Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

สิ่งทอพิเศษป้องกันคมเขี้ยว ลดเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า  

          ทำความรู้จัก...สิ่งทอพิเศษ 4 ประเภทผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ที่มีความเหนียวที่ช่วยป้องกันเขี้ยวสัตว์กัด ตามคำแนะนำของนักวิทยาศาสตร์สิ่งทอ ม.ธรรมศาสตร์ ช่วยลดความเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าที่กำลังระบาด
          อาจารย์จิราพร หุตะกมล นักวิทยาศาสตร์สิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) แนะเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสุนัขหรือแมวจำนวนมาก อาทิ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่เทศบาล เจ้าหน้าที่ดูแลสุนัขจรจัด ฯลฯ ควรสวมใส่ “เสื้อผ้าที่ทำจากเส้นใยสังเคราะห์ที่มีความเหนียว” อย่าง ไนลอน โอลีฟิน ที่มีความแข็งแรง และเหนียวกว่าเส้นด้ายที่ใช้ถักทอเสื้อผ้าปกติ โดยสามารถรับแรงดึงและทนทานต่อการขัดถู และ “เนื้อผ้าที่มีความหนามากกว่า 0.30-0.50 มิลลิเมตร” หรือจากการนำผ้าทอสองผืนมาทับ 2 ชั้นขึ้นไป มาเย็บเกี่ยวให้แนบสนิทจนรวมเป็นผ้าผืน จะช่วยเพิ่มความหนาของชั้นผ้า สามารถชะลอการเข้าถึงของเขี้ยวสุนัข และบรรเทาอาการบาดเจ็บหากโดนสุนัขกัด
 พร้อมแนะกรณีลดการพึ่งพาหนังหรือขนสัตว์แท้ เพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าหรือกระเป๋าแฟชั่น สามารถใช้ขนสังเคราะห์-เส้นใยอะคริลิค เส้นใยสังเคราะห์ที่มีต้นทุนต่ำ ดูแลรักษาง่าย อีกทั้งยังมีผิวสัมผัสที่นุ่มนวล โดยสามารถให้ความอบอุ่นเหมือนเส้นใยจากขนสัตว์แท้
ทั้งนี้ สำหรับคุณลักษณะของเสื้อผ้าในข้างต้น เป็นเพียงการป้องกันในเบื้องต้น โดยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยร่วม อาทิ ความดุร้าย ความยาวของเขี้ยวสุนัขหรือเล็บแมว และบริเวณที่โดนสุนัขกัดหรือโดนแมวข่วน เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม กรณีที่ประชาชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกสุนัขกัดหรือข่วน ให้รีบล้างทำความสะอาดแผลและไปพบแพทย์ทันที เพื่อป้องกันเชื้อในเบื้องต้น ขณะเดียวกันประชาชนที่มีสุนัขหรือแมวอยู่ภายใต้การดูแล ควรพาไปขึ้นทะเบียนสัตว์และฉีดวัคซีนป้องกัน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสัตว์เลี้ยง

 

Bangkokbiznews 21.03.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร