Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

การฉีดสีเซลล์มะเร็ง จะช่วยให้แพทย์ผ่าตัดได้แม่นยำมากขึ้น  

          โดยปกติแล้ว การผ่าตัดเนื้อร้ายเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อรักษาโรคมะเร็ง และโดยทั่วไปหากผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดกลับมาเป็นมะเร็งอีก เหตุผลสำคัญก็คือยังมีเซลล์มะเร็งหลงเหลืออยู่ หรือแพทย์ตรวจไม่พบเนื้อร้าย ทำให้ไม่สามารถผ่าตัดเซลล์ดังกล่าวออกไปได้หมด
          แต่ขณะนี้ เทคโนโลยีการแพทย์ใหม่อาจจะช่วยให้ศัลยแพทย์สามารถเห็นและแยกแยะเซลล์เนื้อดีกับเนื้อร้ายได้ดีขึ้น ซึ่งจะเพิ่มโอกาสการอยู่รอดของคนไข้โรคมะเร็งด้วย
โดยขณะนี้กำลังมีการทดลองใช้สีเพื่อย้อมให้เซลล์มะเร็งเรืองแสง เพื่อช่วยให้แพทย์ผ่าตัดสามารถทำงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
และกำลังมีการศึกษาทดลองขนาดใหญ่อยู่สองชิ้นเพื่อนำผลไปขออนุมัติต่อองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ และบริษัทเวชภัณฑ์ Johnson & Johnson ก็เพิ่งลงทุนราว 40 ล้านดอลลาร์ในการทดลองชิ้นหนึ่งด้วย
การทดลองชิ้นหนึ่งใช้สีย้อมที่เรียกว่า ICG ซึ่งใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์หลายด้านอยู่แล้ว โดยฉีดสีดังกล่าวทางเส้นเลือดเข้าไปในตัวคนไข้ หนึ่งวันก่อนการผ่าตัดและสีนี้จะไปจับตัวอยู่ที่เซลล์มะเร็ง และเรืองแสงขึ้นเมื่อถูกฉายด้วยไฟที่มีคลื่นใกล้แถบแสงอินฟราเรด
มีการทดลองดังกล่าวกับเซลล์มะเร็งทั้งที่ปอดและในสมอง โดยนายแพทย์ Sunil Singhal ศัลยแพทย์ผ่าตัดมะเร็งจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเพนซิลเวเนีย กล่าวว่า การย้อมสีหรือการทำให้เซลล์มะเร็งเรืองแสงนี้ ช่วยให้แพทย์ผ่าตัดมั่นใจได้ว่าจะไม่ตัดเซลล์เนื้อร้ายน้อยไป หรือมากไปเกินกว่าที่จำเป็น
ในการทดลองชิ้นหนึ่ง เม็ดสีที่ฉีดเข้าไปในตัวคนไข้ช่วยให้แพทย์เห็นเซลล์มะเร็ง 56 จาก 59 ตำแหน่งได้อย่างชัดเจนรวมทั้งยังช่วยให้พบเซลล์มะเร็งอีก 6 ตำแหน่ง ซึ่งไม่เคยเห็นหรือตรวจพบมาก่อนด้วย
การทดลองย้อมสีเซลล์มะเร็งนี้ถ้าเป็นผลสำเร็จ ก็จะนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านม เพราะราว 1 ใน 3 ของสตรีที่ต้องรับการผ่าตัดมะเร็งเต้านมนั้น มักต้องเข้ารับการผ่าตัดซ้ำสอง เนื่องจากแพทย์ไม่สามารถตัดเซลล์เนื้อร้ายออกไปได้หมด
แพทย์หญิง Barbara Smith ศัลยแพทย์ทรวงอกที่โรงพยาบาล Massachusetts General บอกว่า การผ่าตัดที่อาศัยการย้อมสีเซลล์มะเร็งนี้ จะเป็นการดีกว่ามาก ถ้าช่วยให้แพทย์สามารถเห็นและระบุตำแหน่งได้ชัดเจนเพื่อตัดเนื้อร้ายออกไป แม้จะมากกว่าที่จำเป็นบ้างก็ตาม แทนที่จะตัดน้อยไปแต่ยังมีเซลล์มะเร็งหลงเหลืออยู่ ทำให้ต้องกลับไปทำการผ่าตัดเป็นครั้งที่สอง

 

Voice of America 15.03.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร