หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

“ปัญญาประดิษฐ์” ช่วยเพิ่มผลผลิตอาหารแก้ไขความอดอยากทั่วโลก   

ในระดับทั่วโลก มีคนหนึ่งคนในทุกเก้าคนที่อดอยาก เเละตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา แต่ความยากจนไม่ได้เป็นแค่สาเหตุเพียงอย่างเดียวของปัญหานี้ โรเบิร์ต อ็อพ (Robert Opp) แห่งโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ กล่าวว่า มีปัญหาคนอดอยากเพิ่มขึ้นเพราะการผลัดถิ่นเนื่องจากสงครามและการสู้รบ ตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติ องค์การให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมกำลังหันไปพึ่งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence ที่เรียกสั้นๆ ว่า AI เพื่อแก้ปัญหาความอดอยากทั่วโลก โรเบิร์ต อ็อพ กล่าวว่า เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้เราสามารถเพิ่มความสามารถของมนุษย์ ไม่ได้เป็นการทดแทนคนด้วยเทคโนโลยี แต่เป็นการใช้เทคโนโลยีช่วยให้มนุษย์ทำได้มากขึ้นและทำได้ดีกว่าเดิม เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากได้ เพื่อช่วยเกษตรกรในประเทศกำลังพัฒนา เเละช่วยระบุพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดเเย้งและภัยธรรมชาติ เเละเกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ อูยี สจ๊วต (Uyi Stewart) เเห่งมูลนิธิ บิล แอนด์ เมลินด้า เกทส์ (Bill and Melinda Gates Foundation) กล่าวว่า ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ผ่านปัญญาประดิษฐ์ ช่วยให้เกษตรกรตัดสินใจได้ว่าความปลูกพืชเมื่อไร ควรปลูกอะไร และอย่างไร ประเทศกำลังพัฒนามักล่าช้าในการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ คุณอูยี สจ๊วต กล่าวว่า มีคน 815 ล้านคนอดอยาก และเชื่อว่า 814 ล้านคนจาก 815 ล้านคนนี้ ไม่มีสมาร์ทโฟนใช้ นอกจากนี้ คนเหล่านี้จำนวนมากไม่พูดภาษาอังกฤษ จึงยังมีปัญหาทางภาษาในการสื่อสารข้อมูลที่ต้องการไปให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย คนที่ทำงานในองค์การด้านมนุษยธรรม กล่าวว่า บรรดานักธุรกิจต้องมองออกไปนอกประเทศของตน เพื่อปรับใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาความอดอยาก และเกษตรกรจะต้องได้รับการฝึกฝนเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ในการปลูกพืชเพื่อเลี้ยงปากท้องคนที่หิวโหยในประเทศกำลังพัฒนา Voice of America 18.06.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร