา...ทองคำเคลือบตุ๊กตาออสการ์ใช้เทคโนโลยีจากนาซา  

          ท่ามกลางบรรยากาศลุ้นรางวัลออสการ์ ทางนาซาก็ออกมาเผยว่า ตุ๊กตาทองคำที่แจกให้แก่ผู้ได้รางวัลนั้นใช้เทคโนโลยีเดียวกับกล้องโทรทรรศน์อวกาศ
         องค์การบริหารการบินอวกาศสหรัฐฯ (นาซา) เผยว่าตุ๊กตาทองคำที่สถาบันศิลปะและวิชาการทางภาพยนตร์ (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) มอบให้แก่ผู้ได้รับรางวัลออสการ์ (Academy Awards) ในสาขาต่างๆ นั้น ใช้เทคโนโลยีเคลือบทองคำแบบเดียวกับที่ใช้เคลือบกระจกกล้องโทรทรรศน์อวกาศ เพื่อช่วยในการส่องสำรวจกาแล็กซีอันไกลโพ้น
เหตุที่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับอวกาศเคลือบหุ่นรางวัลออสการ์นั้น เพราะผู้ได้รับรางวัลบางรายพบว่าทองคำที่เคลือบตุ๊กตานั้นหลุดออกได้ ดังนั้นในปี 2016 เอปเนอร์เทคโนโลยี (Epner Technology) บริษัทผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า (electroplating) มาเกือบ 30 ปี และทำงานร่วมกับนาซามาตั้งแต่ยุค 1970 จึงได้นำเทคโนโลยีชุบเคลือบทองคำมาใช้กับรางวัลออสการ์ ซึ่งนอกจากทำงานร่วมกับนาซาแล้วเอปเนอร์ยังมีลูกค้ารายอื่นๆ ด้วย
นาซาระบุว่าทองคำนั้นมีประโยชน์ต่องานอวกาศมาก เพราะสะท้อนคลื่นแสงในย่านอินฟราเรดได้ดี จึงช่วยในการตรวจวัดวัตถุท้องฟ้าที่อยู่แสนไกลได้ดี ดีระดับที่ จิม ทัตเทิล (Jim Tuttle) นักฟิสิกส์แห่งศูนย์การบินอวกาศก็อดดาร์ดกล่าวว่า ทองคำนั้นไม่ทำปฏิกิริยาออกซิเดชันเลย ทำให้ทองคำไม่เป็นสนิม
ทั้งสองคุณสมบัติของทองคำจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่จะกั้นการดูดซับความร้อน และถูกนำไปใช้ในระบบหล่อเย็นในอุปกรณ์อินฟราเรดของกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เวบบ์ (James Webb Space Telescope) กล้องโทรทรรศน์อวกาศเชิงแสงของนาซา ซึ่งเป็นทายาทรุ่นถัดไปของกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล (Hubble Space Telescope) และก่อนหน้านี้ก็นำทองคำไปชุบเคลือบอุปกรณ์วัดสูงด้วยเลเซอร์ของยานมาร์สออร์บิเตอร์ (Mars Orbiter Laser Altimeter) ของนาซา
วิธีธรรมดาที่สุดในการเคลือบทองคำคือใช้ไอระเหยของทองคำ โดยโลหะทองคำจะได้รับความร้อนภายในอุปกรณ์สุญญากาศจนกระทั่งโลหะกลายเป็นก๊าซ จากนั้นจะควบแน่นกลายเป็นชั้นฟิล์มบางทั่วพื้นผิววัสดุที่ถูกเคลือบ แต่เทคนิคขิองเอปเนอร์ต่างออกไป โดยใช้การชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้าที่มีชื่อเฉพาะสำหรับเทคโนโลยีบของบริษัทว่า "เลเซอร์โกล์ด" (LaserGold) ซึ่งใช้ชั้นเคลือบที่แข็งกว่าและสะท้อนความยาวคลื่นได้ดีกว่า
ทั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการเคลือบทองคำทั้งสองด้านนี้พัฒนาขึ้นไปตามเนื้องานของนาซา ด้านหนึ่งมาจากองค์การอวกาศต้องการให้เอปเนอร์พัฒนากระจกเคลือบทองคำสำหรับอุปกรณ์วัดความสูงของยานมาร์สออร์บิทัลที่มีค่าการสะท้อนดีขึ้นโดยไม่สูญเสียกำลังวัสดุ
อีกด้านหนึ่งมาจากทีมสร้างกล้องโทรทรรศน์ของหอดูดาวเคค (Keck Observatory) ที่ต้องการเพิ่มความแข็งให้กระจกทุติยภูมิเคลือบทองคำของกล้องโทรทรรศน์ทนต่อการทำความสะอาดโดยไม่เกิดริ้วรอยใดๆ ซึ่งเดิมทีโครงการสร้างหอดูดาวเคคนี้ไม่ใช่ภารกิจของนาซา แต่องค์การอวกาศสหรัฐฯได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวในภายหลัง

 

Manager online 05.03.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร