หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

นักวิจัยพบพันธุกรรมแปรผัน 44 แบบ เกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้ารุนแรง   

ทีมนักวิจัยนานาชาติชี้ว่า ผลการวิจัยนี้อาจช่วยอธิบายได้ว่าทำไมผู้ป่วยโรคซึมเศร้าชนิดรุนแรงที่เรียกว่า เมเจอร์ ดีเพรสชั่น (Major Depression) ที่ได้รับการบำบัดด้วยยาต้านอาการซึมเศร้าบางคนจึงมีอาการไม่ดีขึ้น พวกเขากล่าวว่า ผลการวิจัยนี้อาจจะช่วยนำทางไปสู่การพัฒนาวิธีบำบัดโรคซึมเศร้าวิธีใหม่ การศึกษาครั้งนี้ถือว่าเป็นการศึกษาครั้งใหญ่ที่สุดในด้านนี้ ซึ่งทีมนักวิจัยพบว่าสาเหตุของโรคซึมเศร้าที่เกี่ยวข้องกับการแปรผันของพันธุกรรม มีคนทั่วโลก 14 เปอร์เซ็นต์เป็นโรคซึมเศร้าแบบรุนแรง เเละเป็นสาเหตุหลักของความพิการในระยะยาวในประชากรทั่วไป แต่มีคนป่วยเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่ตอบสนองดีกับยาที่ใช้บำบัดกันในปัจจุบัน เจอร์โรม บรีน (Gerome Breen) ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย คิงส์ คอลเลจ ลอนดอน (King's College London) ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมนักวิจัยนานาชาติทีมนี้ กล่าวว่า พันธุกรรมแปรผันแบบต่างๆ ที่ทีมนักวิจัยค้นพบ มีศักยภาพในการช่วยปรับปรุงการบำบัดโรคซึมเศร้าให้ดีขึ้นด้วย การวิจัยครั้งนี้เป็นความร่วมมือในระดับทั่วโลก โดยมีการจัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าแบบรุนแรงมากกว่า 135,000 คนทั่วโลก เเละจากคนป่วยควบคุมอีกราว 344,000 คนเพื่อใช้เปรียบเทียบ แคทเธอรีน ลิววิส (Cathryn Lewis) ผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งจาก มหาวิทยาลัย คิงส์ คอลเลจ ลอนดอน ที่ทำงานร่วมกับทีมนักวิจัยนานาชาติทีมนี้ กล่าวว่า การศึกษานี้ได้สร้างความเข้าใจมากขึ้นต่อปัจจัยทางพันธุกรรมที่เป็นสาเหตุของโรคซึมเศร้า แต่เธอบอกว่าการค้นพบนี้เป็นเพียงก้าวย่างเเรกเท่านั้น เธอกล่าวว่าจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อค้นหาการแปรผันทางพันธุกรรมแบบต่างเพิ่มเติม เเละเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับต้นเหตุของความเครียดทั้งทางพันธุกรรมเเละที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเเวดล้อมว่า เมื่อรวมกันเเล้วจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้ามากขึ้นได้อย่างไร Voice of America 10.06.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร