Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

"แมงกะพรุนเพื่อนรัก" รวมความรู้ที่ถูกต้อง ป้องกันช่วยผิด ทำผู้ป่วยตายเร็ว  

          หน้าร้อนแล้ว...ร่างกายต้องการทะเล แต่ใครเที่ยวเพลินแล้วพลาดไปเจอแมงกะพรุน ทั้งแมงกะพรุนทั่วไป แมงกะพรุนกล่อง หรือเรือรบโปรตุเกส เราต้องช่วยเหลือให้ถูกวิธี ไม่อย่างนั้นจะทำเพื่อนตายเร็วขึ้น
          ขอแนะนำ "แมงกะพรุนเพื่อนรัก" ซึ่งเป็นแฟนเพจเฟซบุ๊กที่ให้ความรู้เนื่องแมงกะพรุนอย่างถูกต้องโดยคณะทำงานด้านสัตว์ทะเลมีพิษ และมลพิษทางทะเล ภายใต้คณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
นวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่องในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในคณะทำงานด้านสัตว์ทะเลมีพิษ และมลพิษทางทะเล เผยกับทีมข่าวผู้จัดการวิทยาศาสตร์ว่า ข้อมูลเกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่องที่เผยแพร่กันตามสื่อต่างๆ นั้นยังไม่ค่อยถูกต้อง และหลายครั้งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นอันตรายมากกว่าเดิม
สำหรับแมงกะพรุนกล่องนั้นค่อนข้างเป็นเรื่องใหม่สำหรับเมืองไทย แต่จากการศึกษาพบว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในไทยในนานแล้ว และมีความแตกต่างจากแมงกะพรุนกล่องที่พบในพื้นที่อื่นๆ ของโลก และไทยจำเป็นต้องศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ของตัวเอง ซึ่งคณะทำงานต้องการข้อมูลที่ต้องก่อนเผยแพร่ออกไป
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 มี.ค.ที่ผ่านมา แฟนเพจเฟซบุ๊กของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายงานว่า ศูนย์วิจัย ทช.ได้ออกสำรวจแมงกะพรุนพิษ บริเวณเกาะหมาก จ.ตราด ระหว่างวันที่ 19-21 มี.ค. แล้วพบแมงกะพรุนกล่อง Chironex specie C บริเวณอ่าวกะทิง จำนวน 53 ตัว และพบแมงกะพรุนชนิดเดียวกันนี้บริเวณอ่าวขาวจำนวน 40 ตัว และได้ให้คำแนะนำในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักท่องเที่ยว
ทางด้านนวลกันยาได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า เราแยกแมงกะพรุนกล่องที่พบว่า specie C เพราะพบอยู่ในน่านน้ำไทย และอยู่ในระหว่างรอขึ้นทะเบียน เพราะค่อนข้างแตกต่างจากชนิดที่ขึ้นทะเบียนแล้วในประเทศอื่น จึงไม่สามารถใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ในหนังสือ ได้โดยตรง และนักวิชาการพยายามเลี่ยงการสื่อสารว่าสายพันธุ์ใหม่ เนื่องจากแมงกะพรุนอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยมานาน แค่ใหม่สำหรับชาวโลกเท่านั้น
ทว่าในส่วนของการปฐมพยาบาลนั้นพบว่า การช่วยเหลือที่ผิดวิธีนั้น เป็นการทำร้ายผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า ซึ่งเบื้องต้นแนะนำให้ใช้น้ำส้มสายชูในการปฐมพยาบาล โดยราดให้ทั่วบริเวณที่ถูกแมงกะพรุนอย่างน้อย 30 วินาที ห้ามขัดถู และให้ผู้บาดเจ็บอยู่นิ่งๆ เพื่อลดการยิงเข็มพิษของแมงกะพรุน ส่วนเบอร์โทรสำหรับเรียกรถพยาบาลคือ 1669
ติดตามแฟนเพจ "แมงกะพรุนเพื่อนรัก" ได้ที่
https://www.facebook.com/ThaiBoxJellyfish

Manager online 28.03.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร