หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

'จุลินทรีย์ในลำไส้' อาจเกี่ยวข้องกับโรคอ้วนเเละอาการซึมเศร้า   

โรนัลด์ คาน นักวิจัยโรคเบาหวานแห่งภาควิชาการแพทย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด กล่าวว่า เป็นไปได้ว่าความอ้วนหรือระบบเผาผลาญพลังงานในร่างกายมีความเกี่ยวข้องกับความบกพร่องทางจิตเวช เเละจุลินทรีย์ในลำไส้มีบทบาทส่วนหนึ่งต่อระบบเผาผลาญพลังงาน โรคอ้วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบเผาผลาญพลังงาน อาทิ ทำให้ตับ กล้ามเนื้อ ไขมันเเละเนื้อเยื่ออื่นๆ ลดประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อสารอินซูลิน และหากไม่รักษาอาจกลายเป็นโรคเบาหวาน ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าคนที่เป็นโรคอ้วนยังวิตกกังวลเเละซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไป จุลินทรีย์ในสำไส้เหล่านี้เปลี่ยนไปตามอาหารที่เรากินเข้าไป เเละนักวิจัยกล่าวว่า จุลินทรีย์ที่แตกต่างกันอาจตอบสนองไม่เหมือนกับต่ออาหารที่รับประทาน เพื่อทดสอบทฤษฎีนี้ ทีมนักวิจัยได้ทดลองกับหนู โดยให้หนูกินอาหารที่มีปริมาณไขมันสูงเเละศึกษาพฤติกรรมของหนูทดลองในขณะที่หนูเริ่มกลายเป็นโรคอ้วน ทีมนักวิจัยได้ใช้วิธีการทดสอบทั่วไปเพื่อวัดดูพฤติกรรมที่เเสดงถึงความวิตกกังวลเเละความซึมเศร้าของหนูทดลอง ยกตัวอย่าง หนูซ่อนตัวอยู่ในกล่องที่มืดนานแค่ไหน เทียบกับระยะเวลาที่หนูใช้ในการออกมาสำรวจในพื้นที่สว่าง ยิ่งหนูทดลองมีความวิตกกังวลมากเท่าใด ก็จะใช้เวลาแอบอยู่ในกล่องที่มืดนานมากขึ้นเท่านั้น หนูทดลองที่เป็นโรคอ้วนใช้เวลาน้อยกว่าหนูทดลองปกติในพื้นที่สว่างราว 25 เปอร์เซ็นต์เ เละการทดสอบอื่นๆ ยังพบด้วยว่าหนูอ้วนยังซึมเศร้าเเละวิตกกังวลกว่าปกติด้วย แต่ความแตกต่างเหล่านี้หายไปเมื่อหนูอ้วนได้รับยาปฏิชีวนะ แม้ว่าน้ำหนักตัวจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก นักวิจัยกล่าวว่านั่นเเสดงว่าเป็นไปได้ที่จุลินทรีย์ในลำไส้มีบทบาทในเรื่องนี้ การศึกษานี้ทำให้นักวิจัยสงสัยถึงการตอบสนองของสมองต่อสารอินซูลิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ควบคุมระดับน้ำตาลในกระเเสเลือด เเละเพื่อศึกษาว่าสมองส่วนใดที่อาจมีส่วนให้เกิดผลต่อพฤติกรรมแบบนี้ ทีมนักวิจัยได้เน้นศึกษาสมองสองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญพลังงานเเละสวนที่ตอบสนองต่อรางวัล พวกเขาพบว่าสมองสองส่วนของหนูทดลองที่เป็นโรคอ้วน ตอบสนองน้อยต่อสารอินซูลินกว่าสมองของหนูทดลองที่มีน้ำหนักตัวปกติ และเมื่อบำบัดด้วยยาปฏิชีวนะ ความบกพร่องต่างๆ ของหนูทดลองกลับเป็นปกติ นักวิจัยแปลกใจมากต่อผลการศึกษาที่ได้ เพราะคาดไม่ถึงว่าเชื้อจุลินทรีย์มีผลต่อการทำงานของสมองเเละต่อพฤติกรรม แต่นักวิจัยเตือนว่า ยาปฏิชีวนะไม่ได้เป็นตัวบำบัดโรคซึมเศร้า ตัวยาทำลายจุลินทรีย์ทุกชนิดทั้งดีและไม่ดี และการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นจะนำไปสู่ปัญหาเชื้อโรคดื้อยา เขากล่าวว่า ผลการทดลองกับหนูที่ได้อาจไม่มีผลเดียวกันกับคน หรืออาจจะได้ผลกับคนบางคนเท่านั้น และมาถึงตอนนี้ ทีมงานยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันว่าจุลินทรีย์ที่ดีหรือโพรไบโอติกส์ช่วยบำบัดอาการวิตกกังวล ทีมงานกำลังค้นหาว่า เชื้อเเบคทีเรียในลำไส้ชนิดใดจากหลายร้อยชนิดที่มีคุณสมบัตินี้ Voice of America 01.07.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร