Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

แพทย์อเมริกันใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยหัวใจวาย  

          โดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มีอาการหัวใจวายซึ่งหัวใจไม่สามารถสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงสมองและอวัยวะต่างๆ ของร่างกายได้นั้นเวลาทุกวินาทีที่ผ่านไปล้วนมีค่ามีความหมายอย่างยิ่ง
          และการนำตัวผู้ป่วยส่งถึงมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ได้เร็วเพียงใด ก็เป็นปัจจัยที่จะกำหนดความอยู่รอด รวมถึงโอกาสที่ผู้ป่วยจะฟื้นตัวโดยมีความเสียหายต่อสมองและระบบอวัยวะต่างๆ ของร่างกายน้อยที่สุดด้วย
ที่เมืองโคลัมบัส ในรัฐโอไฮโอ ขณะนี้หน่วยกู้ภัยของเมืองมีขั้นตอนการทำงานใหม่ซึ่งเชื่อมต่ออุปกรณ์ CPR หรืออุปกรณ์ช่วยกระตุ้นหัวใจไปยังศูนย์การแพทย์ Wexner ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอโดยตรง
คือขณะที่เจ้าหน้าที่พยาบาลกำลังใช้เครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจกับผู้ป่วยในรถพยาบาลฉุกเฉินอยู่นั้น ทีมเจ้าหน้าที่การแพทย์ที่โรงพยาบาลก็จัดเตรียมอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการช่วยชีวิตที่เรียกว่า Cath Lab ซึ่งมีอุปกรณ์ที่ช่วยให้แพทย์สามารถวิเคราะห์ภาพของเส้นเลือดหัวใจและห้องหัวใจของผู้ป่วยเพื่อการวินิจฉัยอาการได้อย่างทันท่วงที
โดยปกติแล้ว รถพยาบาลมักจะนำคนไข้หัวใจวายส่งไปยังห้องรับผู้ป่วยฉุกเฉิน แต่ที่เมืองโคลัมบัสนี้ผู้ป่วยจะถูกส่งตรงไปยังห้องปฏิบัติการ Cath Lab โดยตรง
นายแพทย์ Ernest Mazzaferri แห่งศูนย์การแพทย์ Wexner บอกว่า การส่งผู้ป่วยหัวใจวายตรงไปยังห้องปฏิบัติการ Cath Lab ทันทีนี้สำคัญมาก เพราะถ้ายิ่งเสียเวลานานเท่าใด ความเสียหายที่เกิดกับหัวใจรวมถึงสมองและอวัยวะอื่นๆ ก็จะยิ่งมากตามไปด้วย
และด้วยอุปกรณ์ที่ช่วยให้แพทย์วินิจฉัยภาพของห้องหัวใจและเส้นเลือดหัวใจ เพื่อทราบปัญหาได้อย่างถูกต้องทันท่วงทีและเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ช่วยทำงานแทนหัวใจกับปอดให้กับผู้ป่วยได้ วิธีปฏิบัตินี้จะเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้ถึง 40 เปอร์เซ็นต์
โดยคุณหมอ K. Dean Boudoulas แพทย์อีกคนหนึ่งของศูนย์การแพทย์ Wexner ชี้ว่า อุปกรณ์และขั้นตอนการรักษาผู้ป่วยหัวใจวายดังกล่าว ช่วยให้คนไข้มีโอกาสออกจากโรงพยาบาลและฟื้นตัวได้โดยมีชีวิตที่มีความหมายต่อไป แทนที่จะเป็นอัมพาตหรือเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุ

 

Voice of America 07.03.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร