Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ชวนเรียนรู้เรื่องราวมหัศจรรย์   

สดร.ชวนน้องๆ ร่วมเรียนรู้เรื่องราวมหัศจรรย์ของปรากฏการณ์ “สุริยุปราคา” ชูไฮไลท์ “ครบรอบ 150 สุริยุปราคาหว้ากอ” ในงานมหกรรมวิทย์ฯ ภูมิภาค 4-10 มิถุนายนนี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชวนชาวเชียงใหม่และผู้สนใจเที่ยวชมบูธนิทรรศการ สดร. ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2561 ระดับภูมิภาค 4-10 มิถุนายนนี้ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ ชูไฮไลท์นิทรรศการ “ครบรอบ 150 ปีสุริยุปราคาหว้ากอ ในปี 2561” เทิดพระเกียรติ ร.4 “กษัตริย์นักดาราศาสตร์” และอีกหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “สุริยุปราคา” ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่คนทั้งโลกเฝ้าติดตาม กิจกรรมที่น่าสนใจภายในบูธ สดร. เช่น จัดแสดงนิทรรศการ “ครบรอบ 150 ปี สุริยุปราคาหว้ากอ” รำลึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์สุริยุปราคาครั้งประวัติศาสตร์ที่บ้านหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 150 ปีก่อน อันสะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ที่ทรงคำนวณและคาดการณ์สถานที่เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในไทยไว้ล่วงหน้า 2 ปี ทั้งยังเป็นการร่วมเรียนรู้สู่อนาคต เพื่อรอคอยการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของ “สุริยุปราคาเต็มดวงในประเทศไทย” ที่คราสเต็มดวงจะพาดผ่านบ้านหว้ากออีกครั้งหนึ่งในวันที่ 11 เมษายน 2613 หรืออีก 52 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับ “ปรากฏการณ์สุริยุปราคา” และปรากฏการณ์เกี่ยวข้อง ร่วมหาคำตอบ “สุริยุปราคาเกิดจากอะไร? จากสื่อการเรียนรู้ “แบบจำลองการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา” ในรูปแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม พร้อมยกทัพกล้องโทรทรรศน์หลากหลายชนิดให้สัมผัสอย่างใกล้ชิด และกิจกรรมเล่นเกมตอบคำถามดาราศาสตร์ชิงรางวัล พบบูธนิทรรศการสถาบันวิจัยดาราศาตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2561 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 4-10 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ (Hall 2 ) เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย Manager online 06.06.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร