Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ผลการวิจัยชี้ เซลล์สมองส่วนความจำและเรียนรู้จะหยุดสร้างเซลล์ใหม่เมื่อคนเราอายุ 13 ปี   

          จากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงวารสาร Nature ของประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมาบอกว่า สมองของเราจะหยุดสร้างเซลล์ประสาทใหม่ก่อนเราเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เสียอีก แต่ก็มีการถกเถียงกันในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ เพราะบางกลุ่มเชื่อว่าสมองของเรามีการผลิตเซลส์สมองใหม่วันละหลายร้อยเซลล์ แต่บางกลุ่มเชื่อว่าเราจะมีเซลล์สมองใหม่น้อยลงเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่
เซลล์ประสาทในร่างกายมนุษย์ถูกสร้างขึ้นโดยเซลล์ต้นกำเนิด หรือสเต็มเซลล์ (Stem Cells) ที่มีหน้าที่สร้างเซลล์ใหม่ทดแทนเซลล์เก่า นักวิจัยจึงใช้เนื้อเยื่อตัวอย่างในสมองส่วนฮิปโปแคมปัส (Hippocampus) ของผู้เสียชีวิตแล้วและจากบุคคลหลังได้รับการผ่าตัด โดยตัวอย่างทั้ง 59 คนมีอายุตั้งแต่ยังเป็นตัวอ่อนในครรภ์ไปจนถึงวัยผู้ใหญ่
“พวกเราไม่พบเซลล์ประสาทอ่อนหรือเซลล์ประสาทใหม่ที่กำลังแบ่งตัวในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากกว่า 18 ปีเลย แต่พบในตัวอ่อนในครรภ์จนถึงเด็กอายุ 1 ปี ก่อนจะลดลงเมื่ออายุ 7 ปีและ 13 ปี” อาร์ตูโร อัลบาเรซ-บายลา นักเขียนอาวุโสของงานวิจัยนี้ และศาสตราจารย์การผ่าตัดระบบประสาทของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียกล่าว
เรเน เฮน ศาสตราจารย์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์และประสาทวิทยา และเภสัชวิทยาของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางสมองคาฟลี มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ออกมาแย้งงานวิจัยนี้ว่าไม่น่าเชื่อถือ เพราะมีงานวิจัยเกี่ยวกับจำนวนเซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสของมนุษย์น้อยมาก
“การใช้เนื้อเยื่อจากมนุษย์ที่เสียชีวิตแล้ว เนื้อเยี่อส่วนใหญ่จะไม่มีคุณภาพ จึงเป็นเรื่องยากที่จะประเมินจำนวนเซลล์ประสาท รวมถึงเนื้อเยื่อจากตัวอย่างหลังรับการผ่าตัดที่อาจมีปัจจัยทางชีวภาพอื่นๆ เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ที่มีภาวะความเครียด มีภาวะทางจิต หรือมีอาการอักเสบ จะมีเซลล์ประสาทลดลง” เรเนกล่าว
แต่สำหรับ เจสัน สไนเดอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จากภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย บอกว่างานวิจัยนี้น่าสนใจ เพราะเห็นได้ชัดว่าสมองของเรามีความสามารถในการสร้างเซลล์ใหม่ลดลงเมื่ออายุมากขึ้น หากเราเข้าใจวิธีการสร้างเซลล์ประสาท เราอาจสามารถใช้มันเพื่อทดแทนเซลล์ที่ตายแล้วได้
อย่างไรก็ตาม งานวิจัยชิ้นนี้ต้องทำการศึกษาอย่างจริงจังเพื่อหาคำตอบกันต่อไป

 

Photos: shutterstock

อ้างอิง:    edition.cnn.com/2018/03/07/health/new-brain-cells-adulthood-study/index.html?sr=twCNN030718new-brain-cells-adulthood-study0718PMStoryGal

thestandard 20.03.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร