หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ครั้งแรกในโลก ทีมแพทย์ใช้ ‘ภูมิคุ้มกันบำบัด’ กำจัดมะเร็งเต้านมระยะลุกลาม จนเนื้อร้ายหายไปทั้งหมด  

          เมื่อพูดถึงโรคร้ายอย่างมะเร็ง ภาพจำของใครหลายคนคือภัยอันตรายที่คุกคามชีวิต ความน่ากลัวของมันคือยังมีหลายเคสที่เรายังหาทางรักษาไม่ได้ แต่ด้วยเทคโนโลยีการแพทย์อันทันสมัย ได้ทำให้เรายังมีความหวังในการต่อสู้กับพวกมัน
.ล่าสุดนี้ ทีมแพทย์ในสหรัฐฯ สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมระยะลุกลาม (Advanced-stage breast cancer) จนทำให้เธอกลับมามีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นได้ ที่น่าสนใจคือ มันเป็นการใช้แนวทางการรักษาด้วย ‘ภูมิคุ้มกันบำบัด’ หรือที่เรียกว่า Immunotherapy
.สำนักข่าว AFP ระบุว่านี่เป็นครั้งแรกของโลกที่ Immunotherapy ถูกนำมาใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะลุกลามจนช่วยให้ผู้ป่วยหายดีขึ้นได้
.ถ้าจะอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆ ได้ว่า ภูมิคุ้มกันบำบัด คือ การใช้ยาเข้าไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันในตัวเราให้มีพลังต่อสู้กับเซลล์มะเร็งได้มากขึ้น
.ในกรณีของผู้ป่วยรายนี้ แพทย์ได้ตัดชิ้นเนื้อที่มีเซลล์ผิดปกติออกมา จากนั้นก็แยกเซลล์ภูมิคุ้มกันออกจากก้อนเนื้องอกไปอัพเกรดในห้องแล็บ เพื่อให้มันมีความสามารถกำจัดเซลล์มะเร็งได้ ก่อนที่จะนำเซลล์ภูมิคุ้มกันเวอร์ชั่นใหม่กลับไปสู่ร่างกายผู้ป่วย เพื่อต่อสู้กับเจ้าเซลล์วายร้ายจนได้รับชัยชนะ
.ทั้งนี้ เซลล์ภูมิคุ้มกันที่ถูกฉีดกลับเข้าไปมีจำนวนมากถึง 8 หมื่นล้านเซลล์ โดยระหว่างการรักษานี้ แพทย์ก็ได้ให้ผู้ป่วยทานยา Pembrolizumab ซึ่งเป็นยาสำหรับต่อสู้กับโรคมะเร็งควบคู่กันไปด้วย
.Judy Perkins ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการนี้เล่าว่า เธอเคยคิดไว้ว่าอาจจะต้องเสียชีวิตจากโรคร้าย แต่ตอนนี้เธอเองก็กลับมาแข็งแรงได้อย่างเกิดคาด “ตอนนั้นฉันตัดสินใจลาออกจากงาน เพื่อวางแผนสำหรับการเสียชีวิต ฉันมีสิ่งที่อยากทำมากมายก่อนชีวิตนี้จะจบลง เช่นไปผจญภัยที่ Grand Canyon แต่ตอนนี้ฉันก็กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแล้ว” Perkins เล่า
.แม้การรักษาครั้งนี้จะประสบความสำเร็จกับผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม แต่มันยังเป็นหมุดหมายสำคัญอีกครั้งของวงการแพทย์ ที่จะนำไปต่อยอดเพื่อรักษามะเร็งในรูปแบบอื่นๆ ต่อไป
.ตามไปดูรายละเอียดการรักษาจากเปเปอร์สรุปผลได้ที่ : https://www.nature.com/articles/s41591-018-0040-8.epdf

 

The Matter 06.06.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร