Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ความหวังยังมีผลิตตัวอ่อนเก็บดีเอ็นเอแรดขาวเพศผู้ตัวสุดท้าย  

แม้แรดขาวตัวผู้ตัวสุดท้ายจะจากโลกนี้ไปแล้ว แต่นักวิทยาศาสตร์ยังคงพยายามรักษาพันธุกรรมของสัตว์มีนอนี้ไว้ โดยล่าสุดได้ผลิตตัวอ่อนที่มีดีเอ็นเอของแรดของขาวตัวสุดท้ายนี้ไว้ ด้วยความหวังว่าจะช่วยให้เผ่าพันธุ์ของแรดดังกล่าวไม่สูญพันธุ์ ตอนนี้บนโลกเหลือแรดขาวเหนือ (northern white rhino: NWR) เพียง 2 ตัว ทั้งคู่เป็นตัวเมีย ส่วนแรดขาวเหนือตัวผู้ตัวสุดท้ายคือ “ซูดาน” (Sudan) ได้ตายไปหลายเดือนแล้ว แต่ตัวเมียที่เหลืออยู่นั้นอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ จึงเป็นความหวังให้นักวิทยาศาสตร์ว่า การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ จะช่วยฟื้นประชากรแรดขาวนี้ได้ ซึ่งล่าสุดพวกเขาก็ผลิตตัวอ่อนที่มีดีเอ็นเอของแรดขาวตัวผู้ตัวสุดท้ายได้สำเร็จ โทมัส ฮิลเดบรันดท์ (Thomas Hildebrandt) หัวหน้าฝ่ายการจัดการการขยายพันธุ์ ณ สถาบันวิจัยสวนสัตว์และสัตว์ป่าไลบ์นิซ (Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research) ในเบอร์ลิน เยอรมนี เผยแก่สื่อมวลชนรวมถึงเอเอฟพีว่า เป้าหมายของพวกเขาก็การผลิตลูกแรดขาวให้ได้ภายใน 3 ปี โดยแรกตัวหนึ่งใช้เวลาตั้งท้อง 16 เดือน ตั้งนั้นพวกเขาจึงมีเวลาปีกว่าๆ ที่จะปลูกถ่ายตัวอ่อนให้สำเร็จ ทีมวิจัยได้ใช้อุปกรณ์ความยาว2 เมตร ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว เพื่อคัดไข่และผลิตตัวอ่อนแรดในหลอดแก้วเป็นครั้งแรกของโลก และได้แช่แข็งตัวอ่อนเหล่านั้นไว้ ซึ่งฮิลเดบรันดท์ บอกว่ามีโอกาสสูงที่แรดจะตั้งท้องหลังได้รับการย้ายฝากตัวอ่อน สำหรับตัวอ่อนที่ผลิตได้นั้นเป็นตัวอ่อนลูกผสมที่ใช้ดีเอ็นเอแรดขาวเหนือตัวผู้ และใช้ไข่ของแรดขาวใต้ (southern white rhino: SWR) ตัวเมีย ที่อยู่ในสวนสัตว์ที่ยุโรป ซึ่งแรดขาวใต้นี้เหลืออยู่บนโลกในจำนวนหลักพันตัว เทคนิคดังกล่าวเป็นความหวังให้นักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองใช้กับแรดขาวเหนือตัวเมีย 2 ตัวสุดท้าย คือ นาจิน (Najin) ซึ่งเป็นลูกของซูดาน และ ฟาตู (Fatu) ซึ่งเป็นหลานของซูดาน และตอนนี้อาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติของเคนยา Manager online 7.07.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร