Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ครั้งแรกในโลก ทีมแพทย์ใช้ ‘ภูมิคุ้มกันบำบัด’ กำจัดมะเร็งเต้านมระยะลุกลาม จนเนื้อร้ายหายไปทั้งหมด  

          เมื่อพูดถึงโรคร้ายอย่างมะเร็ง ภาพจำของใครหลายคนคือภัยอันตรายที่คุกคามชีวิต ความน่ากลัวของมันคือยังมีหลายเคสที่เรายังหาทางรักษาไม่ได้ แต่ด้วยเทคโนโลยีการแพทย์อันทันสมัย ได้ทำให้เรายังมีความหวังในการต่อสู้กับพวกมัน
.ล่าสุดนี้ ทีมแพทย์ในสหรัฐฯ สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมระยะลุกลาม (Advanced-stage breast cancer) จนทำให้เธอกลับมามีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นได้ ที่น่าสนใจคือ มันเป็นการใช้แนวทางการรักษาด้วย ‘ภูมิคุ้มกันบำบัด’ หรือที่เรียกว่า Immunotherapy
.สำนักข่าว AFP ระบุว่านี่เป็นครั้งแรกของโลกที่ Immunotherapy ถูกนำมาใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะลุกลามจนช่วยให้ผู้ป่วยหายดีขึ้นได้
.ถ้าจะอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆ ได้ว่า ภูมิคุ้มกันบำบัด คือ การใช้ยาเข้าไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันในตัวเราให้มีพลังต่อสู้กับเซลล์มะเร็งได้มากขึ้น
.ในกรณีของผู้ป่วยรายนี้ แพทย์ได้ตัดชิ้นเนื้อที่มีเซลล์ผิดปกติออกมา จากนั้นก็แยกเซลล์ภูมิคุ้มกันออกจากก้อนเนื้องอกไปอัพเกรดในห้องแล็บ เพื่อให้มันมีความสามารถกำจัดเซลล์มะเร็งได้ ก่อนที่จะนำเซลล์ภูมิคุ้มกันเวอร์ชั่นใหม่กลับไปสู่ร่างกายผู้ป่วย เพื่อต่อสู้กับเจ้าเซลล์วายร้ายจนได้รับชัยชนะ
.ทั้งนี้ เซลล์ภูมิคุ้มกันที่ถูกฉีดกลับเข้าไปมีจำนวนมากถึง 8 หมื่นล้านเซลล์ โดยระหว่างการรักษานี้ แพทย์ก็ได้ให้ผู้ป่วยทานยา Pembrolizumab ซึ่งเป็นยาสำหรับต่อสู้กับโรคมะเร็งควบคู่กันไปด้วย
.Judy Perkins ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการนี้เล่าว่า เธอเคยคิดไว้ว่าอาจจะต้องเสียชีวิตจากโรคร้าย แต่ตอนนี้เธอเองก็กลับมาแข็งแรงได้อย่างเกิดคาด “ตอนนั้นฉันตัดสินใจลาออกจากงาน เพื่อวางแผนสำหรับการเสียชีวิต ฉันมีสิ่งที่อยากทำมากมายก่อนชีวิตนี้จะจบลง เช่นไปผจญภัยที่ Grand Canyon แต่ตอนนี้ฉันก็กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแล้ว” Perkins เล่า
.แม้การรักษาครั้งนี้จะประสบความสำเร็จกับผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม แต่มันยังเป็นหมุดหมายสำคัญอีกครั้งของวงการแพทย์ ที่จะนำไปต่อยอดเพื่อรักษามะเร็งในรูปแบบอื่นๆ ต่อไป
.ตามไปดูรายละเอียดการรักษาจากเปเปอร์สรุปผลได้ที่ : https://www.nature.com/articles/s41591-018-0040-8.epdf

 

The Matter 06.06.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร