Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

'เทคโนโลยีจดจำใบหน้า' ถูกนำมาใช้รักษาความปลอดภัยตามสนามบินและสถานที่ชุมนุมต่างๆ  

          ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังพัฒนา ทดสอบ และนำเทคโนโลยีจดจำใบหน้า (Face Recognition) มาใช้ในด้านต่างๆ รวมทั้งในด้านการรักษาความปลอดภัย
          ตัวอย่างเช่น ที่สนามบินนานาชาตินครลอสแองเจิลลีส หรือ LAX สำนักงานความปลอดภัยด้านการคมนาคมของสหรัฐฯ หรือ TSA กำลังทดลองใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าในการถ่ายรูปใบหน้าของผู้โดยสารเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับรูปบนพาสปอร์ต ก่อนที่จะผ่านจุดตรวจความปลอดภัย
หากการทดลองนี้ให้ผลน่าพอใจ คาดว่า TSA จะนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ตามสนามบินต่างๆ ในสหรัฐฯ ในช่วง 2 ปีข้างหน้า
อีกตัวอย่างหนึ่ง บริษัท FaceFirst ของสหรัฐฯ ได้พัฒนาซอฟท์แวร์เทคโนโลยีจดจำใบหน้า เพื่อช่วยตำรวจในการติดตามประวัติของผู้ต้องสงสัย โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจใช้วิธีถ่ายรูปใบหน้าของผู้ต้องสงสัยด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แล้วเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลว่าคนๆ นั้นมีประวัติด้านอาชญากรรมหรือไม่
โดยซอฟท์แวร์ที่ว่านี้สามารถนำไปติดตั้งได้ตามศูนย์การค้า คอนเสิร์ต สนามกีฬา หรือสถานที่จัดงานชุมนุมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากได้
คุณปีเตอร์ เทร็ปป์ (Peter Trepp) ผู้บริหารของ FaceFirst ระบุว่า ทางบริษัทใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า GPU หรือ Graphic Processing Units ซึ่งสามารถประมวลผลข้อมูลจากใบหน้าจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว และสามารถตรวจจับใบหน้าจากด้านข้าง หรือแม้แต่ใบหน้าที่กำลังเคลื่อนไหว ได้อย่างแม่นยำ
คุณเทร็ปป์ บอกว่า ในอนาคต อุปกรณ์หลายอย่างที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งกุญแจบ้าน กุญแจรถ บัตรเอทีเอ็ม หรือแม้แต่การใส่รหัสพาสเวิร์ดต่างๆ จะค่อยๆ หายไป โดยสิ่งที่มีแทนก็คือเทคโลยีจดจำใบหน้า
ส่วนที่ประเทศจีน บริษัท Horizon Robotics ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการทำงานของระบบจดจำใบหน้า ที่สามารถระบุข้อมูลใบหน้าของแต่ละคนในฝูงชนจำนวนมากที่เดินอยู่บนถนนแห่งหนึ่งในประเทศจีน รวมทั้งตามศูนย์การค้า ผ่านกล้องวงจรปิด
อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าอย่างแพร่หลาย ก็หมายความว่าจะต้องมีใบหน้าจำนวนมาก และข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของใบหน้าเหล่านั้นที่ถูกเก็บไว้ในโลกออนไลน์มากขึ้นเช่นกัน ซึ่งนำไปสู่ประเด็นเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ไม่ว่าจะในโทรศัพท์มือถือ หรือในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ
อาจารย์เปรม นาทาราจัน แห่งภาควิชาคอมพิวเตอร์ University of Southern California ชี้ว่า ปัจจุบันรูปของคุณอาจไปปรากฎในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ แม้ว่าคุณไม่รู้ไม่เห็น หรือไม่ได้เป็นคนโพสต์เอง เปรียบเทียบคล้ายกับ Secondhand Smoking คือถึงคุณจะไม่ได้โพสต์รูปนั้นโดยตรง แต่ก็ต้องได้รับผลกระทบจากรูปนั้นด้วย
นักวิเคราะห์ผู้นี้รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์อื่นๆ แนะนำว่า ควรมีการจัดทำโครงร่างปฏิบัติเพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมเทคโนโลยีจดจำใบหน้าด้วย

 

Voice of America  07.03.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร