Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

'ยางรถยนต์อัจฉริยะ' เปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอ็อกซิเจน   

          ยางล้อรถยนต์แบบใหม่ที่กู้ดเยียร์ (Goodyear)กำลังพัฒนานี้ เป็นยางล้อรถยนต์แห่งอนาคต มีลักษณะใสเเละมีสีเขียว เพราะภายในบรรจุมอสมีชีวิตเอาไว้จนเต็ม
          เซบาสเตียน ฟอนเทน (Sebastien Fontaine) นักออกแบบทางอุตสาหกรรมอาวุโสแห่งบริษัทกู้ดเยียร์ กล่าวว่า ยางล้อรถยนต์ยุคใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อมนี้ มีชื่อเรียกว่า “อ็อกซิจีน” (Oxygene) เหมาะแก่การใช้งานในเมืองใหญ่ที่มีประชากรสิบล้านคนขึ้นไป เพราะจะมีรถยนต์ใช้กันถึงสองล้านกว่าคัน
มอสที่บรรจุอยู่ภายในยางล้อรถยนต์ช่วยดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2 ผ่านรูขนาดเล็กๆ หลายรูที่อยู่บริเวณขอบยาง เเล้วเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นแก๊สอ็อกซิเจน ผ่านขั้นตอนการสังเคราะห์เเสงตามธรรมชาติ ซึ่งต้องใช้เเสงแดด
เเละนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมตัวยาง “อ็อกซิจีน” จึงมีความใส
นอกจากนี้ ลายหยักบนล้อยางจะช่วยให้ล้อดูดซับน้ำ ซึ่งจำเป็นสำหรับมอสเพื่อใช้ร่วมกับแสงแดดในการเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นอ็อกซิเจน
นอกเหนือจากจะช่วยลดมลพิษลงเเล้ว ยางล้อรถยนต์สีเขียว “อ็อกซิจีน” ยังผลิตกระเเสไฟฟ้าเองได้ด้วย จากพลังงานที่เกิดจากการสังเคราะห์เเสง
ยางล้อรถยนต์ชนิดใหม่นี้ทำขึ้นจากยางที่ได้จากยางล้อรถยนต์เก่าที่นำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ซึ่ งช่วยลดปริมาณขยะลง
จิม โฮล์เดอร์ (Jim Holder) ผู้อำนวยการฝ่ายบรรณาธิการของนิตยสารออโต้คาร์ เเม็กกาซีน (Autocar Magazine) กล่าวว่า อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ประสบปัญหาในการกำจัดยางล้อรถยนต์ใช้เเล้วมานานเเล้ว และต้องการหาทางออกแก่เรื่องนี้ โดยจะต้องเป็นเเนวทางแก้ปัญหาแบบองค์รวม ไม่ควรทิ้งให้เป็นปัญหาของผู้ผลิตรถยนต์ต้องรับมืออยู่ฝ่ายเดียวเพราะมีปัญหาสิ่งเเวดล้อมรอบด้านที่ต้องคำนึงถึง ตั้งเเต่การผลิตรถยนต์ไปจนถึงการขับขี่รถยนต์
เขาชี้ว่า บริษัทกู้ดเยียร์กำลังพยายามหาทางแก้ปัญหานี้ด้วยการพัฒนายางล้อสีเขียวนี้
ยางล้อสีเขียว “อ็อกซิจีน” ที่เป็นมิตรต่อส่งเเวดล้อมนี้ ยังจะต้องนำไปทดสอบภาคสนามอีกหลายครั้ง ก่อนที่จะออกมาใช้งานจริงๆ ได้กับรถยนต์ที่ขับขี่กันตามท้องถนน
เเต่บริษัทกู้ดเยียร์ชี้ว่า เป็นไปได้ที่ยางล้อรถยนต์ที่ทำความสะอาดอากาศไปในตัวนี้ น่าจะออกมาสู่ตลาดผู้บริโภคได้ภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

 

Voice of America 28.03.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร