Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

นักวิจัยเก็บตัวอย่างน้ำพิสูจน์หาดีเอ็นเอสัตว์ประหลาดลอคเนส  

นักวิจัยจากนิวซีแลนด์ข้ามน้ำข้ามทะเลไปเก็บตัวอย่างน้ำที่ทะเลสาบในสก็อตแลนด์ เพื่อค้นหาดีเอ็นเอพิสูจน์สัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ในตำนาน ที่เล่าขานกันว่าซ่อนตัวอยู่ในทะเลสาบลอคเนสนานกว่า 1,500 ปี นีล เกมเมลล์ (Neil Gemmell) จากมหาวิทยาลัยโอตาโก (University of Otago) ในนิวซีแลนด์ เดินทางไปพิสูจน์สัตว์ประหลาดในตำนานของทะเลสาบลอคเนส (Loch Ness) ที่สก็อตแลนด์ โดยเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อหาดีเอ็นเอของสัตว์ลึกลับใต้น้ำดังกล่าว รายงานจากเอเอฟพีระบุว่า ระหว่างที่ใช้กระบอกเก็บตัวอย่างน้ำขนาด 5 ลิตรเพื่อตักน้ำในทะเลสาบดังกล่าวขึ้น เขาได้ให้ข้อมูลว่ามีชาวบ้านกว่า 1,000 คนที่อ้างว่าได้เห็นสัตว์ประหลาดลึกลับนี้ ซึ่งก็อาจเป็นไปได้ว่าอาจมีบางอย่างไม่ธรรมดาอยู่ใต้ทะเลสาบลอคเนส อย่างไรก็ตาม มากกว่าการตรวจหาดีเอ็นเอของสัตว์ประหลาดใต้น้ำแล้ว เกมเมลล์ยังเป้าหมายอื่นที่ให้ความสำคัญมากกว่า นั่นคือใช้เทคนิคตรวจพิสูจน์ทางดีเอ็นเอเพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมของโลกใต้น้ำ ด้าน เอเดรียน ไชน์ (Adrian Shine) ชาวบ้านในท้องถิ่นให้ความเห็นว่า การค้นหาของนักวิจัยจากซีกโลกใต้นี้ มีส่วนช่วยเหลือโครงการลอคเนส (The Loch Ness Project) ซึ่งเป็นโครงการวิจัยของเขาเองเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดนี้ที่ดำเนินการมายาวนาน ไชน์เชื่อว่าจะพบสิ่งชีวิตบางสปีชีส์ที่ยังไม่ได้รับคำอธิบาย และสิ่งมีชีวิตดังกล่าวก็ไม่ใช่แค่แบคทีเรีบ ซึ่งหากพบอะไรขึ้นจริงๆ ก็จะทำให้เราค้นหาต่อไปว่า สิ่งมีชีวิตดังกล่าวเป็นสิ่งมีชีวิตแบบไหน เป็นสัตว์จำพวกไหน มีทฤษฎีมากมายสำหรับอธิบายถึงสัตว์ประหลาดแห่งทะเลสาบลอคเนสที่มีรูปร่างเหมือน “ม้าในน้ำ” ตั้งแต่สัตว์ดังกล่าวอาจเป็นไดโนเสาร์ใต้น้ำที่เหลือรอดมาถึงปัจจุบัน ไปจนถึงอาจเป็นแค่ท่อนซุง ปลา นกที่บินโฉบน้ำ หรือแม้แต่ปรากฏการณ์พื้นอย่างคลื่นน้ำที่ทำให้ถูกพัดให้เป็นรูปร่างดังกล่าว Manager online 20.06.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร