Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

“ฟู้ดอินโนโพลิส” เล็งปั้นอาหารออร์แกนิก เปิดตลาดยุโรป ดึง “อะโกรฟู้ดพาร์ค” ที่เดนมาร์ก ลงนามปลายกันยายนนี้  

ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ในฐานะซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส กล่าวภายหลังเดินทางเข้าพบ นายวิชิต ชิตวิมาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการเจรจาความร่วมมือกับหน่วยงานชั้นนำด้านนวัตกรรมอาหารของเดนมาร์ก ระบุว่า การพบปะในครั้งนี้เพื่อเตรียมข้อมูลและประเด็นสำคัญสำหรับการเยือนเมืองออฮุส ของนายวิชิต ชิตวิมาน ในวันที่ 2 กรกฎาคมนี้ ทางกระทรวงต่างประเทศร่วมกับฟู้ดอินโนโพลิส หวังเจรจาความร่วมมือเพื่อดึง “อะโกรฟู้ดพาร์ค” ศูนย์ค้นคว้าและวิจัยนวัตกรรมอาหาร เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของเดนมาร์ก ซึ่งตั้งอยู่ตอนเหนือของเมืองออฮุล มาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับฟู้ดอินโนโพลิส ซึ่งคาดว่าจะสามารถร่วมลงนามความร่วมมือดังกล่าวได้ในช่วงการประชุมหารือ Political Consultation ระหว่างไทย-เดนมาร์ก ราวปลายเดือนกันยายนนี้ ดร.อัครวิทย์ กล่าวว่าจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยใช้เดนมาร์กเป็นประตูเจาะเข้าตลาดอาหารยุโรป โดยเฉพาะกลุ่มอาหารออร์แกนิกและผลิตภัณฑ์อาหารพรีเมี่ยม สร้างความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมอาหารและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ ๆ รวมทั้งชักชวนหน่วยงานและบริษัทจากเดนมาร์กมาลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารในฟู้ดอินโนโพลิส และใช้ศักยภาพประเทศไทยทั้งในด้านแหล่งวัตถุดิบและศูนย์กลางการคมนาคมเป็นฐานในการขยายตลาดมาสู่อาเซียน เดนมาร์กถือว่าเป็นประเทศที่สามารถผลิตสินค้าด้านเกษตรอาหารได้มากถึงสามเท่าของปริมาณที่ต้องการบริโภคภายในประเทศ ดังนั้นการขยายตลาดไปต่างประเทศจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการอาหารของประเทศนี้ ขณะที่ อะโกรฟู้ดพาร์ค จัดว่าเป็นอีกหนึ่งในศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารที่สำคัญของโลก ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 โดยมีหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนคือ The Danish Agricultural and Food Council มีพื้นที่ในอาคารวิจัยกว่า 45,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับบริษัทในการทำวิจัยพัฒนาด้านนวัตกรรมอาหาร ที่นี่มีพื้นที่แปลงทดลอง 5 เฮกตาร์ บนพื้นที่รวมทั้งสิ้น 100 เฮกตาร์ โดยปัจจุบันมีบริษัทในพื้นที่ 75 บริษัท ในจำนวนนี้เป็น Food & Agri-tech Startup 25 บริษัท นอกจากนี้ อะโกรฟู้ดพาร์ค ยังทำงานเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยออฮุส (Department of Science, Aarhus University) ซึ่งเป็นมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนวัตกรรมอาหารและทำงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนานวัตกรรมอาหารออกสู่ตลาดมาอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร กำลังลงทุนก่อสร้างพื้นที่ส่วนขยาย เช่น ห้องปฏิบัติการ โรงเรือนทดลอง และโครงสร้างพื้นฐานการวิจัย ขนาดกว่า 9,000 ตารางเมตร ในพื้นที่ของอะโกรฟู้ดพาร์ค ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563 อีกทั้งยังทำงานใกล้ชิดกับ City of Aarhus ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ และหน่วยงานรัฐอื่นๆ ตัวอย่างเช่น Danish Food Cluster ซึ่งทำงานเพื่อเพิ่มนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารของเดนมาร์กโดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานความรู้ระดับโลก เชื่อมโยงกับนักลงทุนและบริษัทต่างๆ ทั้งนี้ รูปแบบการดำเนินงานของ อะโกรฟู้ดพาร์ค มีความน่าสนใจอย่างมากและเป็นตัวอย่างที่ดีในการถอดบทเรียน เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาฟู้ดอินโนโพลิส ทั้งที่ดำเนินการอยู่แล้วในส่วนกลาง ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และพื้นที่ส่วนขยายในมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งจะเริ่มดำเนินการภายในปี 2561 นี้ Manager online 21.06.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร