Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

นักอนุรักษ์ขนสารพัดแกดเจ็ตต่อกรนักล่าสัตว์ป่าในอินโด  

          งานต่อกรกับผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าในอินโดนีเซียก้าวสู่ 4.0 เมื่อนักอนุรักษ์ขนเทคโนโลยีไฮเทคทั้งบาร์โค้ดดีเอ็นเอ ไปจนถึงแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ไว้รับมือกลุ่มผู้ทำผิดกฎหมาย
ป่าฝนอันหนาทึบของอินโดนีเซียที่กระจายไปทั่วประเทศที่อุดมด้วยหมู่เกาะกว่า 17,000 เกาะนี้ ส่งเสริมให้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้มีความหลากหลายทางชีวภาพในระดับสูงสุด
ทว่า อินโดนีเซียก็อยู่แถวหน้าของการค้าผิดกฎหมายที่ผลักดันให้สิ่งมีชีวิตหลายสปีชีส์อยู่ขอบเหวของการสูญพันธุ์ ตามรายงานของเอเอฟพีการค้าสิ่งมีชีวิตผิดกฎหมายทั้งพืชและสัตว์นี้มีมูลค่าถึง 2.3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ
เพื่อต่อสู้ต่อปัญหาดังกล่าว นักอนุรักษ์เริ่มใช้แกดเจ็ตใหม่ๆ เพื่อปกป้องสัตว์ป่าที่หายากของประเทศหมู่เกาะแห่งนี้ และกำลังถูกคุกคาม
แมทธิว พริตเชตต์ (Matthew Pritchett) จากมูลนิธิฟรีแลนด์ (Freeland Foundation) ที่ต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่า บอกเอเอฟพีว่าเเทคโนโลยีจะช่วยให้คนทำงานจับคนร้ายได้อย่างไม่ต้องสงสัย โดยอาชญากรรมที่อยู่เบื้องหลังการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายนั้น เป็นกลุ่มจัดตั้งขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนอย่างมาก
เพื่อติดตามกลุ่มลักลอบค้าสัตว์ป่า กลุ่มนักอนุรักษ์ได้เริ่มใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกับที่ใช้สู้กับกลุ่มค้ายาและเจ้าพ่อมาเฟีย อย่างเช่นสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (Wildlife Conservation Society: WCS) ซึ่งทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของอินโดนีเซีย ก็ใช้ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ แบบเดียวกับที่ใช้ทำแผนที่เครือข่าย และสกัดเอาข้อมูลจากอุปกรณ์
ขณะที่กลุ่มอนุรักษ์หน่วยกู้ภัยสัตว์นานาชาติอินโดนีเซีย (International Animal Rescue Indonesia: IAR) ก็เริ่มใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดดีเอ็นเอเพื่อตรวจหาหลักฐานคดีอาชญากรรม ซึ่งเทคนิคดังกล่าวเป็นวิธีจำแนกชนิดสัตว์โดยอาศัยลำดับพันธุกรรทสายสั้นๆ จำแนกสปีชีส์
นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีตรวจตัวอย่างเนื้อเยื่อจากสัตว์ของกลางที่ถูกยึด ซึ่งจะนำไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลได้ว่าสัตว์ที่เป็นของกลางนั้นเป็นสปีชีส์หรือสปีชีส์ย่อย ซึ่งไม่ใช่ทั้งหมด
ตอนนี้กลุ่มอนุรักษ์หน่วยกู้ภัยสัตว์นานาชาติอินโดนีเซียได้นำเทคโนโลยีบาร์โค้ดมาจำแนกตัวนางอายซึ่งเป็นสัตว์ไพรเมทมีพิษที่ถูกล่าจนเกือบสูญพันธุ์ เพราะถูกนำไปใช้ในการแพทย์จีนแบบโบราณ
คริสติน รัตเทล (Christine Rattel) ที่ปรึกษาโครงการของหน่วยกู้ภัยสัตว์นานาชาติอินโดนีเซียบอกเอเอฟพีว่า หากเรามีสัตว์ที่เรารู้ต้นกำเนิด และปรากฏสัตว์ชนิดนั้น ณ ที่หนึ่ง เช่น กรุงจาร์กาตาของอินโดนีเซีย เราก็สามารถเปรียบเทียบตัวอย่างพันธุกรรมได้ จากนั้นก็จะระบุแคบลงไปถึงจุดที่มีการล่าสัตว์ป่าอย่างเป็นล่ำเป็นสัน ตลอดจนเส้นทางลักลอบค้า
ทว่า เชี่ยวชาญระบุว่า แม้จะมีเทคโนโลยีที่ดีเยี่ยม แต่หากกฎหมายไม่เอื้ออำนวยหรือไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ต่อให้มีเทคโนโลยีมากแค่ไหนก็ไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

Manager online 12.03.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร