Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

สุดเจ๋ง! เด็กนักเรียน ร.ร.จุฬาภรณฯ ตรัง ประดิษฐ์ถังเก็บน้ำยางสดช่วยลดเวลาชาวสวน  

          ตรัง - เด็กนักเรียน ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง นำถังโยกจากเครื่องพ่นยาฆ่าแมลง มาดัดแปลงเป็นถังเก็บน้ำยางพารา เพื่อช่วยลดระยะเวลาทำงาน และรักษาสุขภาพของชาวสวนยาง รวมทั้งยังมีต้นทุนที่ไม่สูงมากอีกด้วย
          วันนี้ (7 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง ร่วมกันประดิษฐ์ถังโยกจากเครื่องพ่นยาฆ่าแมลง มาดัดแปลงเป็นถังเก็บน้ำยางพารา เพื่อช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บน้ำยางพาราสด และรักษาสุขภาพของชาวสวนยางที่ไม่ต้องก้มๆ เงยๆ ให้ปวดหลัง อันเนื่องมาจากสภาพสวนยางพาราที่มีความลาดชันสูงต่ำไม่เท่ากัน อีกทั้งยังสามารถเก็บน้ำยางสดได้มากกว่าแบบเดิมที่เกษตรกรใช้อยู่ถึง 2 เท่า ซึ่งออกแบบให้มีฝาปิดป้องกันการหกหรือตกหล่นขณะขนย้าย และใช้สะพายหลังแบบเป้ เพื่อความสมดุลของน้ำหนักตัว
โดยใช้หลักการคือ ให้ลูกสูบดูดน้ำยางเข้าสู่ถังเก็บภายใน 4-5 วินาทีต่อ 1 ถ้วยน้ำยางสด ทั้งนี้ เมื่อนำไปทดสอบในสวนที่มีต้นยางพารา จำนวน 315 ต้น โดยเปรียบเทียบกับวิธีการก้มเก็บ พบว่า ถังโยกเก็บน้ำยางพาราจะใช้เวลาในการทำงานน้อยกว่าแบบเดิมๆ 2-3 เท่า ทำให้เกษตรกรมีเวลาเหลือในการพักผ่อน หรือหารายได้เสริมด้านอื่นๆ เพิ่มอีก
น.ส.ดลยา ชูจันทร์ นักเรียนชั้น ม.5 หัวหน้ากลุ่มสิ่งประดิษฐ์ กล่าวว่า พวกตนได้ส่งผลงานดังกล่าวเข้าประกวด ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ จนได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย และสามารถนำไปต่อยอดให้กับเกษตรกรใช้ได้จริงในบางพื้นที่ หลังจากที่ใช้เวลาในการประดิษฐ์คิดค้นกันเพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น
อีกทั้งการนำถังโยกจากเครื่องพ่นยาฆ่าแมลงมาดัดแปลง ยังมีต้นทุนแค่ถังละ 700-800 บาท ซึ่งถูกกว่าการไปซื้อถังอื่นๆ มาใช้ โดยล่าสุดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง ได้ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรแล้ว และมีเกษตรกรให้ความสนใจตอบรับสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวเข้ามาแล้วหลายสิบราย อย่างไรก็ตาม ยังต้องปรับปรุงถังเก็บน้ำยางพาราอีกบางส่วน เพื่อให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

 

Manager online 07.03.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร