หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

พบอีกกุญแจไขปริศนาสัตว์ดึกดำบรรพ์วิวัฒนาการจากปลาขึ้นบก  

นักวิทยาศาสตร์พบอีกกุญแจไขปริศนาสัตว์ดึกดำบรรพ์วิวัฒนาการจากปลาขึ้นบก เผยฟอสซิลสัตว์สี่ขายุคดีโวเนียนในอดีตที่ขุดพบจากแอฟริกาใต้ บ่งบอกสัตว์ดึกดำบรรพ์วิวัฒนาการจากปลาขึ้นสู่บกจากทั่วโลก ไม่จำกัดแค่พื้นที่ในแถบเส้นศูนย์สูตร วิวัฒนาการของสัตว์ดึกดำบรรพ์จากปลามาเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังสี่ขาหรือเตตระพอด (tetrapods) นั้น เป็นเหตุการณ์สำคัญ เพราะสัตว์เตตระพอดน้ำหรือสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกชุดแรกที่วิวัฒนาการขึ้นมาอยู่บนบกนั้นเป็นบรรพบุรุษของสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งหมด นักวิทยาศาสตร์เชื่อมานานว่า วิวัฒนาการดังกล่าวเกิดขึ้นในทวีปลอราเซีย (Laurasia ซึ่งเป็นทวีปขนาดเล็กกว่า ในยุคดีโวเนียนเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนที่โลกแบ่งเป็น 2 ทวีปใหญ่) โดยปัจจุบันพื้นที่ของทวีปดังกล่าวคืออเมริกาเหนือ กรีนแลนด์ และยุโรป เอเอฟพีรายงานว่า นักวิทยาศาสตร์ค้นพบฟอสซิลเตตระพอด 2 ชนิด คือ ตูตูเซียส อัมแลมโบ (Tutusius umlambo) และ อัมแทนเชีย อะเมซานา (Umzantsia amazana) ที่ชายฝั่งเมืองอีสเทิร์นเคป (Eastern Cape) ของประเทศแอฟริกาใต้ใกล้ๆ กับขั้วโลกใต้ การค้นพบล่าสุดบ่งบอกว่า สัตว์สี่ขานี้กระจายอยู่ทั่วโลกตั้งแต่เริ่มวิวัฒนาการแล้ว ขัดกับความเห็นเดิมที่ว่าเตตระพอดน้ำที่อพยพขึ้นมาสร้างอาณาจักรบนบกครั้งแรกนั้น มีวิวัฒนาการอยู่ในแถบศูนย์สูตรที่อบอุ่น ดร.โรเบิร์ต เกส (Dr Robert Gess) หนึ่งในหัวหน้าทีมวิจัยบอกเอเอฟพีว่า ตอนนี้เรามีหลักฐานของเตเตระพอดยุคดีโวเนียนที่พบแถวปลายทวีปกอนด์วานา (Gondwana) หรือเทียบกับปัจจุบันคือแถวๆ ขั้วโลกใต้ ในวงกลมแอนตาร์ติก (Antarctic Circle) ซึ่งฟอสซิลเหล่านั้นก็คือบรรพบุรุษของเรา กอนด์วานาเป็นทวีปใหญ่กว่าลอราเซียในยุคนั้น พื้นที่ในปัจจุบันที่เคยเป็นทวีปกอนด์วานา คือ แอฟริกา อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย แอนตาร์กติกาและอินเดีย แม้ว่าฟอสซิลที่พบจะไม่สมบูรณ์ แต่นักวิทยาศาสตร์เผยว่าเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีลักษณะผสมผสานระหว่างจระเข้และปลา โดยมีหัวและแขนขาที่เทอะทะเหมือนจระเข้ แต่ก็มีครีบเหมือนปลา ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์เคยพบและศึกษาฟอสซิลเตตระพอด 12 ตัวอย่าง ซึ่งทั้งหมดเป็นฟอสซิลในแถบศูนย์สูตรของยุคดีโวเนียน คือพบในบริเวณ 30 องศาเหนือและใต้จากเส้นศูนย์สูตร โดยเกือบทั้งหมดนั้น (ยกเว้นสองตัวอย่าง) พบในพื้นที่เคยเป็นทวีปลอราเซียมาก่อน และมีเพียงกรามเตตระพอด 1 กรามที่พบว่ามาจากกอนด์วานา โดยพบที่ออสเตรเลียตะวันออก หรือยุคนั้นคือตอนเหนือทางชายฝั่งแถบศูนย์สูตรของทวีปกอนด์วานา หลักฐานที่พบก่อนหน้านั้น นำไปสู่ข้อสันนิษฐานว่า เตตระพอดวิวัฒนาการขึ้นแถวๆ แถบศูนย์สูตร หรือมีกำเนิดที่แถบศูนย์สูตร แล้วอพยพขึ้นบกสู่สิ่งแวดล้อมของเขตร้อน ด้วยปัจจัยของทะเลสาบเขตร้อนในยุคดีโวเนียนและสภาพน้ำกร่อยในยุคนั้น น่าจะเป็นกุญแจไขถึงสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่วิวัฒนาการครั้งใหญ่ “ตอนนี้เราก็ทราบว่า ในช่วยปลายยุคดีโวเนียนนั้นเตตระพอดอาศัยอยู่ทั่วโลก ตั้งแต่แถบศูนย์สูตร ไปจนถึงวงกลมแอนตาร์กติก ดังนั้น เป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจจะมีจุดกำเนิดที่ส่วนไหนของโลกก็ได้ และยังอพยพย้ายขึ้นไปส่วนไหนของพื้นดินก็ได้ ซึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างหลากหลายมากจริงๆ” เกสระบุ ฟอสซิลที่ค้นพบหลังสุดนี้ สนับสนุนแนวคิดว่า การยกพลขึ้นของสัตว์ดึกดำบรรพ์ 4 ขานั้น เกิดขึ้นที่ใดบนโลกก็ได้ สำหรับฟอสซิล ตูตูเซียส อัมแลมโบ ที่ยาวประมาณเมตรนั้นตั้งชื่อตาม อัครมุขนายกกิตติคุณ เดสมุนด์ ตูตู (Archbishop Emeritus Desmond Tutu) ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เกสอธิบายว่า เมื่อต้องตั้งชื่อสัตว์ดึกดำบรรพ์ดังกล่าว ชื่อของ อัครมุขนายกกิตติคุณ เดสมุนด์ ตูตู ก็ผุดขึ้นมาในใจ นั่นเป็นเพราะสัตว์ดึกดำบรรพ์ชนิดนี้ได้บุกเบิกเส้นทางให้แก่บรรพบุรุษของเรา โดยหันหลังให้โลกใต้น้ำที่ไม่อาจหายใจได้และเต็มไปด้วยอันตราย สู่ดินแดนที่อบอุ่นด้วยแสงแดดและอนาคตใหม่ สำหรับการศึกษาครั้งนี้นำโดยมหาวิทยาลัยแห่งวิทวอเตอร์สแรนด์ (University of the Witwatersrand) ของแอฟริกาใต้ และมหาวิทยาลัยอัปซาลา (Uppsala University) ของสวีเดน รายงานระบุด้วยว่า แอฟริกาใต้นั้นเป็นแหล่งข้อมูลของวิวัฒนาการมนุษย์ที่ค่อนข้างครบมากที่สุดในโลก อีกทั้งยังเป็นดินแดนของ Cradle of Humankind ซึ่งเป็นแหล่งสำรวจมนุษย์โฮโม (hominin) ที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก อีกทั้งยังเป็นถิ่นของ Manager online 09.06.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร