Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

สุดอึ้ง! ผลวิจัยพบ “พลาสติก” ปนเปื้อนในน้ำดื่มบรรจุขวดหลายยี่ห้อ สำรวจใน “ไทย” ก็เจอ  

          อนุภาคพลาสติกที่พบมีทั้งพอลีโพรพิลีน, ไนลอน และพอลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) ซึ่งใช้ในการผลิตฝาขวด
“จากผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 65 ของอนุภาคที่พบมีลักษณะเป็นเศษพลาสติก ไม่ใช่เส้นใย” เมสัน ให้สัมภาษณ์
“ดิฉันเข้าใจว่าการปนเปื้อนน่าจะเกิดขึ้นระหว่างที่น้ำถูกบรรจุลงขวด พลาสติกส่วนใหญ่ที่พบมาจากตัวขวด ฝาพลาสติก และขั้นตอนการบรรจุในโรงงานอุตสาหกรรม”
ระดับความหนาแน่นของอนุภาคพลาสติกมีตั้งแต่ “ศูนย์เรื่อยไปจนเกินกว่า 10,000 อนุภาคต่อน้ำ 1 ขวด” รายงานระบุ
ไมโครพลาสติก ซึ่งหมายถึงอนุภาคพลาสติกที่มีขนาด 100 ไมครอน (0.10 มิลลิเมตร) มีการตรวจพบโดยเฉลี่ย 10.4 อนุภาคต่อน้ำ 1 ลิตร ส่วนอนุภาคที่มีขนาดเล็กลงไปอีกจะพบเฉลี่ยสูงถึง 325 อนุภาคต่อน้ำ 1 ลิตร
สำหรับน้ำดื่มยี่ห้ออื่นๆ ที่รายงานระบุว่ามีการปนเปื้อนอนุภาคพลาสติกเช่นกัน ได้แก่ Bisleri, Epura, Gerolsteiner, Minalba และ Wahaha
อย่างไรก็ดี ผู้เชี่ยวชาญเน้นย้ำว่า “ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน” ว่าอนุภาคพลาสติกเหล่านี้ก่อความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภคมากน้อยเพียงใด
“เราทราบเพียงว่ามันเชื่อมโยงกับความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งบางประเภท ปัญหาจำนวนตัวอสุจิน้อยในเพศชาย รวมถึงโรคอื่นๆ เช่น สมาธิสั้น (ADHD) และออทิสติก” เมสัน ระบุ
“เราต่างทราบดีว่าโรคเหล่านี้เกี่ยวข้องกับสารเคมีสังเคราะห์ในสภาพแวดล้อม และพลาสติกก็เป็นหนึ่งช่องทางที่สารเคมีเหล่านี้จะเข้าไปในร่างกายของเรา”
ผลวิจัยโดย Orb Media ก่อนหน้านี้ยังพบอนุภาคพลาสติกปนเปื้อนใน “น้ำประปา” ด้วย ทว่าในปริมาณที่ต่ำกว่า
“โดยทั่วไปแล้ว น้ำประปายังถือว่าปลอดภัยมากกว่าน้ำดื่มบรรจุขวด” เมสัน กล่าว
นักวิจัยกลุ่มนี้ใช้เทคนิคการย้อมสีไนล์เรด (Nile Red staining) ซึ่งเมื่อส่องด้วยแสงสีฟ้าจะทำให้อนุภาคพลาสติกเรืองแสงจนมองเห็นได้ชัดเจน
แจ็คเกอลีน ซาวิตซ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายของกลุ่มอนุรักษ์ทางทะเลโอเชียนา (Oceana) ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยชิ้นนี้ ระบุว่า นี่คือหลักฐานยืนยันว่าสังคมควรหยุดใช้ขวดพลาสติกกันอย่างแพร่หลาย
“เรารู้ดีว่าพลาสติกเข้าไปสะสมอยู่ในตัวของสัตว์ทะเล และนั่นหมายความว่าพวกเราเองก็เสี่ยงต่อการรับมันเข้าไปทุกๆ วัน” เธอกล่าว

 

Manager online 15.03.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร