Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

นักวิจัยพบพันธุกรรมแปรผัน 44 แบบ เกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้ารุนแรง   

ทีมนักวิจัยนานาชาติชี้ว่า ผลการวิจัยนี้อาจช่วยอธิบายได้ว่าทำไมผู้ป่วยโรคซึมเศร้าชนิดรุนแรงที่เรียกว่า เมเจอร์ ดีเพรสชั่น (Major Depression) ที่ได้รับการบำบัดด้วยยาต้านอาการซึมเศร้าบางคนจึงมีอาการไม่ดีขึ้น พวกเขากล่าวว่า ผลการวิจัยนี้อาจจะช่วยนำทางไปสู่การพัฒนาวิธีบำบัดโรคซึมเศร้าวิธีใหม่ การศึกษาครั้งนี้ถือว่าเป็นการศึกษาครั้งใหญ่ที่สุดในด้านนี้ ซึ่งทีมนักวิจัยพบว่าสาเหตุของโรคซึมเศร้าที่เกี่ยวข้องกับการแปรผันของพันธุกรรม มีคนทั่วโลก 14 เปอร์เซ็นต์เป็นโรคซึมเศร้าแบบรุนแรง เเละเป็นสาเหตุหลักของความพิการในระยะยาวในประชากรทั่วไป แต่มีคนป่วยเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่ตอบสนองดีกับยาที่ใช้บำบัดกันในปัจจุบัน เจอร์โรม บรีน (Gerome Breen) ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย คิงส์ คอลเลจ ลอนดอน (King's College London) ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมนักวิจัยนานาชาติทีมนี้ กล่าวว่า พันธุกรรมแปรผันแบบต่างๆ ที่ทีมนักวิจัยค้นพบ มีศักยภาพในการช่วยปรับปรุงการบำบัดโรคซึมเศร้าให้ดีขึ้นด้วย การวิจัยครั้งนี้เป็นความร่วมมือในระดับทั่วโลก โดยมีการจัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าแบบรุนแรงมากกว่า 135,000 คนทั่วโลก เเละจากคนป่วยควบคุมอีกราว 344,000 คนเพื่อใช้เปรียบเทียบ แคทเธอรีน ลิววิส (Cathryn Lewis) ผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งจาก มหาวิทยาลัย คิงส์ คอลเลจ ลอนดอน ที่ทำงานร่วมกับทีมนักวิจัยนานาชาติทีมนี้ กล่าวว่า การศึกษานี้ได้สร้างความเข้าใจมากขึ้นต่อปัจจัยทางพันธุกรรมที่เป็นสาเหตุของโรคซึมเศร้า แต่เธอบอกว่าการค้นพบนี้เป็นเพียงก้าวย่างเเรกเท่านั้น เธอกล่าวว่าจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อค้นหาการแปรผันทางพันธุกรรมแบบต่างเพิ่มเติม เเละเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับต้นเหตุของความเครียดทั้งทางพันธุกรรมเเละที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเเวดล้อมว่า เมื่อรวมกันเเล้วจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้ามากขึ้นได้อย่างไร Voice of America 10.06.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร