Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

นักวิทย์ค้นพบอวัยวะใหม่ ใหญ่สุดในร่างกายมนุษย์  

          ผลการศึกษา ซึ่งเผยแพร่ในวารสาร Scientific Reports ระบุว่า อวัยวะใหม่ที่ค้นพบนี้คือ “Interstitium” หรือช่องว่างที่อยู่ทั่วร่างกาย ซึ่งเต็มไปด้วยของเหลว พบได้ทั้งในและระหว่างเนื้อเยื้อ รวมถึงระหว่างเซลล์ โดย ดร. “นีล ไทเซ” (Neil Theise) ศาสตราจารย์ด้านพยาธิวิทยาของ ศูนย์การแพทย์ NYU Langone ในนครนิวยอร์ก ของสหรัฐฯ ที่ร่วมเขียนงานวิจัยชิ้นดังกล่าวระบุว่า “อินเตอร์สติเทียม” นี้ มีน้ำหนักรวมประมาณ 20% ของมวลกาย ซึ่งถือว่าใหญ่กว่าผิวหนัง ที่เคยเป็นอวัยวะใหญ่ที่สุดของมนุษย์ ด้วยน้ำหนัก 16% ของมวลกาย 
สำหรับ “อินเตอร์สติเทียม” ในแต่ละส่วนของร่างกาย มีลักษณะเดียวกัน และทำหน้าที่เหมือนกัน ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็น การซึมซับแรงกระแทกเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อภายในร่างกาย  การค้นพบดังกล่าวอาจช่วยไขปริศนาเกี่ยวกับกลไกที่ก่อให้เกิดโรคบางโรคได้ เช่น การเกิดพังผืดและมะเร็ง ซึ่งทีมวิจัยคาดว่าช่องว่างระหว่างเนื้อเยื่อ หรือ “อินเตอร์สติเทียม” อาจเป็นตัวการที่ทำให้เชื้อมะเร็งแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย
ส่วนสาเหตุที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถสังเกตว่า “อินเตอร์สติเทียม” คืออีกหนึ่งอวัยวะของร่างกาย เพราะเวลาที่นักวิทยาศาสตร์จะศึกษาเนื้อเยื้อร่างกาย กระจกสไลด์ที่จะนำมาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ มักจะถูกรีดของเหลวออกจนหมด ทำให้“อินเตอร์สติเทียม” ไม่เหลือโครงสร้างเดิม จนทำให้ถูกคิดว่าเป็นเพียงคอลลาเจน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่ห่อหุ้มร่างกาย แต่ทีมนักวิทยาศาสตร์ ที่ทำการศึกษาเรื่องนี้ได้ใช้ระบบสร้างภาพแบบใหม่ด้วยการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอล ซึ่งช่วยให้สามารถศึกษาเนื้อเยื่อที่ยังมีชีวิตในระดับจุลภาคได้ 

 


 

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร